تعبیر خواب دریا | تعبیرستان
دریافهرست تعبیر خواب - حرف دفهرست تعبیر خواب - حرف د
×
بستن

تعبیر خواب دریا

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

فهرست این تعبیر:   تعبیر کلی   کیفیت یا مقدار دریا   خوردن آب دریا   در دریا   سایر موارد

  تعبیر کلی

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر دریا، «پادشاه» یا عالم و دانشمند می‌باشد.

  کیفیت یا مقدار دریا

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آب دریا صاف و روشن می‌باشد، یـعـنـی پادشاه عالم و دانشمند است، ولی اگر تیره و ناپاک باشد، یـعـنـی پادشاه مفسد و ظالم است.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا زیاد شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه زیاد می‌شود، ولی اگر کم شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه کم می‌شود. اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.

  خوردن آب دریا

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب شور دریا را می‌خوری، یـعـنـی کسب و روزی حلال را کنار می‌گذاری و به کسب حرام مشغول می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آب گندیده و ناگوارای دریا می‌خوری، یـعـنـی دشمن بزرگ و خطرناکی پیدا می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَتَجَرَّعُهُ وَلاَ یَكَادُ یُسِیغُهُ... _ به زحمت، جرعه‌جرعه آن را سر می‌کشد ولی هرگز به میل خود حاضر نیست آن را بیاشامد... (ابراهیم-17). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از آب تیرۀ دریا می‌خوری، یـعـنـی آن چه که به دست می‌آوری همراه با رنج و سختی و بیم و ترس می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و داغ است، یـعـنـی مرتکب گناه و معصیت می‌شوی و تعبیرش فوق‌العاده بد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءهُمْ _ ... آبی جوشیده می‌نوشند که اندرونشان را پاره‌پاره می‌کند (محمد-15).
اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و خیلی سرد است، یـعـنـی اگر عالم و دانشمند می‌باشی، از علم استفاده و بهره فراوانی می‌بری، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی... _ بگو اگر دریا مرکب کلمات پروردگار من باشد پیش از آنکه کلمات پروردگارم تمامی گیرد دریا تمامی پذیرد... (کهف-109).
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آب گوارای دریای می‌خوری، یـعـنـی پادشاه و فرمانروا به تو مال و نعمت می‌دهد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، ولی هیچ تاثیری روی تو نداشته است، یـعـنـی پادشاه یا دانشمندی را از بین می‌بری.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن عزت و بزرگی به دست می‌آوری.
تعبیر مرتبط :  خوردن آب   

  در دریا

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دریا می‌باشی، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی یا از مرد عالم و دانشمندی اطاعت و فرمانبرداری خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی وارد آب دریا می‌شوی، یـعـنـی توفیق طاعت و بندگی خداوند را به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بین دریا متحیر و سرگردان شده‌ای، یـعـنـی کار تو خطرناک خواهد بود. اگر ببینی در دریا شنا می‌کنی و نمی‌توانی خود را به ساحل یا کناری برسانی، یـعـنـی از بند و گرفتاری خلاص نمی‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی دریا راه می‌روی و پای تو خیس نمی‌شود، یـعـنـی از آتش جهنم ایمن می‌شوی و کارهای دنیا را به راحتی انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و... راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.
اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در آب دریا غرق شدی و جسد تو بعد از مردن بروی آب آمده است، یـعـنـی غرق در حرص و طمع کارهای دنیوی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی در دریا غرق شدی و زنده بیرون آمدی، یـعـنـی از کارهای دنیوی خلاص می‌شوی.
اگر ببینی شناکنان از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی با صحت و سلامتی از زندان یا خدمت پادشاه خلاص خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شناکنان از آب دریا بیرون آمده‌ای و لباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از کار برای پادشاه خلاص می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی بی‌غم و اندوه می‌شوی.

تعبیرهای مرتبط :  غواصی  -  شنا کردن  -  کِشتی  -  فرو رفتن در آب   - غرق شدن در چیزهای مختلف   

  سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا صید می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ... _ حلال شده است برای شما شکار دریایی... (مائده-96).
اگر ببینی آب دریاها و رودخانه‌ها یک‌جا جمع شده‌اند، یـعـنـی پادشاه آنجا اموال و خزانه خودش را در یک‌جا جمع خواهد کرد.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از دور به دریا نگاه می‌کنی و نزدیک آن نمی‌روی، یـعـنـی به چیزی که به آن امید داری نمی‌رسی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا موجی بلند شده است، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت و گذران زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو فراخ و گسترده می‌شود. اگر ببینی از دریا امواج بزرگی بلند می‌شود و ابرها جهان را تاریک کرده‌اند، یـعـنـی مردم آن سرزمین گناهکار می‌باشند، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ... _ ... (یا چون ظلماتی است به دریایی ژرف که) موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد... (نور-40).
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر شستن سر و بدن با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، یـعـنـی خلاص می‌شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بهبود پیدا می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در آب رود یا دریا غسل کرده‌ای، یـعـنـی دیندار و درستکار خواهی بود و غم و اندوه تو از بین می‌رود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کند، یا چنانچه بدهکار هستی تعبیرش این است که بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر بنده و «برده» هستی خلاص می‌شوی.


تعبیرهای مرتبط با موضوع اصلی:
آب  -  ماهی  -  صدف  -  مه  -  ماهی خواره  -  خرچنگ   

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابتو ارسال کنی تا احمد عبادنژاد (مدیر سایت) که هزاران خوابو تعبیر کرده، خواب تو رو هم تعبیر کنه.
پیام عضو تعبیرستان:
آرین
من خواب دیدم که دارم دریا را می بینم که در ساحل آن سدهایی بسته شده و یک کانال باز است و موجهای ساحل وارد آن می شود من روبروی کانال ایستاده بودم و موجهای بلندتر که جلو می آمدند به من برخورد می کردند و از بدن من عبور می کردند بدون آنکه احساس خیس شدن کنم حس خیلی خوبی به من دست می داد البته گرگهای کوچکی را می دیدم که می خواهند به دیگران حمله کنند اما آسیبی به من نزدند البته این را اضافه کنم که قبل از خواب از خدا خواسته بودم که روزی مرا زیاد کند البته صحنه های دیگری هم در خوابم دیدم که داشتم همراه شوهرم به طرف خانه ویلایی مادر شوهرم می رفتیم که مادر شوهر و خواهر شوهرم را وسط کوچه دیدیم که داشتند می رفتند از سر کوچه سبزی بخرند تا آش بپزند (مادرشوهرم فوت کرده‌اند) صحنه دیگری در خوابم بود که در مدرسه بودم و می خواستم کارنامه ام را بگیرم دوست داشتم که بهترین نمره را گرفته باشم اما اینطور نبود ولی قبولی را گرفته بودم.
 
 
پاسخ احمد عبادنژاد (مدیرسایت)
سلام
با توجه به این خواب احتمالاً رزق و روزی شما بیشتر میشه اما نه به اون صورت که ایده آل شماست.

 

سوالهای متداول