دربارۀ ما
دربارۀ ما
×
بستن

دربارۀ ما

معمولاً وقتی خوابی را می‌بینید به کتاب تعبیر خواب ابن سیرین مراجعه می‌کنید، ولی در خیلی موارد پس از مطالعۀ متن کتاب دچار سردرگمی بیشتری شده‌ و تعبیرخواب خود را متوجه
نمی‌شوید. این سردرگمی علت‌های مختلفی دارد، مثلاً متن کتاب مربوط به قرن ششم هجری می‌باشد و فهم آن برای خوانندۀ امروزی سخت و دشوار است. حتی در خیلی از موارد به اشتباه فکر می‌کنید که مطلب را فهمیده‌اید! یا ممکن است پس از مراجعه به این کتاب، خیلی از تعبیرهایی که وجود دارند را پیدا نکرده‌ باشید. زیرا به علت قدیمی بودن متن، معنای آن را متوجه نشده و تصور کرده‌اید که تعبیر خوابی که دیده‌اید در این کتاب وجود ندارد. مثلاً "آمیزش" را "مجامعت" یا به "عقاب" در این کتاب "آله" گفته شده است و یا "تابوت" را اصطلاحاً "جنازه"! بیان نموده و یا به مارهای بزرگ در گذشته اژدها گفته می شده که در تعبیر خواب مار به مارهای بزرگ ترجمه شده است. در واقع در سایت تعبیرستان به واسطۀ ترجمه این اثر به زبان ساده امروزی، این تعبیرها برای شما کشف می‌شود.
در سایت تعبیرستان اشکالات کتاب قدیمی نیز برطرف شده و شما با اثری تکامل یافته‌تر روبرو هستید، که به طور خلاصه ویژگی‌های آن عبارت است از:

- ترجمۀ متن کتاب اصلی به زبان ساده امروزی
- مرتب کردن تعبیرها بر اساس معنای آن‌ها و نه نام تعبیرگر! (مثلاً متن تعبیر خواب سگ را با متن های رایج مقایسه کنید)
- ارائه توضیحات لازم در مورد تعبیرها جهت فهم بهتر خواننده
- تکرار یک تعبیر خاص در موضوعات مرتب
- در انتهای هر تعبیر به تعبیرهای مرتبط به آن لینک داده شده است
- برای تعبیرهای این سایت فهرست الفبائی کاملی تهیه شده که در آن مثلاً تعبیر "آفتاب" هم در قسمت حرف "آ" قرار گرفته و هم قسمت "خ" (با عنوان خورشید).
- حتی برای هر تعبیر به طور جداگانه در ابتدای صفحه فهرستی از محتوای آن تعبیر تهیه شده
- امکان جستجو (search)
- محیط کاربری و گرافیکی مناسب و زیبا و ساده که در آن سردرگم نخواهید شد (یعنی سایت برای شماست، و نه شما برای سایت!)
- همچنین امکان پرسش و پاسخ نیز فراهم شده تا اگر با استفاده از محتوای سایت به تعبیر خواب خودتون نرسیدید، احمد عبادنژاد (مدیر سایت) در این قسمت پاسخگو باشد. که برای این کار میتوانید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید.

در متن اصلی، تعبیرگر برخی از تعبیرها مشخص نشده و معلوم نیست که مطالب خود نویسندۀ کتاب(تفلیسی) می‌باشد یا اینکه در اثر اشتباه او یا کاتبان، نام تعبیرگر جا افتاده است، از این رو به جای آن که نام تعبیرگر را خالی بگذارم نوشته‌ام: "تعبیرگری می‌گوید:...".
همچنین در برخی از مطالب و عنوان‌ها مجبور شده‌ام از کلمات به ظاهر زشت و عامیانه استفاده کنم(کلماتی در مورد امور جنسی و...) و معادل آن‌ها را به کار نگرفته‌ام، دلیل آن هم این است که به طور کلی مخاطبین این نوشته افراد معمولی و عامی هستند، از این رو امکان دارد که با به کار بردن معادل برخی کلمات متوجه منظور اصلی نشده و معنا را درک نکنند و به همین خاطر به طور ساده از کلمات عامیانه استفاده کرده‌ام که این کار از روی بی‌ادبی و جسارت نبوده.


منابع:

- نسخه‌های خطی و چاپی کتاب کامل‌التعبیر، نوشتۀ شیخ ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی
- نسخۀ خطی کتاب تعبیر سلطانی، نوشتۀ اسماعیل بن نظام‌الملک ابرقوهی
- تفسیرالمیزان (ترجمۀ آیات)