تعبیر خواب چاه | تعبیرستان
چاهفهرست تعبیر خواب - حرف چفهرست تعبیر خواب - حرف چ
×
بستن

تعبیر خواب چاه

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

فهرست این تعبیر:   تعبیر کلی   کندن چاه   بیرون کشیدن آب   خوردن آب چاه   افتادن در چاه   سایر موارد

  تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چاه، زن می‌باشد، و تعبیر آب چاه، مال و اموال زن است.

  کندن چاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در جایی چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر حفر کردن چاه و رسیدن به آب، ازدواج کردن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چاهی حفر کرده‌ای و خیلی سریع به آب رسیدی، یـعـنـی زن بیمار شده و اموال خود را در روزهای بیماری مصرف می‌کند (دفع بلا و گرفتاری). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چاه کندی ولی به آب نرسیدی، یـعـنـی با زن فقیری ازدواج می‌کنی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی برای کس دیگری چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی واسطه بین دو نفر برای ازدواج کردن می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کندن چاه کسی تو را کمک می‌کند، یـعـنـی کسی واسطه ازدواج بین تو و زنی می‌شود و سعی می‌کند با حیله و حقه او را به تو بدهد (زیرا کندن چاه مکر و حیله است، همان‌طور که مثل می‌زنند: 'فلانی برای فلانی چاه میکَند'، یعنی با او مکر و بدی می‌کند).
اگر ببینی در حال کندن زمین به شکل چاه یا سردابه هستی، یـعـنـی مال و اموال دنیوی را با مکر و حیله بدست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جای آشنایی چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی بر نزدیکان و آشنایان مکر و حیله ترتیب می‌دهی. امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر مرد چاه کن، مکر و حیله است.
[با توجه به تعبیرهای بالا می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که احتمالاً منظور تعبیر کنندگان این بوده است که اگر چاه را به قصد رسیدن به آب کنده باشی، تعبیرش زن و ازدواج می‌باشد، در غیر اینصورت تعبیرش مکر و حیله است.]

  بیرون کشیدن آب

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، یـعـنـی با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی. اگر ببینی با «دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی، یـعـنـی از مال خودت به خوبی نگهداری می‌کنی. اگر ببینی آن آب را به روی زمین ریختی، یـعـنـی اموال خود را در راه خیر خرج می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دلو را به داخل چاه انداخته تا آب برداری، ولی طناب آن پاره شد و دلو به داخل چاه افتاد، یـعـنـی صاحب فرزند معلول و ناقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

  خوردن آب چاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از چاهی آب می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال زن مصرف می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب خنک و گوارای چاه را می‌خوری، یـعـنـی از زن به تو خیر و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی از آب بدمزۀ چاهی می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را با کراهت می‌گیری.
اگر ببینی از آب گرم چاه می‌خوری، یـعـنـی به خاطر مال و اموال زن، مورد ظلم و جفا قرار می‌گیری، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیر مرتبط :  خوردن آب   

  افتادن در چاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در چاه افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود، و اگر در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد، و اگر افتاد و دست و پایش هم شکست، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

  سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از چاه، آب سیاه یا تیره بیرون آمده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر سفید بود، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.
اگر ببینی آب چاه زیاد می‌باشد یـعـنـی زن، جوانمرد و بخشنده است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی آب از سر چاه بیرون آمد و روی زمین روان شد، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب چاه کم می‌باشد یـعـنـی زن، پست و فرومایه است.
اگر ببینی آب چاه در زمین فرو رفت و هیچ آبی در آن نمانده است، یـعـنـی زن هلاک شده و مال و اموالش از بین می‌رود، و اگر خود چاه در زمین فرو رفت، باز هم تعبیرش این است که زن هلاک می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چاه عبارتند از: 1- زن 2- «کنیزک» 3- عالم 4- ثروتمندی 5- مکر و حیله (تعبیرهای مختلف).تعبیرهای مرتبط با موضوع اصلی:
آب  -  افتادن  -  قنات   

سوالات مهم

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابتو ارسال کنی تا (مدیر سایت) که تا حالا بیش از ده هزار خواب رو تعبیر کرده، خواب تو رو تعبیر کنه.
پیام عضو تعبیرستان:
نداسیفی
من دختری دوشیزه ام ۲۳ ساله که دیشب خواب دیدم ازدواج کردم و حامله شدم و بچه ی داخل شکمم پسر بود.توی خواب انگار باید موقع سونوگرافی بچه رو بیرون میاوردن و بعد دوباره داخل شکمم بزازن تا ۹ ماهگی که وقتی بچه رو بیرون اوردن به حدی پسرم زیبا و درشت بود که همه در حیرت زیباییش مونده بودن و میگفتن زیباییش به خودت رفته و ببین تا ۹ ماهگی توی شکمت چه پسری بشه وقتی از ۲ماهگی انقدر زیباست و منم بچه رو بغل گرفت ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
مادرفرزندان
سلام دیشب خواب دیدم می‌خوام از یک در کوتاه رد بشم اما نمیشه تنگ بود ...درهای زیادی کنار ساحل رو به دریا بودن همه را سر زدم اما همه ی درها بسته بودن ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
سامسونگ
سلام آقایی ۳۴ ساله هستم ، همسرم دوماهه بارداره. دیشب خواب دیدم که روی آلت تناسلیم سوراخی ایجاد شده و موقع ادرار کردن، علاوه بر خروج ادرار از قسمت جلوی آلت ، از اون سوراخ ادرار و چرک و خون بیرون میاد تعبیرش چیه ، با تشکر ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
معصومههه
سلام من باردار هستم خواب دیدم یه بچه ی زیبارو بغل کردم لخت بود خیلی خوشگل بود از فامیلای شوهرخواهرم بود دوس داشتم بچم شبیه اون بشه من بچرو بردم بشورم بیارم از دستم افتاد سریع برداشتمش دیدم تبدیل به جنین کوچک و کامل شد تو دستم،دستم خونی شدومرد،خودمم از ترس داشتم تو دسشویی سقط میکردم خیلی ترسیده بودم ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
نازنین.خلیل
سلام وقتتون بخیر - حدود ساعت بین ۶ تا ۶:۳۰ صبح خواب دیدم انگار خودم تو خونه قراره مهمونی بگیرم و هیچ تدارکی ندیدم به مادرم گفتم این مهمونا همه بچه کوچیکن و برم براشون چیپس و پفک بگیرم خیلی دوست دارن. ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
تعداد خوابهای ارسالی: 11640