قوانین و مقررات مسابقه بین المللی تنیس روی میز | تعبیرستان
قوانین و مقررات مسابقه بین المللی تنیس روی میزورزشیدانستنیها
×
بستن

قوانین و مقررات مسابقه بین المللی تنیس روی میز

انواع مسابقه
▪ یک ((رقابت بین المللی)) مسابقه ای است که ممکن است از بازیکنان بیش از یک فدراسیون های مختلف برگزار میشود .
▪ یک ((مسابقه بین المللی)) مسابقه ای است که بین تیم هایی از فدراسیون های مختلف برگزار میشود .
▪ یک ((تورنمنت آزاد)) مسابقه ای است که مشارکت در ان برای بازیکنان کلیه فدراسیون ها آزاد است .
▪ یک ((تورنمنت محدود)) مسابقه ای است که در ان محدودیتهایی غیر از محدودیت سنی برای بازیکنان اعمال میشود .
▪ یک ((تورنمت دعوتی)) مسابقه ای است محدود ٬ بین بازیکنان ویژه ای که شخصا دعوت میشوند .
قابلیت اجرا
▪ به استثنای مواردی که در بند ۲_۲_۱_۳_ ذکر میشود ٬ قوانین تنیس روی میز باید در مورد مسابقات جهانی ٬ قاره ای ٬ المپیک و تورنمنت های آزاد اعمال شود مگر انکه فدراسیون های شرکت کننده در مسابقات بین المللی با یکدیگر به گونه دیگری به توافق برسند .
▪ شورا میتواند به برگزار کنندگان تورنمنت های آزاد اختیار دهد تا قوانین تجربی را که قبلا توسط کمیته اجرایی مشخص بوده به تصویب برسانند .
▪ مقررات مربوط به مسابقات بین المللی در موارد زیر اعمال خواهد شد ٬
▪ (( رقابتهای جهانی و المپیک )) ؛ مگر انکه شورا به گونه دیگری تصویب کند و قبلا فدراسیون های شرکت کننده را درجریان قرار دهد .
▪ (( رقابتهای قاره ای )) ؛ مگر آنکه فدراسیون قاره ای مربوطه ٬ به گونه دیگری تصویب کند و قبلا تمامی فدراسیون های شرکت کننده را در جریان قرار دهد .
▪ (( مسابقات قهرمانی بین المللی آزاد )) (۱۲_۷_۳) :؛ مگر آنکه کمیته اجرایی به گونه دیگری تصویب کند و بر اسس بند ۴_۲_۱_۳ مورد قبول شرکت کنندگان قرار گیرد .
▪ (( تورنمنت های آزاد )) : ؛ به جز مواردی که در بند ۴_۲_۱_۳ ذکر شده باشد .
در صورتی که یک تورنمنت آزاد با هیچ یک از این مقررات مطابقت نداشته باشد ٬ ماهیت و میزان اختلاف باید در فرم ثبت نام قید شود . تکمیلو ارائه فرم ثبت نام به منزله پذیرش شرایط مسابقه و اختلافات فوق خواهد بود .
قوانین و مقررات فوق برای اجرا در رقابتهای بین المللی توصیه میشود مشروط بر انکه موارد مندرج در اساسنامه رعایت شود . تورنمنت های بین المللی محدود و دعوتی و رقابتهای بین المللی شناخته شده ای که توسط هیئت های غیر وابسطه برگزار میشوند نیز میتوانند بر ساس مقرراتی عمل کنند که مقامات برگزار کننده به تصویب رسانده اند .
فرض بر آن است که قوانین و مقررات مربوطه به مسابقات بین المللی اجرا میشوند مگر انکه در مورد تغییرات ٬ قبلا توافق شده و یا در قوانین منتشر شده مسابقات تصریح شده باشند .
تفسیر و توضیحات مشروح مقررات ٬ شامل ویژگی های وسایل باید در جزوه های فنی منتشره از سوی شورا و در کتابچه (( مقامات و داوران مسابقات و تورنمنت ها )) درج شود .
وسایل و شرایط بازی
تصویب و ارئه مجوز مربوطه به وسایل بازی توسط کمیته وسایل به نمایندگی از طرف شورا انجام میگیرد . تصویب و ارائه مجوز ممکن است در هر زمانی و در صورت نادرست بودن ان ٬ توسط شورا لغو شود .
در فرم ثبت نام و اطلاعیه های تورنمنت آزاد باید به رنگ و مدل میز و مجموعه تور و توپ مورد استفاده اشاره شود . انتخاب وسیله بازی توسط فدراسیونی که مسابقه در محدوده آن انجام میشود صورت میگیرد و باید انتخاب از میان وسایلی انجام شود که اخیرا توسط فدراسیون بین المللی تنیس روی میز به تصویب رسیده باشد .
جنس رویه چوب راکت که برای ضربه زدن به توپ به کار می رود ٬ باید از نوعی باشد که اخیرا توسط فدراسیون بین المللی تنیس روی میز به تصویب رسیده است. علامت تجاری آن باید به گونه ای به راکت چسبیده شود که آرم آن به همراه آرم فدراسیون بین المللی تنیس روی میز به طور اشکار در نزدیکی لبه سطحی که با آن ضربه زده میشود قابل روئیت باشد. لیست وسایل و مواد مجاز و تصویب شده توسط جزئیات امور قابل دسترسی است .
لباس
▪ لباس بازی معمولا شامل یک پیراهن آستین کوتاه ( تی شرت ) ٬ شورت ورزشی یا دامن، جوراب و کفش ورزشی است . پوشش های دیگر مانند بخشی از یک دست گرمکن نباید در طول بازی مورد استفاده قرار گیرد مگر آنکه سر داور اجازه دهد .
▪ جدید: پیراهن بازکنان می تواند بدون آستین باشد.
▪ رنگ اصلی پیراهن ٬ دامن و شورت به غیر از استین ها و یقه پیراهن باید کاملا با رنگ توپ مورد استفاده متفاوت باشد .
▪ در پشت پیراهن بازیکنان میتوان برای مشخص کردن نام بازیکن ٬ فدراسیون وی و در مسابقات باشگاهی برای مشخص کردن تام باشگاه وی و نیز به منظور تبلیغات مطابق بند حروف یا اعدادی را چاپ کرد .
▪ شماره های مورد نیاز برگزار کنندگان که برای مشخص کردن بازیکنان در قسمت مرکزی پشت پیراهن قرار دارند نسبت به تبلیغات دارای ارجحیت هستند . این شماره ها در محلی به مساحت حداکثر ۶۰۰ سانتیمتر مربع قرار میگیرند .
▪ استفاده از هرگونه علائم و ضمائم در قسمت جلو و پهلوی لباس بازیکن و هرگونه شیئی همچون جواهرات که دارای تلالو و درخشش بوده و به نحوه مزاحم دید حریفباشد مجاز نیست .
▪ لباس نباید دارای طرح یا حروفی باشد که ممکن اسن باعث ایجاد رنجش افراد بوده و یا بازی را به بدنامی بکشاند .
▪ در مورد مجاز بودن و یا قابل قبول بودن لباس بازیکنان ٬ توسط سر داور اخذ تصمیم خواهد شد .
بازیکنانی که در یک مسابقه تیمی شرکت کرده اند و بازیکنان یک فدراسیون که زوجهایی را در مسابقات دونفره ( جهانی یا المپیک ) تشکیل داده اند ٬ باید به استثنای جوراب و کفش ٬شماره ٬ سایز ٬ رنگ و طرح تبلیغات دارای لباس های متحد الشکل باشند .
▪ میتوانند لباسهایی را از تولید مختلف بپوشند در صورتیکه اسس رنگها یکی باشند و فدراسیون ملی شان محصولاتشان را مجاز اعلام کند.
▪ زوج ها و بازیکنان حریف باید از پیراهن هایی استفاده کنند که کاملا از نظر رنگ متفاوت بوده و توسط تماشاچیان قابل تشخیص باشند .
▪ در صورتی که بازیکنان حریف دارای لباس های یکسان باشند و در مورد تعویض ان به توافق نرسند ٬ قرعه کشی انجام خواهد شد .
▪ بازیکنانی که در مسابقات المپیک ٬ جهانی و یا مسابقات قهرمانی بین المللی آزاد شرکت میکنند باید از پیراهن و شورت یا دامنی که توسط فدراسیون خود به تصویب رسیده است استفاده کنند .
شرایط بازی
▪ فضای بازی نباید کمتر از ۱۴ متر طول و ۷ متر عرض و ۵ متر ارتفاع داشته باشد .
▪ محوطه بازی توسط دیواره هایی به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر که همگی دارای رنگی تیره و مشابه خواهند بود احاطه میشود به نحوی که محوطه بازی را از محوطه های مجاور و تماشاچیان مجزا سازد .
▪ در مسابقات المپیک و جهانی ٬ شدت نور در بالای سطح بازی باید یکنواخت بوده و میران ان حداقل ۱۰۰۰ لوکس باشد . میزان شدت نور در سایر قسمتهای محوطه بازی حداقل ۵۰۰ لوکس خواهد بود . در سایر رقابتها ٬ شدت نور باید یکنواخت بوده و میزان آن حداقل ۴۰۰ لوکس در سایر قسمتهای محوطه بازی باشد . ( ۱ لوکس به اندازه ۱ شمع روشنایی دارد و هر ۷_۶ شمع معادل یک لامپ ۶۰ولت است.)
▪ زمانی که از چندین میز استفاده میشود باید میزان نور برای همه انها یکسان باشد ٬ میزان نور در سالن بازی نباید از کمترین میزان نور در محوطه بازی بیشتر باشد .
▪ چراغ روشنایی نباید کمتر از ۵ متر از کف سالن ارتفاع داشته باشد .
▪ زمینه سالن معمولا به رنگ تیره است و نباید دارای چراغ های بسیار نورانی باشد . آفتاب نیز به طور مستقیم نباید از پنجره های بدون پرده آن و یا از طریق روزنه های دیگر به داخل سالن وارد شود .
▪ کف سالن نباید به رنگ روشن بوده و یا نور منعکس کند و سطح آن نباید لغزنده باشد . همچنین روی کف سالن نباید از آجر ٬ سرامیک ٬ بتون یا سنگ پوشیده شده باشد . در مسابقات المپیک و جهانی ٬ کف سالن باید از جنس چوب و یا از نوع مواد مصنوعی قابل حمل که توسط فدراسیون بین المللی تنیس روی میز به تصویب رسیده است مفروش باشد .
تبلیغات
▪ تبلیغات در محوطه بازی تنها باید بر روی وسایل و جایگاه هایی چسبانده شود که بطور معمول در انجا وجود و هیچ گونه جایگاه ویژه ای نباید به محوطه بازی آورده شود .
▪ نباید از رنگهای فلورسنت یا شبرنگ در محوطه بازی استفاده کرد .
▪ علامت گذاری با حروف یا علائم در داخل دیواره ها نباید از بیش از دو رنگ در آنها استفاده کرد . این علائم باید در ارتفاع حداکثر ۴۰ سانتیمتری قرار گیرند . پیشنهاد میشود که رنگ آنها کمی کمرنگتر و یا کمی پر رنگ تر از رنگ زمینه باشد .
▪ علامت گذاری روی کف سالن نباید سفید یا نارنجی باشد و باید با رنگ هایی کمی روشن تر یا کمی تیره تر از زمینه باشد .
▪ میتوان حداکثر از ۴ فقره تبلیغ بر روی کف محوطه بازی استفاده کرد به نحوی که یک تبلیغ در هر زمین و یک تبلیغ در هر طرف میز نصب شود . هر یک از این تبلیغات میتوانند حدودا ۵/۲ متر مربع وسعت داشته ٬ اما این تبلیغات نباید کمتر از ۱ متر از دیواره ها فاصله داشته باشند . همچنین تبلیغات مربوطه به هر زمین نباید بیش از ۲ متر از دیواره ها فاصله داشته باشند .
▪ در هر نیمه از هر طرف زمین یک تبلیغ به صورت موقت میتواند وجود داشته باشد . یک تبلیغ موقت نیز میتواند در هر زمین قرار داشته باشد که کاملا از تبلیغات دائمی مجزاست . طول کل انها ۶۰ سانتیمتر خواهد بود . این تبلیغات برای سایر تولید کنندگان و سایل تنیس روی میز مجاز نیست .
▪ تبلیغات روی تورها میتواند کمی پر رنگ تر یاکمی کمرنگ تر از زمینه باشد و نمیتواند در ۳ سانتیمتری از بلندی نوار تور یا بالای لبه آن باشد و نباید باعث انسداد سوراخهای تور شود .
▪ تبلیغات روی میزهای داوران و یا تبلیغات روی سایر وسایل محوطه بازی باید کلا فضایی به وسعت حداکثر ۷۵۰ سانتیمتر مربع را اشغال کند .
▪ تبلیغات روی لباس بازیکنان به موارد زید محدود خواهد شد :
▪ علامت تجازی نام و نشان معمول تولید کننده به وسعت حداکثر ۲۴ سانتیمتر مربع .
▪ حداکثر ۶ تبلیغ مجزا و واضح که در یک محوطه به وسعت ۶۰۰ سانتیمتر مربع در جلو و یا پهلو یا شانه پیراهن ورزشکار قرار میگیرد .
▪ تبلیغ در محدوده ای به وسعت ۴۰۰ سانتیمتر مربع در پشت پیراهن .
▪ حداکثر ۲ تبلیغ در محدوده ای به وسعت ۴۰۰ سانتیمتر مربع بر روی شورت یا دامن ورزشکار .
▪ تبلیغات بر روی شماره های بازیکنان در محدوده ای کلا به وسعت ۱۰۰ سانتیمتر مربع .
▪ هیچ گونه تبلیغاتی بر روی لباس با شماره ورزشکارن برای تبلیغ دخانیات ٬ نوشابه های الکلی و یا دارو های مضر وجود نخواهد داشت .سایت ایران پینگ پونگ

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
بهشتیها آتیشی نیستن (استاد شجاعی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند