تعبیر خواب - تعبیرستان
×
بستن
توی سایت تعبیرستان میتونی خوابهای خودتو برای من ، یعنی احمد عبادنژاد (معبر سایت) تعریف کنی تا برات تعبیرشون کنم.
پرسش های متداول

  خواب ظهر تعبیر داره یا باطله؟

  تعبیر به خیر کردن یعنی چی؟

  هرطورتعبیربشه‌همونطوررخ‌میده؟

  چرا جدیداً زیاد خواب میبینم؟

  خوابهای من کی تعبیر میشن؟

  موارد بیشتر ...