فیلم و صوت
حوادث و شگفتیهافیلم و صوت
×
بستن

حوادث و شگفتیها

درست است که تسونامی ممکن است به این مناطق نرسد، ولی این را باید در نظر داشته باشیم که عذاب و بلا و گرفتاری به هر شکلی و در هر جایی می تواند ظاهر شود.... ادامه و مشاهده کلیپ
همانطور که گفته ام تیر مقدرات الهی هیچ وقت خطا نمی کند. فقط اوست که به بندگان خود مهلت دوباره می دهد.... ادامه و مشاهده کلیپ
در این مورد فقط می گویم که به انفجارهای آتشفشانی کوهی دیگر به نام وزوو و تاریخ نابودی شهر پمپی مراجعه نمایید و چیزی به این سرعت را برای آن مردمان تصور نمایید.... ادامه و مشاهده کلیپ
تسونامی اصلاً ربطی به بارندگی و سیلهای معمولی و افزایش آب رودخانه ها ندارد. زلزله هایی در اقیانوس رخ می دهد که حاصل آن به شکل امواج درآمده و به سمت اطراف مرکز زلزله حرکت می کنند. این امواج و... ادامه و مشاهده کلیپ
ظاهراً در این فیلم موجودی مرموز در حال گریختن از آبهای حاصل از تسونامی می باشد. به نظر می رسد که تصاویر موجود ساختگی نبوده و کاملاً واقعی هستند. به هر حال نمی توان گفت که چنین موجودی یک موجود... ادامه و مشاهده کلیپ
این شخص در ارتفاع حدود سه هزار متر از زمین دچار حمله تشنج شده و بیهوش می شود. ولی مربی او موفق به باز کردن چتر او شده و ناگهان در ارتفاع حدود نهصد متر به هوش می آید و... ادامه و مشاهده کلیپ
این کلیپ خیلی کوتاه برای خنده نیست... برای آن است که بدانیم چقدر مرگ به ما نزدیک است.... ادامه و مشاهده کلیپ
تیر قضا و قدر الهی هیچ وقت به خطا نمی رود. این حادثه ممکن است اخطاری باشد که مرگ در دو قدمی می باشد؛ یا شاید آنها قبل از این حادثه صدقه و احسانی کرده باشند که آن کار نیک... ادامه و مشاهده کلیپ