كاوشی در قلمرو مطالعات تطبیقی | تعبیرستان
كاوشی در قلمرو مطالعات تطبیقیعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

كاوشی در قلمرو مطالعات تطبیقی

كاوشی در قلمرو مطالعات تطبیقیدرآمد
شیوه و روش مطالعات تطبیقی امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری كه بسیاری از محققان بر این امر واقفند كه این شیوه مطالعاتی نكات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می دهد.
اگرچه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان های فكری یك اندیشه را مورد كاوش قرار دهد. مقاله ذیل بخشی از مقاله طولانی مولف است كه جهت ارائه به همایش اسماء ارائه شده و به این موضوع می پردازد.
بسیاری از محققان و متفكران، عالی ترین سطوح مطالعه یك دانش را در مطالعات تطبیقی جست و جو می كنند. آیا تصور روشنی از اصطلاح «مطالعات تطبیقی» داریم؟ حدود و قلمرو آن را می شناسیم؟ از ضوابط مطالعه در این نوع تحقیق آگاهی داریم؟ چه تعریفی به عنوان تعریف معیار و ملاك از آن وجود دارد؟ گستره و دامنه مقایسه و تطبیق چیست؟ از وجوه مقایسه و روش تطبیق چه میزان واقفیم؟ هدف و غایت مطالعات تطبیقی اثبات و رد فرضیه ای خاص است یا مراوده اندیشه ای و شكل دهی تاثیربخشی ها؟
دو نگاه خوش بینانه و بدبینانه در خصوص مطالعات تطبیقی در ایران خاصه میان متفكران فلسفه معاصر اسلامی وجود دارد.
در نگاه نخست پرسش ها به عنوان مسلمات فرض می شود اما در نگاه دوم بر ناكامیابی این شیوه تاكید می ورزد. نگارنده معتقد است به رغم فواید و نواقص، امروزه چاره ای جز مطالعات تطبیقی خاصه در حوزه فلسفه نداریم اما این باور به معنی نفی قواعد، ضوابط، روش ها و ادله و ملاك های تحقیق نمی باشد.
این ملاحظه نیازمند تدوین و صورت بندی طرح مطلوب، عقلانی و نو از مطالعات تطبیقی است. كلیات طرح می تواند به شرح زیر باشد:
1) مدخل (بیان ضرورت انجام مطالعات تطبیقی و تبیین جایگاه این روش در ابواب بندی دانش فلسفه )
2) تعریف مطالعه تطبیقی
▪ بررسی تعاریف گوناگون «تطبیق»
▪ تبیین ملاك های تعریف مطالعات تطبیقی و شاخص های تحدید سازی
▪ تبیین دامنه و گستره «تطبیق»
▪ تبیین چارچوب و حدود تعریف
3) هدف مطالعه تطبیقی
▪ آگاهی از حوزه های مشابه و قابل مقایسه
▪ فهم توانمندی ها و رنجوری های دو یا چند حوزه
▪ شناخت منطق و ضابطه مطالعه چند حوزه جهت اخذ و اصطیاد موارد مشترك و وجوه افتراق
▪ آگاهی از همسانی ها و ناهمانندی ها
▪ آگاهی از شاخص تطبیقی و مقایسه حوزه ها و بررسی امكان اندراج و یا عدم اندراج حوزه ها
4) روش مطالعات تطبیقی
مطالعات تطبیقی بر خلاف عقیده بسیاری كه در دوره كودكی خود در ایران به سر می برد، از تنوع و تكثر روش ها برخوردار است. تعدد رهیافت ها مرهون تنوع مسائل و اختلاف قلمروهاست. تعدد مسائل موجب می گردد كه سنخ های گوناگونی از موضوعات و بالنتیجه مطالعه شكل گیرد و مؤدی به اختلاف روش ها گردد. روش تحلیلی، روش زبانی، روش منطقی، روش تاریخی، روش تحلیل گفتار، روش پدیدار شناختی و روش ادامه مطلب...

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.