زیست یارها | تعبیرستان
زیست یارهاپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

زیست یارها

زیست یار ها(پروبیوتیک ها) میکروارگانیسم هایی هستند که فواید بالقوه ای برای سلامت دارند. از آنها می توان برای پیشگیری و درمان اسهال ناشی از آنتی بیوتیک و اسهال عفونی
زیست یارها حاد استفاده کرد. همچنین ممکن است در تسکین علایم نشانگان روده تحریک پذیر و درمان درماتیت آتوپیک در کودکان موثر باشند. گونه هایی که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از: گونه های لاکتوباسیل، گونه های بیفیدوباکتریوم، استرپتوکوک ترموفیلوس و ساکارومایسس بولاردیی (S. Boulardii). مقدار مورد استفاده براساس نوع محصول متفاوت است ولی مقادیر معمول بین ۱۰-۵ میلیارد واحد سازنده کلونی در روز برای کودکان و ۲۰-۱۰ میلیارد واحد سازنده کلونی برای بزرگسالان متغیر است. عوارض جانبی قابل توجه نادر بوده، هیچ تداخلی با دیگر داروها برای آن شناخته نشده است...
زیست یار ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت تجویز به مقدار مناسب برای سلامت میزبان مفید هستند. تعداد زیادی از ارگانیسم ها با اهداف گوناگون در طبابت بالینی مورد استفاده قرار می گیرند. گسترده ترین ارگانیسم های مورد استفاده که بیشترین پژوهش ها روی آنها انجام شده است، عبارتند از: گونه های لاکتوباسیل (مانند لاکتوباسیل اسیدوفیلوس، لاکتوباسیل رامنوسوس، لاکتوباسیل بولگاریکوس، لاکتوباسیل روتری، لاکتوباسیل کازئی)، گونه های بیفیدوباکتریوم و یک مخمر غیربیماری زا با نام ساکارومایسس بولاردیی.
فارماکولوژی
فرآیندهای گوناگونی برای بیان عملکرد زیست یار ها مطرح شده اند. در بیشتر موارد، به نظر می رسد که در یک زمان بیش از یک مکانیسم دخالت دارد. در پیشگیری و درمان عفونت گوارشی، به نظر می رسد که ترکیبی از رقابت مستقیم با باکتری های بیماری زا در روده و تنظیم و افزایش ایمنی دخیل است. در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک، این فرآیند احتمالا به اثر زیست یار ها روی تکامل اولیه تحمل ایمنی طی سال اول زندگی ارتباط دارد. پاسخ های افزایش یافته ایمنی در برابر آنتی ژن های خارجی به بروز آتوپی در برخی از کودکان منجر می شود؛ زیست یار ها ممکن است به کاهش این پاسخ ها کمک کنند. همچنین ممکن است با برقراری تعادل بین تولید سیتوکین های پیش التهابی و ضدالتهابی و از سوی دیگر، کاهش بار آنتی ژنی رژیم غذایی از راه تجزیه و تنظیم مولکول های بزرگ در روده، در تنظیم کاهشی فرآیندهای التهابی سیستمیک نقش داشته باشند. معلوم شده است که زیست یار ها می توانند افزایش نفوذ پذیری روده را که در کودکان دچار حساسیت غذایی دیده می شود، کاهش دهند و همچنین پاسخ های اختصاصی IgA را که اغلب در این کودکان مختل است، تقویت نمایند.
برای رسیدن به بیشترین سطح کارآیی، گونه های زیست یار باید برای عبور از دستگاه گوارش فوقانی، نسبت به اسید و صفرا مقاوم باشند. بیشتر زیست یار ها به طور طولانی مدت در دستگاه گوارش تحتانی کلونیزه نمی شوند. حتی مقاوم ترین سویه ها معمولا تنها ۲-۱ هفته پس از بلع در مدفوع قابل کشت هستند. برای حفظ کلونیزاسیون، زیست یار ها باید به طور منظم مصرف شوند.
کاربردها و کارآیی
بیشتر فواید شناخته شده زیست یار ها با بیماری های گوارشی، از جمله اسهال ناشی از آنتی بیوتیک، اسهال عفونی حاد و نشانگان روده تحریک پذیر (IBS) مرتبط هستند . برخی از پژوهش ها سودمندی درمان کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک را با زیست یار ها نشان داده اند. همچنین زیست یار ها به طور معمول برای درمان بیمار هایی که در آن شواهد کافی وجود ندارد، مانند کاندیدیاز واژینال، عفونت هلیکوباکتر پیلوری در معده، بیماری التهابی روده و عفونت های دستگاه تنفس فوقانی به کار می روند.
اسهال ناشی از آنتی بیوتیک
یک فرابررسی روی ۱۹ مطالعه جدید نشان داد که زیست یار ها خطر بروز اسهال ناشی از آنتی بیوتیک را تا ۵۲ کاهش می دهند (فاصله اطمینان ۹۵ : ۶۵/۰-۳۵/۰؛ ۰۰۱/۰>P). در صورتی که زیست یار ها ظرف ۷۲ ساعت از شروع درمان با آنتی بیوتیک تجویز می شدند، این تاثیر بیشتر بود. گونه های مورد ارزیابی عبارت بودند از: سویه های لاکتوباسیل رامنوسوس، لاکتوباسیل اسید وفیلوس و ساکارومایسس بولاردیی. پژوهشگران دریافتند که شدت اثر انواع سویه ها تفاوت معنی داری نداشت، هر چند که تعداد محدودی از سویه ها مورد استفاده قرار گرفته بودند.
در فرابررسی دوم روی ۲۵ کارآزمایی تصادفی شده شاهددار (۲۸۱۰=n)، زیست یار های گوناگونی برای پیشگیری یا درمان اسهال ناشی از آنتی بیوتیک تجویز شده بودند. خطر نسبی (relative risk) بروز اسهال ناشی از آنتی بیوتیک به همراه زیست یار ها ۴۳/۰ بود (فاصله اطمینان ۹۵ : ۵۸/۰-۳۱/۰؛ ۰۰۱/۰>P) که در مقایسه با دارونما، بیانگر تاثیر مفید معنی داری بود. همچنین این بررسی نشان داد که لاکتوباسیل رامنوسوس، ساکارومایسس بولاردیی و ترکیبی از دو یا چند گونه زیست یار در پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی بیوتیک، کارآیی برابر داشتند. متوسط دوزاژ روزانه گونه های باکتریایی در این مطالعات ۳ میلیارد واحد سازنده کلونی (CFU) بود اما مطالعاتی که بیش از ۱۰ میلیارد CFU در روز را مورد استفاده قرار داده بودند نشان دادند که این مقادیر به طور معنی داری موثرتر بوده اند. مقدار ساکارومایسس بولاردیی ۵۰۰-۲۵۰ میلی گرم در روز بوده است.
همین فرابررسی، پیشگیری و درمان بیماری ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل را آ زمایش کرد. شش کارآزمایی تصادفی شده شاهددار مورد تحلیل قرار گرفتند و معلوم شد که افراد گیرنده زیست یار از پیشگیری موثرتری برخوردار بوده اند. خطر نسبی بروز بیماری کلستریدیوم دیفیسیل ۵۹/۰ بود (فاصله اطمینان۹۵:۸۵/۰-۴۱/۰؛۰۰۵/۰=P). تنها ساکارومایسس بولاردیی کاهش عود بیماری را پس از درمان نشان داد.
یک فرابررسی روی شش کارآزمایی تصادفی شده شاهددار (۷۶۶=n) که درباره پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در کودکان بود، کاهش خطر را از ۵/۲۸ به ۹/۱۱ در افراد گیرنده زیست یار نشان داد (خطر نسبی= ۴۴/۰؛ فاصله اطمینان ۹۵ : ۷۷/۰-۲۵/۰) این بررسی هیچ تفاوتی را میان گونه های لاکتوباسیل رامنوسوس، ساکارومایسس بولاردیی و ترکیب بیفیدوباکتریوم لاکتیس با استرپتوکوک ترموفیلوس نشان نداد. با این همه، یک مقاله مروری جدید از کاکرین(cochrane) نشان می دهد با وجود این که تحلیل یک به یک ۱۰ کارآزمایی، اثر مفید زیست یار را در پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در کودکان نشان می دهد، یک تحلیل حساس تر قصد درمان(۱) قادر به نشان دادن این سودمندی نبود. پژوهشگران کارآیی بیشتری را در مطالعاتی یافتند که فارغ از نوع زیست یار، به جای مقادیر کمتر، از مقادیر بیش از ۵ میلیارد CFU استفاده کرده بودند.
اسهال عفونی حاد
یک مقاله مروری کاکرین ۲۳ مطالعه را مورد بررسی قرار داد (۱۹۱۷=n) که انواع گوناگونی از زیست یار ها را برای درمان اسهال عفونی حاد به کار گرفته بودند. تعریف اسهال و عوارض ویژه آن در این مطالعات متفاوت بود. مرورکنندگان چنین نتیجه گیری کردند که زیست یار ها به طور معنی داری موجب کاهش خطر اسهال ظرف ۳ روز شدند (خطر نسبی= ۶۶/۰؛ فاصله اطمینان ۹۵ : ۷۷/۰-۵۵/۰؛ ۰۲/۰=P). متوسط زمان اسهال نیز در حدود ۴۸/۳۰ ساعت کاهش یافته بود (فاصله اطمینان ۹۵: ۴۶/۴۲-۵۱/۱۸ ساعت؛ ۰۰۱/۰>P). این بررسی شامل تمام علل اسهال عفونی (مانند اسهال ویروسی و اسهال مسافران) بود. نویسندگان مقاله چنین نتیجه گیری کردند که به نظر می رسد زیست یار ها در کنار مایع درمانی در مداوای اسهال حاد عفونی در کودکان و بزرگسالان مفید است.
یک فرابررسی بر پایه داده های حاصل از ۴ کارآزمایی تصادفی شده شاهددار (۶۱۹=n)، استفاده از ساکارومایسس بولاردیی را در درمان اسهال حاد در کودکان مورد مطالعه قرار داد. پژوهشگران متوجه شدند که ساکارومایسس بولاردیی به طور معنی داری موجب کاهش طول مدت اسهال در مقایسه با گروه شاهد، با تفاوت متوسط ۱/۱- روز می شود (فاصله اطمینان ۹۵ : ۸/۰- تا ۳/۱-). با این همه، در یک کارآزمایی بزرگ (۵۱۷=n) که چندین فرآورده زیست یار اضافه شده به محلول های خوراکی مایع درمانی را مورد مقایسه قرار داده بود، چنین نتیجه گیری شد که سویه های لاکتوباسیل رامنوسوس یا ترکیبی از لاکتوباسیل دلبروکیی (L. delbrueckii) (زیر گونه بولگاریکوس)، استرپتوکوک ترموفیلوس، لاکتوباسیل اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم موثرتر از ساکارومایسس بولاردیی یا محلول خوراکی مایع درمانی به تنهایی بودند و توانستند مدت و شدت اسهال را در کودکان کاهش دهند.
کارآزمایی دیگری فواید پیشگیرانه زیست یار ها را در جلوگیری از عفونت های گوارشی کودکان مورد آزمایش قرار داد. در یک کارآزمایی تصادفی شده دوسوکور با شاهد دارونما در ۱۴ مرکز درمانی کودکان، نوزدان ۱۰-۴ ماهه (۲۰۱=n) با شیرخشک حاوی لاکتوباسیل روتری SD۲۱۱۲ بیفیدوباکتریوم لاکتیس ۱۲-Bb یا شیرخشک فاقد زیست یار تغذیه شدند. هر دو گروه زیست یار، به دوره های کمتر و کوتاه تری از بیماری اسهالی دچار شدند و هیچ تغییری در بیماری های تنفسی وجود نداشت. این آثار در گروه لاکتوباسیل روتری بارزتر بود به طوری که در طی مطالعه، غیبت از مهد کودک، مراجعه به درمانگاه و تجویز آنتی بیوتیک کمتری داشتند. ماست های درمانی نیز در پیشگیری و درمان اسهال اکتسابی از جامعه در کودکان مورد مطالعه قرار گرفته اند. با وجود این که وجود مزیت در استفاده از آنها مطرح است، به مطالعات اثبات کننده بیشتری نیاز است.
یک فرابررسی از ۱۲ مطالعه (۴۷۰۹=n) کاهش متوسطی را در خطر ابتلا به اسهال مسافران در بیماران مصرف کننده زیست یار نشان داد به طوری که خطر نسبی برابر با ۸۵/۰ بود (فاصله اطمینان ۹۵: ۹۱-۷۹؛ ۰۰۱/۰>P ). هیچ تفاوتی میان ارگانیسم ها وجود نداشت که عبارت بودند از: ساکارومایسس بولاردیی یا ترکیبی از گونه های لاکتوباسیل و گونه های بیفیدوباکتریوم.
نشانگان روده تحریک پذیر
با این که هنوز شواهد قطعی در این زمینه وجود ندارد، چند مطالعه نشان داده اند که زیست یار ها در تسکین علایم IBS، به ویژه دل درد و نفخ موثر هستند. در یک مطالعه روی ۳۶۲ بیمار، علایم IBS در بیماران درمان شده با بیفیدوباکتریوم اینفانتیس ۳۵۶۲۴ به مقدار ۱۰۸×۱ CFU به میزان ۲۰ نسبت به بیماران گیرنده دارونما کاهش یافت. در یک مطالعه دیگر به ۵۰ کودک دارای همه معیارهای ROME II برای IBS، سویه های لاکتوباسیل رامنوسوس یا دارونما به مدت ۶ هفته تجویز شد. سویه های لاکتوباسیل رامنوسوس در تسکین دل درد نسبت به دارونما برتری نداشتند ولی میزان بروز احساس اتساع و نفخ شکم را کمتر کردند (۰۲/۰= P).
علایم IBS نیز ممکن است با افزودن موادی به رژیم غذایی بیمار قابل درمان باشند. یک نوع ماست (Activia) که حاوی بیفیدوباکتریوم آنیمالیس ۰۱۰ ۱۷۳-DN است، موجب افزایش نمره های کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت و کاهش علایم نفخ در بیماران مبتلا به IBS شد.
درماتیت آتوپیک
زیست یار ها ممکن است در پیشگیری از بروز درماتیت آتوپیک در نوزادان مستعد نقش داشته باشد. در یک کارآزمایی دوسوکور با شاهد دارونما (۱۳۲=n) بر روی کودکانی که سابقه خانوادگی قوی از بیماری آتوپیک داشتند، لاکتوباسیل رامنوسوس GG ـ (CFUs ۱۰۱۰×۱) یا دارونما، ۴ هفته پیش از تولد به مادران و ۶ ماه پس از تولد به نوزادان تجویز شد. میزان تشخیص بروز اگزما تا ۲ سالگی به نصف کاهش یافت (۲۳ در گروه زیست یار در مقابل ۴۶ در گروه دارونما [خطر نسبی = ۵۱/۰؛ فاصله اطمینان ۹۵: ۸۴/۰ -۳۲/۰]). ویزیت های پیگیری در ۴ و ۷ سالگی هیچ گونه کاهشی را در آسم، حساسیت غذایی یا رینیت آلرژیک نشان نداد که نشان می دهد این مداخله از بروز دیگر تظاهرات آتوپی پیشگیری نمی کند.
مطالعه بزرگتری (۹۲۵=n) که از لاکتوباسیل رامنوسوس GG در ترکیب با لاکتوباسیل رامنوسوس LC۷۰۵، بیفیدوباکتریوم بروه (breve) ۹۹ Bb، پروپیونی باکتریوم فرودنریچی (Freudenreichii) (زیرگونه shermanii JS) و ۸/۰ گرم گالاکتوساکارید (فقط به نوزادان) استفاده کرده بود، تاثیر مشابهی را برای پیشگیری از درماتیت آتوپیک تا ۲ سالگی نشان داد. یک مطالعه با شاهد دارونما با استفاده از تجویز لاکتوباسیل اسیدوفیلوس LAVRI-A۱ به ۲۳۱ نوزاد در معرض خطر بالا برای درماتیت آتوپیک، نتوانست یافته های فوق را تکرار کند که شاید ناشی از تفاوت گونه یا مقدار زیست یار بوده باشد.
چندین کارآزمایی تصادفی شده شاهددار کوچک مزیت هایی را در درمان کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک نشان داده اند. در یک مطالعه دیگر، ۵۶ کودک ۱۸-۶ ماهه با درماتیت آتوپیک متوسط تا شدید در یک کارآزمایی تصادفی شده، دو سوکور با گروه شاهد دارونما وارد شدند. به کودکان زیست یار (۱۰۹×۱ لاکتوباسیل فرمنتوم ۰۳۳-VRI) یا حجم مشابهی از دارونما دو بار در روز به مدت ۸ هفته داده شد. ارزیابی نهایی در هفته ۱۶ نشان دهنده کاهش معنی داری در نمره شدت درماتیت آتوپیک(۱)(SCORAD) در گروه دریافت کننده زیست یار در این مدت بود (۰۳/۰=p) ولی تغییری در گروه دارونما ایجاد نشده بود. در مقایسه با گروه دارونما، کودکان بیشتری از گروه زیست یار (۹۲) به طور معنی داری از نمره SCORAD بهتری نسبت به حد پایه در هفته ۱۶ برخوردار بودند. (۶۳ ؛ ۰۱/۰= P). با این همه، دیگر مداخلات در بهبود علایم آلرژیک موفق نبوده اند.
موارد منع مصرف، عوارض جانبی و تداخلات
هیچ مورد منع مصرف قطعی برای زیست یار های حاوی گونه های لاکتوباسیل، گونه های بیفیدوباکتریوم، استرپتوکوک ترموفیلوس یا ساکارومایسس بولاردیی وجود ندارد. همچنین عوارض جانبی در حد هیچ یا بسیار اندک است؛ نفخ یا احساس ناراحتی خفیف در شکم که معمولا خودمحدود شونده است، گهگاه گزارش شده است. گزارش هایی از عفونت های بیماری زا از جمله باکتریمی با گونه های زیست یار به دنبال مصرف خوراکی وجود دارد. این گزارش ها نادر هستند و در میزبانان به شدت بد حال یا دچار ضعف ایمنی یا کودکان مبتلا به نشانگان روده کوتاه رخ داده اند. خودداری از تجویز زیست یار ها به این بیماران یا آگاهی از خطر سپسیس ضروری است. یک مرور نظام مند اخیر، ایمن بودن سویه های لاکتوباسیل رامنوسوس و گونه های بیفیدوباکتریوم را مورد آزمایش قرار داد و چنین نتیجه گیری کرد که خطر سپسیس کم است و هیچ موردی در کارآزمایی های بالینی آینده نگر گزارش نشده است. هیچ گزارشی از سپسیس یا دیگر کلونیزاسیون های بیماری زا در بیماران سالم گزارش نشده است. همچنین هیچ تداخل شناخته شده ای با داروها یا دیگر مکمل ها وجود ندارد.
دوزاژ
در کارآزمایی های بالینی مقادیر بسیار متغیری از گونه های لاکتوباسیل و دیگر زیست یار ها مورد استفاده قرار گرفته اند که از ۱۰۰ میلیون تا ۸/۱ تریلیون CFU در روز متغیر بوده است و از دوزهای بالاتر برای کاهش خطر عود pouchitis استفاده شده است. بیشتر مطالعات از دوزی در محدوده ۲۰-۱ میلیارد CFU در روز استفاده کرده اند، هر چند که دوزاژ دقیق برای کاربردهای خاص در این محدوده تغییر می کند. در مجموع، دوزهای بالاتر زیست یار (در واقع بیش از ۵ میلیارد CFU در روز در کودکان و بیش از ۱۰ میلیارد CFU در روز برای بزرگسالان) با نتایج معنی دارتری در مطالعه همراه بوده اند. هیچ شواهدی مبنی بر غیر ایمن بودن دوزهای بالاتر وجود ندارد، با این همه، استفاده از مقادیر زیاد می تواند گران و غیرضروری باشد. مقدار ساکارومایسس بولاردیی در بیشتر مطالعات بین ۵۰۰-۲۵ میلی گرم در روز متغیر بوده است. زیست یار ها به طور معمول به صورت کپسول، پودر، قرص، مایع یا اضافه شده به غذا به فروش می رسند. تعداد دقیق CFU موجود در دوزهای تجویزی یا هر وعده غذایی بسته به نوع محصول تجاری متفاوت است. باید به بیماران توصیه کرد تا با دقت برچسب های محصول را مطالعه کنند تا از مصرف مقدار مناسب اطمینان حاصل شود.ترجمه: دکتر اکبر شفیعی
منبع:
kligler B, Cohrssen A. Probiotics. American Family Physician November ۱, ۲۰۰۸; ۷۸: ۱۰۷۳-۸۰
هفته نامه نوین پزشکی ( www.npjm.org )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
درمان رفلاکس معده در طب سنتی (استاد میرغضنفری)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند