روش های تکنیکی و دستگاه های مورد استفاده در بخش پاتولوژی | تعبیرستان
روش های تکنیکی و دستگاه های مورد استفاده در بخش پاتولوژیپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

روش های تکنیکی و دستگاه های مورد استفاده در بخش پاتولوژی

پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد . به طور کلی آسیب شناسی عبارت از
روش های تکنیکی و دستگاه های مورد استفاده در بخش پاتولوژی مطالعه بیماری هاست و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض ناشی از آنها می پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت های مختلف بدن ایجاد می شود که در واقع مطالعه همین تغییرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل می دهد. لذا پاتولوژی علمی است که راجع به تغییرات مختلف بدن در هنگام بیماری بحث و گفتگو می نماید . به چگونگی این تغییرات پاتوژنزیز ( pathogenesis ) می گویند که به دو گروه تشریحی و بالینی تقسیم می شود.
پاتولوژی ۴ جنبه مهم از یک بیماری را بررسی می کند که عبارت است از:
۱)اتیولوژی (علت شناسی) ،
۲)پاتوژنز(مکانیسم ایجاد)،
۳)مرفولوژی (ریخت شناسی) و
۴)اهمیت بالینی
رشته های پاتولوژی
۱) پاتولوژی تشریحی (Anatomical) : عبارت است از مطالعه تغییرات ساختمانی اعم از میکروسکوپی و ماکروسکوپی و ضایعات وارده به سلول های بدن که شامل:
الف) اتوپسی (نمونه برداری از بافت مرده) ،
ب) بیوپسی (نمونه برداری از بافت زنده)
ج) سیتوپاتولوژی (سلول شناسی).
۲) پاتولوژی بالینی( (clinical که علایم بیماری را در خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، ترشحات واژن در بخش های مختلف میکروب شناسی، بیوشیمی،سرم شناسی و... بررسی می نماید.
روش تکنیکی آسیب شناسی (هیستوتکنیک )
تمام مراحل کاری از ابتدای پذیرش نمونه درآزمایشگاه پاتولوژی تا آماده سازی لام و بررسی آن در زیر میکروسکوپ به عنوان روش های تکنیکی آسیب شناسی در نظر گرفته می شود که شامل هفت مرحله جداگانه است:
۱) فیکساسیون،
۲) نمونه برداری یا پاس دادن،
۴) آبگیری و آغشتگی،
۴) قالب گیری،
۵) برش با میکروتوم،
۶) رنگ آمیزی و
۷) مونتاژ لام و لامل .
بدیهی است دقت در هر یک از این مراحل همراه با سرعت در کار لازمه تهیه یک برش میکروسکوپی مناسب و لام خوب برای تشخیص دقیق است به طوری که اشکال درهر یک از روش های مختلف به کار گرفته شده می تواند سبب کاهش دقت تشخیص بیماری و به دنبال آن ایجاد اشکال در روند درمان بیمار شود.
در ادامه توضیح مختصری درباره هریک از این مراحل پرداخته می شود:
۱) فیکساسیون (fixation)
این مرحله صرفا"جهت حفظ ساختمان فیزیکی بافت و برای جلوگیری از اتولیز (Autolysis) آن انجام می شود. نمونه جراحی شده باید بلافاصله درون ماده فیکساتیو قرار بگیرد. برای این کار باید نوع بافت، درجه حرارت دوران پروسه، زمان فیکساسیون و PH محلول های به کار برده شده را در نظر داشت. برای مثال مایع پایدارکننده یا فیکساتیو، باید سلول زنده را هر چه سریعتر کشته و به سرعت در بافت نفوذ نماید و در صورت امکان ساختمان طبیعی سلول و بافت را تغییر ندهد و همچنین بعضی از مواد نیمه مایع و کلوئیدی را با عمل فیکساسیون تبدیل به مواد نیمه جامد ( gel ) کند .
در مجموع ماده فیکساتیو را باید طوری انتخاب کرد که در بافت و همچنین در رنگ آمیزی آن خللی ایجاد نکند. برای انجام این کار فیکساتیوهای مختلفی وجود دارد ولی فرمالین ۱۰% معمول ترین فیکساتیو به کار گرفته شده است. زمان ماندن نمونه در فرمالین (فرم آلدئید) بستگی به حجم و نوع نمونه دارد به طوری که هر ۴ ساعت ۷/۲ میلی متر فرمالین داخل بافت نفوذ می کند ولی معمولا" نمونه ها را ۲۴ ساعت در فرمالین قرار می دهند. البته لازم به ذکر است نمونه هایی مانند استخوان، دندان و به طور کلی بافت هایی که دارای رسوبات آهکی باشد بایدپیش از فیکساسیون، دکلسیفیه شود تا بتوان آن را برای مراحل بعدی آماده کرد.
۲) دکلسیفیکاسیون به معنی آزادکردن مواد معدنی (کلسیم) از بافت استخوانی و شامل مراحل زیر است:
الف) تهیه نسوج ،
ب) فیکساسیون،
ج) دکلسیفیکاسیون،
د) خنثی کردن ،
ه) شستشو با آب،
محلول دکلسیفیکاسیون باید دارای خصوصیات زیر باشد:
الف)کلسیم را به طور کلی از بافت آزاد کند،
ب) به بافت اصلی آسیبی وارد نکند و
ج)در رنگ آمیزی اختلال ایجاد نکند.
۲) نمونه برداری یا پاس دادن:
برای اجرای این مرحله، نمونه باید از لحاظ اندازه کاملا" مناسب باشد. چنانچه نمونه بزرگتر از حد معمول باشد مواد آبگیر مانند گزیلول، الکل و ... نمی تواند در آن نفوذ کند و چنانچه خیلی کوچک باشد تهیه نمونه و به دنبال آن برش و تهیه لام و... مشکل خواهد شد. برای هر کدام از نمونه ها باید مشخصات بافت را به طور کامل گزارش کرد. این مشخصات شامل: حالت، ابعاد، ضخامت، رنگ، ترشحات و... است. همین طور برای جداکردن نمونه ها از یکدیگر و شناسایی آنها باید شماره نمونه همراه با سال نمونه برداری را به وسیله مداد روی کاغذ نوشته و همراه با بافت داخل ظروف مخصوص گذاشته و نمونه را برای مراحل بعدی آماده کرد.
۳) آبگیری و آغشتگی:
این کار توسط دستگاهی به نام تیشو پروسسور ( Tissue Processor ) انجام می شود که شامل دوازده ظرف حاوی محلول های مختلف است.
این محلول ها ۳ وظیفه بر عهده دارد:
الف) آبگیری،
ب) شفاف کردن و
ج) آغشتگی با پارافین
حجم کلی هر ظرف ۱۰۰۰میلی لیتر است و ترتیب آنها بدین صورت است:
ظروف شماره ۱و۲ حاوی فرمالین ۱۰% است. نمونه برش داده شده حدود ۳ ساعت در فرمالین قرار می گیرد. (چنانچه این زمان بیشتر باشد اشکالی ایجاد نمی کند ). در بعضی موارد، در ظرف شماره ۲ به جای فرمالین از آب مقطر استفاده می شود. مدت زمان قرار گرفتن نمونه در آب مقطر یک ساعت است.
ظرف های سوم تا ششم شامل الکل (متانول) است، ظرف شماره ۳ الکل ۷۰%و ظرف شماره ۴ الکل ۸۰%، ظرف شماره ۵ الکل ۹۰% و ظرف شماره ۶ الکل ۹۶% است. علت صعودی انتخاب کردن این الکل ها این است که آب گیری به آرامی انجام شود. زمان قرار گرفتن نمونه در هر کدام از این الکل ها یک ساعت است. به طور کلی اتانول بهتر از متانول آبگیری می کند ولی به علت هزینه بالاتر، از متانول استفاده می شود. در عین حال متانول خاصیت رنگبری هم دارد. این مرحله بسیار مهم است و چنانچه آبگیری با الکل به خوبی انجام نشود مراحل بعدی نیز دچار اشکال شده وسبب چروکیدگی بافت ها خواهد گردید.
ظروف شماره های ۷و۸ حاوی الکل متانول مطلق ۱۰۰% استکه در مجموع ۴ساعت آب گیری آنها به طول می انجامد. ظروف ۹ و۱۰ گزیلول است که وظیفه شفاف سازی بافت و خارج کردن الکل از آن را به عهده دارد.
ظروف شماره ۱۱و۱۲ حاوی پارافین است. پارافین در دمای آزمایشگاه جامد است و باید به دمای ذوب ( ۶۰ درجه سانتی گراد)، برسد برای همین منظور دو ظرف آخر دارای المنتی است که باعث تولید حرارت در ظرف و ذوب شدن پارافین می شود. بعد از اینکه نمونه داخل پارافین مذاب قرار گرفت. این ماده داخل بافت نفوذ کرده و بافت به حالت آغشتگی می رسد. پارافین در شکاف و درز بافت نفوذ می کند و در دمای آزمایشگاه بافت سفت و سخت شده و قابل برش با میکروتوم خواهد شد. لازم به ذکر است که ماده آغشتگی با ماده قالب گیری باید یکی باشد.
دستگاه تیشو پروسسور مجهز به دکمه های خودكار تنظیم زمان ( Timer )، دکمه های روشن و خاموش و بالا و پائین و چرخشی و چراغ هایی برای اطمینان از روشن بودن دستگاه و همچینین دکمه های تنظیم برنامه و تعیین سیکل دستگاه است تا معمولا" حدود ۱۸ ساعت طول می کشد که یک سیکل کامل شود.
۴) قالب گیری :
برای قالب گیری باید ماده آغشتگی (پارافین) را در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد داخل فور ذوب کرده و مقداری موم به نسبت ۱ به ۱۰ به آن اضافه کرد. از موم برای قالب گیری محکم استفاده می شود. در صورتیکه فقط از پارافین استفاده شود قالب ها بسیار شکننده خواهند شد. پس از این مرحله کار روی نمونه ها وارد مسیر جدیدی می شود که شامل قالب گیری، برش و رنگ آمیزی و در نهایت مونتاژ لام و لامل است. برای قالب گیری باید نمونه های آبگیری شده را به وسیله پنست داخل ظرف مخصوص قالب گیری قرار داده، روی آن محلول موم و پارافین ریخت و بعد از گذشت چند دقیقه شماره نمونه ها را روی آن ها قرار داد. این عمل در اصطلاح کوله کردن نمونه ها نامیده می شود و نیاز به دقت کافی دارد. برای کامل تر شدن این مرحله قالب ها تا شروع زمان برش داخل یخچال قرار می گیرد.
۵) برش با میکروتوم :
برای شروع این مرحله به چند دستگاه جداگانه نیاز است که این دستگاه ها و وسایل شامل: میکروتوم، تیشوفلوت، چراغ مطالعه و قلم الماس است.
▪ میکروتوم: دستگاهی است که از آن برای تهیه برش های نازک از بافتی که به صورت بلوک در آمده، استفاده می کنند. این دستگاه دارای توانایی برش بافت در ضخامت های گوناگون است و آن را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم می کنند. در بخش درونی دستگاه، چرخ دنده های مختلفی تعبیه شده است که به وسیله دسته میکروتوم به چرخش در می آید و میله تنظیم میکرومتر، درجه تنظیمی را به داخل منتقل می کند. با چرخش دسته می توان برش هایی به ضخامت ۱ تا ۳۰ میکرون و حتی بالاتر تهیه کرد. قسمت بیرونی دستگاه شامل دسته، گیره بلوک، پیچ تنظیم زاویه بلوک، جای نگهدارنده چاقوی میکروتوم، پیچ تنظیم کننده زاویه تیغ میکروتوم، درجه میکرومتر و پیچ یا دسته جلوبرنده چاقو به وسیله دست است. بر روی دسته، میله ای تعبیه شده که به وسیله آن می توان دسته را قفل نموده تا کاملا ثابت شود و بدین وسیله احتمال آسیب به دست یا خراب شدن بلوک کم می شود.
تیشوفلوت
این دستگاه در واقع ظرفی است که در آن آب ریخته می شود و قسمتی در زیر یا اطراف آن تعبیه شده که محل قرارگیری گرمکن دستگاه است و به وسیله کلید کنترل کننده، دمای آب به دلخواه تنظیم می شود که این دما به پارافین اطراف نمونه بستگی دارد. لازم به توضیح است که داخل ظرف باید تیره باشد. بدین منظور معمولا" به وسیله تفلون یا رنگ کوره ای سیاه پوشانده می شود. در واقع این دستگاه برای برطرف کردن چین وچروک بافت های برش خورده است.
▪ چراغ مطالعه: این وسیله بر روی میکروتوم و آب و الکل و تیشوفلوت احاطه داشته و نور مناسب و کافی آن از خستگی مفرط چشم جلوگیری می کند.
قلم الماس: همان طور که از نامش پیداست، برای نوشتن به کار می رود. نوک قلم باید از الماس باشد تا بتواند شماره نمونه ها را به طور خوانا روی لام که جنس شیشه دارد حک کند.
همانطور که گفته شد مرحله پنجم از هستیوتکنیک برش با میکروتوم است. در این مرحله نمونه های قالب گیری شده را به وسیله میکروتوم به ضخامت ۵ میکرون برش می دهند. میکروتوم موجود در آزمایشگاه ها معمولا" از نوع دواری است که برای برش بهتر لازم است نمونه ها را حدود یک دقیقه روی یخ قرار داد؛ البته بعضی از میکروتوم ها ازنوع انجمادی است. طوریکه گاز CO۲ از داخل محفظه ای آزادشده و این گاز ایجاد سرما می کند و برش بافتها به طورخود به خود در انجماد صورت می گیرد.
۶) رنگ آمیزی بافت ها :
این مرحله شامل دو نوع روتین و اختصاصی است:
▪ رنگ آمیزی روتین: روش رنگ آمیزی که در آزمایشگاه های پاتولوژی به طور معمول و روتین استفاده می شود، روش هماتوکسیلین- ائوزین است. با این روش هسته سلول رنگ بنفش و سیتوپلاسم رنگ صورتی به خود می گیرد.
دراین رنگ آمیزی، ابتدا ۳ حمام گزیلول موجود است که برای شفاف سازی و از بین بردن پارافین باقی مانده در اطراف بافت ها استفاده می شود. نمونه ها در هر ظرف گزیلول به مدت ۵ دقیقه قرار داده می شود. بعد از گزیلول ۴ ظرف الکل درجه بندی شده قرار دارد. نمونه ها را در هر کدام به مدت ۲-۱ دقیقه گذاشته و بعد با آب شستشو داده می شود و بعد بلافاصله در ظرف حاوی هماتوکسیلین قرار می گیرد. زمان قرار گرفتن در هماتوکسیلین ۱۵-۱۰ دقیقه است كه این زمان بستگی به تازه یا کهنه بودن رنگ دارد. لازم است بعد از این مرحله نمونه ها با آب شستشو داده شده و بافت های اضافی اطراف آنها پاک شود. بعد از تمیز کردن لام ها، آن ها را داخل اسید الکل شناور کرده تا رنگ های اضافی داخل بافت از بین برود. بعد از اسید الکل نوبت به کربنات کلسیم می رسد. وظیفه این محلول، رنگ آمیزی زمینه بافت است و باعث می شود هسته آبی به نظر برسد. ظرف بعدی ائوزین است که باعث قرمز شدن سیتوپلاسم می گردد. بعد از چند ثانیه که نمونه ها داخل ائوزین قرار گرفت آن ها را با آب شستشو داده، بعد به ترتیب داخل ۴ ظرف الکل قرار می گیرد. این الکل ها هم درجه بندی شده و به ترتیب ۷۰-۸۰-۹۰ و ۹۶درجه است و بافت ها در هر کدام، حدود ۵-۳ ثانیه قرار می گیرد. ۲ ظرف آخر شامل گزیلول است که برای شفاف تر شدن بافت ها استفاده می شود. زمان قرارگیری نمونه ها درگزیلول در حدود ۵-۳دقیقه است.
رنگ آمیزی اختصاصی: در این رنگ آمیزی هر جزء از سلول رنگ خاصی به خود می گیرد.
رنگ آمیزی اختصاصی شامل:
▪ رنگ آمیزی برش های انجمادی،
▪ رنگ آمیزی بافت همبندی،
▪ رنگ آمیزی نمونه های دستگاه عصبی،
▪ رنگ آمیزی برای برخی مواد سیتوپلاسمیک،
▪ رنگ آمیزی برای آنزیم ها،
▪ رنگ آمیزی برای میکروارگانیسم ها و
▪ رنگ آمیزی سیتولوژیک.
رنگ آمیزی های اختصاصی دارای روش های مختلفی است که هر کدام توسط پزشک معالج درخواست و در آزمایشگاه پاتولوژی بسته به شرایط موجود انجام می شود. در شکل شماره (۵) ظروف رنگ آمیزی مشاهده می شود.
۷) مونتاژ لام و لامل :
برای این کارابتدا لازم است پشت لام ها را خشک کرده و بعد لاملی را که قبلا" روی آن یک تا د و قطره چسب مخصوص ریخته شده، با پنس روی لام قرار داد. بعد اطراف لام را کاملا" تمیز کرده و اجازه داد تا در دمای آزمایشگاه خشک شود. در آخر شماره نمونه ها روی برچسب نوشته شده و با دقت روی لام ها چسبانده می شود. سپس لام ها همراه با برگه در خواست آنها در اختیار پاتولوژیست برای تشخیص نهایی قرار گیرد.
بررسی پاتولوژیک بافت به روش Frozen Section
روشی است که جراح در حین عمل جراحی برای اطلاع از تشخیص سریع و دقیق نوع تومور (بد خیم یا خوش خیم بودن) و تعیین نوع عمل جراحی درخواست می کند . بنابراین در این مسیر سرعت عمل نقش بسیارمهمی ایفا می کند. Section Frozen در زمینه های مختلف مورد استفاده است به عنوان مثال وقتی قسمتی از روده جهت بررسی نوع تومور توسط جراح خارج می شود جهت اطمینان از آناستوموز دو انتهای آزاد روده، جراح درخواست آزمایش Frozen می دهد. لذا برای جلوگیری از عمل مجدد و صرفه جویی در وقت و هزینه و... از این روش تشخیصی استفاده می شود.
به طور کلی Frozen Section به مجموعه عملیاتی گفته می شود که روند آمادگی بافت جهت تشخیص پاتولوژیک را کوتاه و زمان تشخیص را برای آگاهی جراح سریعتر می کند. به علاوه اجزای سلولی مانند چربی ها می تواند با روش های رنگ آمیزی خاص، زیر میکروسکوپ دیده شود. برای انجام این کار از دستگاهی به نام کرایو استیت ( Cryostat ) استفاده می شود. در این دستگاه میکروتوم، بافت و چاقو همگی در یک اتاقک با کنترل دما که سطح آن با پلی اورتان عایق بندی شده، قرار دارد. اصول کار بدین صورت است که نمونه ای از بافت مورد نظر بیمار جدا شده و بلافاصله از اتاق عمل به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود. قطعه مورد نظر توسط پاتولوژیست از بافت جدا وبرای شروع عملیات آماده می شود. سپس نمونه در دستگاه قرار داده شده، پس از منجمد شدن برای برش آماده می گردد.
میکروتوم های Cryostat می تواند جهت بریدن نمونه های بافتی با مقاطعی به ضخامت ۵۰-۱ میکرومتر تنظیم شود. بعد از برش، نمونه برای رنگ آمیزی آماده است. برای این کار باید ابتدا نمونه را با الکل ۹۵ درجه فیکس کرد، بعد از گذشت چند ثانیه نمونه در محلول هماتوکسیلین قرار داده می شود، زمان برای این محلول ۳-۲دقیقه است .کربنات و ائوزین محلول های بعدی است که زمان برای هر کدام از این محلول ها حدود ۳-۲ ثانیه است. بعد نوبت به ۴ الکل درجه بندی شده (۷۰-۸۰-۹۰-۹۵) می رسد. نمونه در هر کدام از این محلول ها حدود ۱ تا ۲ ثانیه شناور می شود و در نهایت برای شفاف تر شدن، نمونه در دو ظرف گزیلول قرارداده شده و برای مونتاژ و تشخیص آماده می شود و در انتها جواب آزمایش توسط پاتولوژیست تلفنی به جراح اطلاع داده می شود تا روند صحیح ادامه عمل پیگیری شود.
تفاوت روش روتین با روش Frozen Section در بررسی نمونه های بافتی به شرح ذیل است:
۱) اختلاف نمای مرفولوژیک از نظر طرح بافتی و نوع سلولی، بین نمونه فروزن و پرمننت وجود دارد که در ارگانهای مختلف شدت این موضوع متفاوت است.
۲) به دلیل افزایش اندازه هسته ها و سلول ها امکان خطای تشخیص و عدم امکان رسیدن به تشخیص نهایی در روش Frozen بیشتر است .
۳) در این روش ممکن است نوع سلول کاملا شبیه انواع دیگری از سلول ها شده و امکان تشخیص دقیق فراهم نباشد، به عنوان مثال ممکن است ماکروفاژ به شکل اپیتلیال دیده شود.انسیه ملکی، کارشناس علوم آزمایشگاهی، بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء
دکتر مجتبی صلوتی، متخصص فیزیک پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
دکتر علیرضا صراف زاده، متخصص پاتولوژی، بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء
مهندس حسن مرتاض هجری، معاونت مدیریت پاراکلینیک بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء
مجله مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
پیام کاربر میهمان:
ناشناس
23:21 - 98/01/07
سلام ببخشید که مزاحم شدم - من تکنسین پاتولوژی هستم تو بافتم مشکل دارم موقع رنگ کردن بافتام از رو لام میریزه مثل بافت رحم - میشه راهنمایی کنید منو بزرگواررو 2و3 میکرون برش میزنم ادامه پیام ...
 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
درمان چربی مو و بوی بد سر با طب سنتی (استاد میرغضنفری)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند