۱۱ روش برای پیشگیری از سرماخورد گی | تعبیرستان
۱۱ روش برای پیشگیری از سرماخورد گیپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

۱۱ روش برای پیشگیری از سرماخورد گی

برخورد پیشگیرانه از سرماخورد گی زند گی را سالم تر می کند .
استراتژی هائی وجود د ارند که می توان به این منظور از آنها استفاد ه کرد
۱۱ روش برای پیشگیری از سرماخورد گی . د ر ذیل ۱۲ روش پیشگیرانه از سرما خورد گی را برای شما توضیح می د هیم.
۱) د ستانتان را بشویید :
بیشتر ویروس های سرماخورد گی از طریق تماس مستقیم منتشر می شوند .
کسی که سرما خورد ه است به د اخل د ست های خود عطسه کرد ه و سپس اشیائی مثل تلفن، صفحه کلید کامپیوتر یا لیوان را لمس می کند . میکروبها می توانند برای ساعت ها و د ر بعضی موارد هفته ها زند ه باقی بمانند و سپس به فرد بعد ی که آن اشیاء را لمس می کند ، منتقل شود .
بنابراین باید د ستهای خود را مکرراً بشویید . د ر صورتی که امکان شستن د ستتان را ند ارید ، د ستهای خود را بسیار سخت برای یک د قیقه به هم بمالید . این کار باعث جد ا شد ن اکثر ویروس های سرماخورد گی از پوست می شود .
۲) سرفه و عطسه خود را با د ستانتان نپوشانید :
به د لیل اینکه ویروس ها و میکروب ها به پوست د ست می چسبند ، پوشاند ن سرفه و عطسه با د ست باعث انتقال میکروب ها به د یگران می شود .
زمانی که احساس می کنید د ر حال سرفه یا عطسه هستید از یک د ستمال استفاد ه کنید و آنرا بلافاصله د ور بیند ازید . اگر د ستمال ند ارید سر خود را از افراد ی که نزد یک شما هستند به طرف د یگر چرخاند ه و به فضای آزاد سرفه کنید .
۳) صورتتان را لمس نکنید :
ویروس های سرماخورد گی از طریق چشم، د هان و بینی وارد بد ن شما می شوند . لمس صورت کود کان راه اصلی ابتلای آنان به سرماخورد گی است و همچنین موجب انتقال سرماخورد گی از آنان به والد ینشان است.
۴) مقد ار زیاد ی مایعات بنوشید :
آب، سیستم بد ن شما را شستشو د اد ه و باعث خروج سموم از بد ن شما می شود . یک فرد بالغ سالم به طور متوسط روزانه ۸ لیوان مایعات نیاز د ارد . از کجا می توانید بفهمید که مایعات کافی د ریافت می کنید ؟
اگر رنگ اد رار شما نزد یک به شفاف است، میزان مصرف آب شما کافی است اما اگر زرد پررنگ است به مایعات بیشتری نیاز د ارید .
۵) از سونا استفاد ه کنید :
محققان د ر مورد نقش د قیق سونا د ر پیشگیری نظرات واحد ی ند ارند اما یک مطالعه د ر سال ۱۹۸۹ د ر آلمان نشان د اد ه است افراد ی که هفته ای د و بار به سونا می روند به میزان ۵۰ د رصد کمتر از بقیه د چار سرماخورد گی می شوند .
یک نظریه این است که وقتی به سونا می روید هوائی که استنشاق می کنید ، بالاتر از ۸۰ د رجه است و این د رجه حرارت باعث از بین رفتن ویروس های سرماخورد گی می شود .
۶) از هوای آزاد استفاد ه کنید :
استفاد ه منظم از هوای آزاد مهم است. به خصوص د ر هوای سرد زمانی که سیستم حرارت مرکزی، بد ن شما را خشک کرد ه و شما را نسبت به ویروس سرماخورد گی آسیب پذیرتر می کند . همچنین اکثریت افراد د ر زمانی که هوا سرد است د ر خانه و محوطه های بسته می مانند ، بنابراین میکروب های بیشتری د ر اطاق های خشک و شلوغ د ر حال گرد ش است.
۷) ورزش های ایروبیک را به طور منظم انجام د هید :
ورزش های ایروبیک باعث پمپاژ بیشتر خون توسط قلب، تنفس سریع تر و انتقال اکسیژن بیشتر از ریه به خون و تعریق بیشتر بد ن می شود . این ورزش ها باعث افزایش سلولهای مقابله کنند ه با ویروس د ر بد ن می شود .
۸) غذاهای گیاهی مصرف کنید :
مواد شیمیائی طبیعی موجود د ر گیاهان باعث افزایش ویتامین های بد ن می شود . بنابراین قرص های ویتامین را کنار گذاشته و میوه و سبزیجات سبز تیره، قرمز و زرد مانند اسفناج، کاهو، هویج، گوجه فرنگی و... مصرف کنید .
۹) ماست بخورید :
بعضی از مطالعات نشان د اد ه اند که مصرف روزانه یک فنجان ماست کم چرب می تواند حساسیت شما به سرماخورد گی را به میزان ۲۵ د رصد کاهش د هد . این احتمال می رود که باکتری های مفید موجود د ر ماست باعث تحریک تولید مواد سیستم ایمنی شد ه که با بیماری مبارزه می کند .
۱۰) سیگار نکشید :
آمار نشان می د هد که سیگاری ها د چار سرماخورد گی های بیشتر و مکرر می شوند . حتی نزد یک به افراد سیگاری بود ن به طور واضح سیستم ایمنی را از بین می برد . د ود ، راههای هوایی بینی را خشک کرد ه و مژک های آن را فلج می کند . مژک ها، موهای ظریفی هستند که مخاط بینی و ریه ها را پوشاند ه و با حرکات موجی شکل خود ویروس های سرماخورد گی را از مجاری بینی خارج می کنند . یک سیگار مژک ها را برای ۳۰ تا ۴۰ د قیقه فلج می کند .
۱۱) راحت و آسود ه باشید :
اگر شما بتوانید آرامش د اشته باشید ، می توانید سیستم ایمنی خود را به هنگام نیاز فعال کنید . شواهد ی وجود د ارد که نشان می د هد زمانی که شما آسود ه هستید ، میزان اینترلوکین ها د ر جریان خون شما افزایش می یابد .اینترلوکین ها پیشتاز پاسخ سیستم ایمنی بد ن به ویروس های سرماخورد گی هستند . خود را تمرین بد هید تا تصویری را که برای شما آرامش بخش و شاد است د ر ذهن خود تصور کنید . این کار را روزانه به مد ت ۳۰ د قیقه برای ماهها تکرار کنید . به ذهن بسپارید که آرامش د اشتن یک مهارت آموختنی است اما به معنای عد م انجام هیچ کار نیست. افراد ی که سعی می کنند آرام باشند اما د ر واقع خسته هستند ، هیچ تغییراتی را د ر مواد شیمیائی خون خود نشان نمی د هند .روزنامه اطلاعات

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
دسیسه برای زن بهایی! (مهشید ضیایی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند