روش تعبیر خواب
روش تعبیر خواب
×
بستن

روش تعبیرخواب

روش تعبیرخواب

مرحلۀ 1 (شیطانی نبودن)
پس از مطالعۀ مقدمه به سوال زیر با دقت پاسخ بگو:
آیا با فکر کردن به خواب خودت، افکار پلیدی به تو دست می دهد؟ توضیح بیشتر>>>


مرحلۀ انتها
پس در این صورت احتمالاً خواب تو تعبیری ندارد و به آن فکر هم نکن! چون موجب انحراف تو می شود.
مرحلۀ 1 (بدون تعبیر نباشد)
با توجه به مثال های زیر دقت کن که آیا خواب تو جزء خوابهای بدون تعبیر نباشد و سپس دکمۀ زیر را کلیک کن (مثال چهارم را حتماً بخوان که خیلی مهم است).

مثال 1 (بیماری و آسیب)
مثال 2 (طبع و مزاج)
مثال 3 (محیط)
مثال 4 (افکار و حوادث)مثال 1 (بیماری و آسیب)
ممکن است بیماری و آسیب خاصی داشته باشی و خوابی شبیه به آن را دیده باشی. مثلاً گوش درد داری و در خواب می بینی که میخی را در گوش تو فرو می کنند که در این صورت خواب تو بدون تعبیر است. یا ممکن است در خواب ببینی که ماری پای تو را نیش زده است و وقتی از خواب بیدار می شوی در همان لحظات بیدار شدن متوجه می شوی که پای تو دچار خواب رفتگی شده است و گز گز می کند و مسلماً نیازی نیست که به تعبیر خواب مار مراجعه کنی زیرا این کابوس نیش زدن مار بر اثر خواب رفتگی پای تو بوده است.
مثال 2 (طبع و مزاج)
زمانی که طبع و مزاج انسان از حالت تعادل خارج می شود ممکن است دچار خواب ها یا حتی کابوس های بی معنایی شود. از علت های به هم خوردن تعادل طبع و مزاج می توان به غذا یا دارو اشاره کرد. یعنی مثلاً خوردن غذاهای خیلی چرب یا خیلی شیرین یا غذاهایی که گرمی و سردی آنها زیاد است، ممکن است تعادل طبع انسان را تغییر داده و باعث خواب های آشفته شوند.
همچنین پرخوری یا گرسنه خوابیدن نیز از عوامل مشاهدۀ خواب های بدون تعبیر و بی معنا می باشند.
مثال 3 (محیط)
ممکن است محیطی که در آن خوابیده ای در دیدن خواب تاثیر گذاشته باشد؛ مثلاً اطراف تو سر و صدا بوده و در خواب ببینی که در یک مهمانی خیلی شلوغ و آزاردهنده ای هستی. یا سرد باشد و ببینی در قطب شمال اسیر شده ای که در این صورت نیز خواب تو بدون تعبیر است.
مثال 4 (افکار و حوادث)
ممکن است قبل از خواب چیزهایی را دیده یا شنیده باشی که در تو تاثیر زیادی گذشته اند؛ مثلاً صحنۀ دلخراش یک تصادف یا حرفی زشت و ناپسند و یا حتی به کسی علاقه مند شده باشی؛ در مورد چیزهایی که قبل از خواب برای تو اتفاق افتاده و همان ها یا شبیه آنها را در خواب می بینی قدری صبر کن و فوراً نگو که این خوابها بیهوده هستند و تعبیری ندارند! چون ممکن است دارای تعبیر باشند و در مراحل بعد ممکن است متوجه تعبیر آنها شوی (چون یکی از شرطهای دیدن بعضی از خوابها این است که قبل از خواب موضوعی خاص در ما تاثیر عمیقی گذاشته باشد).
مرحلۀ 1 (مطالعۀ تعبیرها)
از طریق فهرست تعبیرها یا جستجوگر بالای صفحه، موضوع خواب خودت را پیدا کن و به مطالعه کامل آن بپرداز.ولی هنوز تمام نشده و بعد از مطالعه بر روی ادامه کلیک کن. توضیح بیشتر>>>

مثال 1
مثال 2
مثال 3
مثال 4مثال 1
برای مثال در خواب دیده ای که آب خورده ای؛ در اینجا دو موضوع وجود دارد: یکی خوردن و دیگری آب و همانطور که می بینی موضوع خوردن خیلی کلی می باشد و موضوع آب نزدیک تر است، بنابراین به تعبیر خواب آب و سپس قسمت خوردن آب مراجعه کن (ولی اگر چیزی پیدا نکردی به تعبیر خواب خوردنی مراجعه کن).
مثال 2
برای مثال در خواب می بینی که سگی پای تو را گاز گرفته است؛ در اینجا نیز دو موضوع وجود دارد که یکی گاز گرفتن سگ و دیگری پا می باشد و چون گاز گرفتن سگ موضوع اصلی می باشد، بهتر است به متن تعبیر خواب سگ مراجعه شود و تعبیرهای آنجا را مطالعه کنی.
مثال 3
برای مثال در خواب می بینی که آفتاب را از آسمان گرفتی و به روباهی دادی و بعد در حالی که تشنه هستی در جادۀ تاریکی شروع به راه رفتن می کنی. در اینجا می بایست هم به تعبیر خواب آفتاب و هم به تعبیر خواب روباه و همچنین به تعبیر خواب تشنگی و تعبیر خواب راه مراجعه کرده و تعبیر خواب روشنائی و تاریکی را نیز مطالعه کنی.
مثال 4
ممکن است در خواب دیده باشی که غذای قورمه سبزی خورده ای و وقتی که به کتاب یا سایت و نرم افزار تعبیر خواب مراجعه می کنی موضوع قورمه سبزی را پیدا نمی کنی. در اینجا یک راه حل این است که به موضوعات کلی تر یا جزئی تر مراجعه کنی، مثلاً موضوع خوردنی یک موضوع کلی تر است و می توانی به تعبیرهای آن مراجعه داشته باشی. یا اینکه می توانی به موضوعات جزئی تر مراجعه کنی. مثلاً اگر قورمه سبزی که خورده ای تلخ بوده می توانی به موضوع مزۀ تلخ مراجعه کنی. البته این شیوه همانطور که مشخص است دقیق نمی باشد و احتمال خطا وجود دارد.
مرحلۀ 1 (برداشت شخصی)
تو در مرحلۀ قبل نمادهای مشترک یا به عبارتی دیگر تعبیرهای مشترک را خواندی. یعنی تعبیرهایی که بین همه و یا عده ای از انسانها مشترک است و آنها را به صورت نوشته درآورده اند. ولی بعضی از تعبیرها شخصی می باشند که باید آنها را نیز بررسی کنی.
مثلاً تعبیر آمیزش طبق نوشته ها (تعبیرهای مشترک) رسیدن سود و منفعت از کسی می باشد. ولی همین آمیزش کردن ممکن است در ذهن تو به صورت یک کار زشت که باعث رسوائی و رفتن آبرو می شود درآمده باشد.
بنابراین تمامی چیزهایی که در مرحلۀ قبل تعبیرشان را خوانده‌ای، یک بار دیگر راجع تعبیرهای ذهنی و شخصی آنها فکر کن. توضیح بیشتر>>>

مثالمثال
مثلاً در خواب می بینی که در حال شکستن هیزم هستی. در اینجا ممکن است شکستن هیزم در ذهن تو به صورت نماد یک کار سخت و طاقت فرسا و مشکل درآمده باشد. یعنی در حقیقت یک تعبیر این خواب می تواند انجام کاری سخت و دشوار باشد.
مرحلۀ 1 (مرور افکار و رویدادها)
افکار و کارها و حوادث و اتفاقات و به طور کلی خاطرات قبل از خواب را مرور کن... راجع به خوب و بد آنها ... راجع چگونگی آنها... زیرا آنگاه که فکر خاصی در ذهن ما تاثیر عمیق می گذارد و یا اتفاق خاصی رخ می دهد (حتی اگر به نظر ما خیلی کوچک باشد) ممکن است خوابهایی در مورد آن ببینیم که معناها و تعبیرهایی داشته باشد... لازم نیست به گذشته های دور سفر کنی... بیشتر به امور جاری بپرداز و سپس بروی ادامه کلیک کن.

مثالمثال
آیا فکر خاصی در ذهن داری؟... آیا با کسی صحبتی کرده ای؟... اتفاق ناگواری برای تو افتاده؟... از چیزی ناراحت یا خوشحالی؟... چیزی به دست آورده ای یا از دست داده ای؟... یک راه این است که خاطرات قبل از خواب را از صبح شروع کنی به مرور کردن.
مرحلۀ 1 (یافتن رابطه و شباهت)
این مرحله مهمترین مرحله تعبیر خواب است. زیرا تو در اینجا می توانی سرنخ را پیدا کنی. زمانی که فقط بدانی خواب تو با چه چیزی رابطه دارد (حتی اگر فعلاً تعبیرش را نفهمی) پنجاه درصد راه را رفته ای! وقتی که بدانی خواب تو با چه چیزی رابطه دارد، ذهن تو به طور ناخودآگاه خیلی چیزها را متوجه می شود. توضیح بیشتر>>>

مثال 1
مثال 2مثال 1
مثلاً در خواب دیده ای که قیر می خوری و به تعبیر خواب قیر مراجعه می کنی و می بینی که نوشته است: "اگر ببینی قیر خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام مصرف می‌کنی"، و بعد شروع می کنی اتفاقات روز گذشته یا روزهای گذشته را مرور کردن و می بینی که در جائی مشغول مصرف کردن چیزی حرام هستی.
مثال 2
به عنوان مثال در خواب می بینی که از دندان تو بوی خوبی می آید و به تعبیر خواب دندان مراجعه کرده و می بینی که نوشته است: "ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دندان‌هایت بوی خوبی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت تو را تحسین می‌کنند، ولی اگر ببینی بوی بدی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت پشت سر تو غیبت و بدگوئی می‌کنند." و وقتی افکار خودت را مرور می کنی متوجه می شوی که نسبت به بستگانت شک و تردید بی موردی داشته ای و فکر می کردی که پشت سر تو غیبت و بدگوئی می کنند.
مرحلۀ 1 (یافتن معنا)
حال که شباهت و رابطه را پیدا کردی نوبت پیدا کردن معنا است. همانطور که گفته شد معمولاً در خواب مطالب به صورت مثال و کنایه و به طور غیر مستقیم بیان می شود... دقت کن و ببین که آیا:
- به طور غیر مستقیم می خواهند بگویند که کاری را انجام نده...
- یا اینکه می خواهند بگویند که کاری را انجام بده...
- یا اینکه تو را در کاری که در حال انجام آن هستی تشویق می کنند...
- یا اینکه تو را در چگونگی انجام آن راهنمایی می کنند...
- همچنین در نظر داشته باش که بعضی از خواب‌ها مثل یک نصیحت هستند که باید برای همیشه آن را در نظر داشته باشی و مربوط به یک مورد خاص نیستند.
آیا معنایی را متوجه نشدی؟

مثال 1
مثال 2مثال 1
در مثال قبل که در خواب دیدی قیر می خوری، در واقع این خواب به تو هشدار می دهد... تو را نصیحت می کند که از آن چیز حرام مصرف نکن.
مثال 2
در مثال قبل که در خواب دیدی دندان تو بوی خوبی می دهد در واقع می خواهد بگوید که تو گمان بی مورد و نابجائی در مورد بستگانت داری و آنها پشت تو جز تعریف و تحسین چیزی نمی گویند.
مرحلۀ انتها
اگر معنایی را متوجه نشدی اصلاً ناراحت نباش؛ ذهن خودت را آزاد بگذار و در طول روز مرتب در مورد پیدا کردن رابطه و معنا فکر کن. ممکن است وقتی کسی حرفی را به صورت کنایه و غیرمستقیم به تو بزند متوجه منظور او نشوی، ولی وقتی در طول روز به آن فکر می کنی ناگهان جرقه ای در ذهن تو می زند و متوجه منظورش می شوی. در مورد این خواب هم آن را در ذهن داشته باش و در طول روز به آن فکر کن. خیلی وقتها برای خود من اتفاق افتاده که در طول روز و در حالی که انتظارش را نداشتم ناگهان متوجه تعبیر شده ام.
ولی اگر معنایی را پیدا نکردی دو علت می تواند داشته باشد: اولین علت آن این است که نتوانسته ای! دومین علت هم این است که خواب تو انعکاس و بازتاب افکار و احساسات و رویدادهای روزمره می باشد و اصولاً تعبیری ندارد.
مرحلۀ 1 (بیشتر سعی کن)
یک علت پیدا نکردن شباهت و رابطه این است که فکر می کنی خوابها در مورد چیزهای فوق العاده بزرگ می گویند. در صورتی که ساده ترین چیزها هم باعث می شود ما خوابی در رابطه با آن ببینیم. مثلاً دور انداختن کفش سالم خود به خاطر دلزدگی از آن! یا یک شوخی زشت و نامناسب!
ولی باز هم اگر نتوانستی با سرعت شباهتی را پیدا کنی اصلاً ناراحت نباش؛ ذهن خودت را آزاد بگذار و در طول روز مرتب در مورد پیدا کردن رابطه و شباهت فکر کن و نیازی نیست که مرتب به صفحه نمایش چشم بدوزی! یعنی می توانی از سایت خارج شوی و در طول روز در موردش فکر کنی و مجدد به سایت بازگردی و دوباره به این سوال پاسخ بگویی که آیا شباهت و رابطه ای پیدا کردی؟

مرحلۀ 1 (مربوط به آینده)
ولی اگر با این وجود باز هم شباهتی پیدا نکردی دلیلش این است که یا نتوانسته ای! و یا اینکه خواب تو مربوط به آینده می باشد، زیرا بعضی از خوابها آینده را پیش بینی می کنند (در اینجا منظور از آینده چند ثانیه تا چند صد سال می تواند باشد! هر چقدر خواب تو به صبح نزدیک‌تر باشد احتمال اینکه زودتر تعبیر شود وجود دارد، ولی چون زمان وقوع آن دقیقاً مشخص نیست سعی کن همیشه این خواب را در ذهن داشته باشی). در اینجا بنابر احتیاط باید فرض کنی که این خواب مربوط به آینده است و بروی دکمۀ زیر کلیک کنی.

مرحلۀ 1 (خوب یا بد)
آیا خواب تو:مرحلۀ 1 (پیشگویی اعمال یا بلایا)
آیا این خواب مربوط به اعمال و رفتار زشت و گناه آلود می باشد، یا مربوط به وقوع بلایا و مصیبتها؟

    
مرحلۀ انتها
این خواب‌ها می خواهند بگویند که در آینده مرتکب عمل زشت یا گناهی خواهی شد... به ذکر و راز و نیاز و دعا برای دوری از گناه بپرداز و نفس خودت را برای انجام ندادن گناه مقاوم کن و آماده و مراقب باش و در لحظه ای که شرایط انجام آن گناه فراهم شده از آن دوری کن که تو می توانی! (نمی خواهم با گفتن "تو می توانی" بی جهت امید بدهم، زیرا خدا سرنوشت ما را در دستان خود ما قرار داده!) همچنین در نظر داشته باش که خیلی از خواب‌ها مثل یک نصیحت هستند که باید برای همیشه آن را در خاطر داشته باشی و مربوط به یک مورد خاص نیستند.
مرحلۀ انتها
در آینده بلایی که تعبیرش را دانستی به وقوع می پیوندد... دانستن آن نیز فوائد زیر را دارد:
- با صدقه و آیت الکرسی و... می توان مقدرات و تقدیرهای الهی را تغییر داد (برای اطلاع بیشتر به دفع بلا و گرفتاری مراجعه کنید).
- خودت را از مهلکه و خطر دور کن. شاید نتوانی عذاب را از شهر و روستای خودت دور کنی ولی خودت را می توانی از آنجا دور کنی.
- شاید نتوانی بلا و مصیبت را به طور کلی دفع کنی ولی به نوعی می توانی ضرر آن را از خودت دور کنی. مثلاً عزیز مصر در خواب دید که قحطی خواهد شد و نتوانست قحطی را از بین ببرد ولی با تدبیر حضرت یوسف (ع) برای سالهای قحطی آذوقه ذخیره کرد.
- در خیلی از موارد همین پیش آگاهی و باخبر بودن باعث می شود که شوکه نشوی... همین شوکه نشدن باعث می شود بخش زیادی از بار سنگین بلا و گرفتاری برطرف شود.
مرحلۀ 1 (پیشگویی اعمال یا نعمتها)
آیا این خواب مربوط به اعمال و رفتار خوب و درست می باشد، یا مربوط به رسیدن نعمت و رزق و روزی و غیره؟

    
مرحلۀ انتها
همیشه این خواب را در ذهن خودت داشته باش و هر وقت فرصت انجام آن کار نیک را پیدا کردی، آن را انجام بده. خیلی از خواب‌ها مثل یک نصیحت هستند که باید برای همیشه آن را در خاطر داشته باشی و مربوط به یک مورد خاص نیستند.
مرحلۀ انتها
در آینده چیزی که به تو مژده داده شده بوقوع می پیوندد... این خوابها روحیه بخش هستند و دلگرم می کنند... همچنین مراقب باش که نعمت به بلا تبدیل نشود.