کمک های اولیه و اهمیت آن در حوادث رانندگی | تعبیرستان
کمک های اولیه و اهمیت آن در حوادث رانندگیپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

کمک های اولیه و اهمیت آن در حوادث رانندگی

یکی از عمومی ترین دلا یل مرگ قربانیان تصادفات جاده ای، آنوکسیا یعنی ناتوانی در تامین اکسیژن به دلیل بسته شدن مجاری تنفسی است. ( به طور متوسط کمتر از
کمک های اولیه و اهمیت آن در حوادث رانندگی چهاردقیقه پس از انسداد مجاری تنفسی، مرگ اتفاق می افتد.) زمان معمولی برای رسیدن آمبولا نس به محل حادثه، حتی در مناطقی که دارای امکانات عالی امدادی هستند،۱۰ دقیقه است و اگر در طول این مدت اقدامات اولیه برای بازگشت تنفس مجروحان انجام نشود، بسیاری از آنان خواهند مرد. به همین دلیل استفاده از تکنیک های کمک های اولیه، به ویژه با روش های صحیح تا رسیدن تیم های اورژانس پزشکی، معنایی بین مرگ و زندگی برای قربانی حادثه دارد.
بررسی های پزشکی نشان می دهد که بعد از یک تصادف، ساعات طلا یی برای مجروحان حادثه وجود دارد. درطول این زمان، قربانی حادثه متوقع است که وسایل نجات فورا فراهم شود و در ادامه، مراقبت های پزشکی بعدی نیز به کمک آید تا او شانس بیشتری برای زندگی داشته باشد و میزان آسیب دیدگی های ناشی از تصادف برای او کمترشود.
توجه به زمان در عملیات امداد رسانی، نقش بسیار مهم و حیاتی در این زمینه ایفا می کند، به ویژه زمانی که گروه امداد وجود ندارد و یا تاخیر کرده است. در این لحظات هرکس که آموزش کمک های اولیه را گذرانده باشد می تواند به مجروحان تصادفات جاده ای کمک کند. اگر آمبولا نس در دسترس نباشد اغلب آنها را می توان با وسایل نقلیه گذری به مراکز پزشکی منتقل کرد، البته توجه به این نکته نیز ضروری است که نحوه و کیفیت این کمک رسانی قویا منوط به داشتن آموزش کافی در مورد کمک های اولیه است.
در تصادفات جاده ای، اغلب مرگ ها در غیاب مراقبت های پزشکی اتفاق می افتد. البته بعضی از این مرگ ها به دلیل جراحات اولیه غیرقابل اجتناب هستند، اما تعداد قابل توجهی از جراحات می تواند به مرگ منجر نشود. این تفاوت از مقایسه نرخ متفاوت مرگ ومیر ناشی از جراحات تصادفات جاده ای در کشور های مختلف مشخص می شود. مثلا بررسی آماری تعداد مجروحان حوادث رانندگی در کشور های ایران و مالزی و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن، کانادا و... نشان می دهد که تعداد مجروحان در ایران و مالزی بسیارکمتر است، به طوری که در بین ۲۱ کشور، ایران در رتبه دوازدهم و مالزی در رتبه چهاردهم قراردارد. در حالی که آمریکا، ژاپن و کانادا به ترتیب اول تا سوم هستند. اما در بررسی تعداد فوت شدگان حوادث رانندگی آمارها کاملا برعکس می شوند یعنی از نظر آمار فوت شدگان در بین ۲۱ کشور، ایران رتبه اول و مالزی رتبه دوم را دارا هستند در حالی که آمریکا رتبه هفتم، ژاپن رتبه بیست و دوم و کانادا رتبه پانزدهم را به خود اختصاص می دهند. در این جاست که اهمیت کمک های اولیه و امدادرسانی در صحنه تصادف اهمیت خود را نشان می دهد.
کمک های اولیه شامل متدها و تکنیک هایی است که عملیات مربوط به پیشگیری، آمادگی و فوریت در پاسخگویی به موارد اورژانس را بهبود می بخشد. کمک های اولیه نه تنها در حوادث جاده ای کاربرد دارد بلکه در محیط خانه و محل کار نیز می تواند مورد استفاده قرارگیرد. از موارد پزشکی نیز که بگذریم، دانش کمک های اولیه می تواند به افزایش مسوولیت اجتماعی و ارتقا ارزش های انسانی کمک کند. به همین دلیل در بسیاری ازکشورها پیشنهاد شده است که برای عابران و رانندگانی که با حسن نیت به مجروحان حوادث جاده ای کمک می کنند، نوعی مصونیت قانونی ایجاد شود.
به دلیل اهمیت نقش کمک های اولیه در کاهش قربانیان تصادفات ترافیکی،طبق سند راهنمای سال ۲۰۰۰ اتحادیه اروپا، تمامی کشورهای عضو اتحادیه از تاریخ اول اکتبر ۲۰۰۳ مکلف شده اند که اقدامات ضروری را انجام دهند تا متقاضیان گواهینامه رانندگی بیاموزند که در یک تصادف چگونه باید رفتار کنند و چگونه به قربانیان حوادث جاده ای کمک کنند. (چگونگی تخلیه و انتقال مسافران سالم و مجروحان و اجرای کمک های اولیه ) این سند راهنما همچنین اشاره می کند که آموزش و بازآموزی دوره های کمک های اولیه باید برای رانندگان حرفه ای نیز برگزار شود.
در آوریل ۲۰۰۱ نیز، شورای اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل unecosoc، تصمیمی اتخاذ کرد که بر اساس آن، نقش و اهمیت آموزش کمک های اولیه و همچنین وسایل کمک های اولیه همراه با توصیه های لا زم برای استفاده کنندگان از جاده ها مشخص و پررنگ شود. این تصمیم در تمام کشورهای عضو از سال ۲۰۰۳ لا زم اجرا بوده است.
این برنامه نتیجه همکاری و مشارکت بسیار نزدیک میان فدراسیون اروپایی قربانیان حوادث ترافیکی، سازمان جهانی صلیب سرخ و هلا ل احمر بوده است.
در آموزش کمک های اولیه به جز رانندگان عادی وحرفه ای می توان سایر گروه های مردم مانند کودکان، دوچرخه سواران، موتورسیکلت رانان و رانندگان تاکسی را نیز در نظر داشت.
استانداردهای کمک های اولیه
آموزش به منظور حمایت و نجات زندگی انسان ها، سازمان های و بنیادهای بین المللی را به مشارکت عملی واداشته است. این آموزش با ایجاد آگاهی و گسترش خلا قیت از طریق پوشش رسانه ای، برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری یا غیرحضوری بر پایه سیستم آموزش الکترونیکی و با استفاده از سی دی و اینترنت، کامل می شود.
آموزش کمک های اولیه را می توان در فعالیت های گروهی نیز جای داد، البته اساسی ترین نکته در مورد این آموزش این است که در ارائه آن باید به شرایط محلی، آداب و رسوم و ظرفیت های هر منطقه توجه داشت و احترام گذاشت.
به علا وه، آموزش مردم به طوری که از عهده کمک به مجروحان تصادفات رانندگی برآیند، باید حاوی اطلا عات زیر باشد:
- باید موارد مورد آموزش در فواصل مختلف دوباره یادآوری وتمرین شوند.
- باید پوشیدن لباس های رفلکتیو برای دیده شدن در شب، استفاده ازکلا ه ایمنی، بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز به طور مرتب مورد تاکید قرارگیرد.
- باید در صحنه تصادف، ایمن و حمایتگر عمل کرد یعنی باید از تصادفات بیشتر جلوگیری کرد و ریسک آن را برای امدادگران به حداقل رساند و در مورد ایمنی خود و نیز ایمنی مجروحان حادثه و سایر عابران نیز مطمئن شد.
- باید موضوع تصادف را به اورژانس و پلیس گزارش کرد، اطلا عات مربوطه را داد و توصیه های لا زم را اجرا کرد.
- باید آموخت وقتی که ضرورت ایجاب می کند چگونه یک مجروح را از جای خود حرکت داد.
- باید وضعیت جسمانی مجروح را ارزیابی کرد یعنی علا ئم حیاتی، میزان هوشیاری، وضعیت گردش خون و تنفس کنترل شود و همچنین نیازهای روانی که می تواند تاثیرگذار باشد، حتی الا مکان برآورده ساخت.
- باید چگونگی مواجهه با خونریزی، ناهوشیاری، شوک و شکستگی استخوان را آموخت.
- باید به شخص مجروح امکان داد تا رسیدن نیروهای امداد، در وضعیت راحتی قرار داشته باشد.
- باید شرایط را زیر نظر داشت و با حمایت های روانی، روحیه مجروح را حفظ کرد.
- باید قادر بود که ضمن نظارت بر شرایط روحی و روانی شخص مجروح، کمک های مورد درخواست را نیز پیگیری کرد.
جعبه کمک های اولیه
از موارد اصلی و اساسی که همیشه باید همراه رانندگان باشد، جعبه کمک های اولیه است. در این جعبه باید وسایلی باشد که بتوان با استفاده از آنها به صورت کاملا مطمئن:
- خونریزی های خارجی را کنترل کرد
- شکستگی هارا ثابت نگه داشت
- از کاهش دمای بدن قربانی و دچار شوک شدن او جلوگیری کرد
- از جراحت ها مراقبت کرد
- پیام اعلا م خطر نوشت
- روشنایی لا زم را ایجاد کرد
▪ این تذکرات نیز ضروری است که:
- وسایل کمک های اولیه باید در یک جعبه محکم جای داده شده و قابل دیدن باشد.
- جزوه راهنما شامل مراحل کمک های اولیه و شماره تلفن های مراکز امدادی باید در این جعبه باشد.
علا وه بر همه موارد قبلی به همراه داشتن یک وسیله هشداردهنده (مانند مثلث قابل دیدن) می تواند سایر رانندگان را متوجه موقعیت کرده و از تصادفات بیشتر جلوگیری کند.
آموزش کمک های اولیه
بسیاری از موسسات مانند صلیب سرخ جهانی و هلا ل احمر، آموزش کمک های اولیه را سازماندهی می کنند. به عنوان مثال درکشور غنا، رانندگان تاکسی برای دریافت مجوز کار باید دوره آموزشی کمک های اولیه را گذرانده باشند.تحقیق انجام شده ای نشان می دهد که ۶۱درصد آنان در سال اول از مهارت خود استفاده کرده اند. سازمان صلیب سرخ تایلند نیز اخیرا یک مرکزآموزش کمک های اولیه تاسیس کرده است که آموزش رانندگان تاکسی و اتوبوس و سایر گروه های مردم را به عهده دارد. مراکز مشابه نیز در بلغارستان، تونس، یمن و ساحل عاج وجود دارد. پلیس و ماموران آتش نشانی کره جنوبی، اکوادور و اسلوونی نیز این آموزش ها را می بینند. درآلمان و نپال، کودکان در سنین مختلف آموزش کمک های اولیه را می بینند.
علا وه بر صلیب سرخ و هلا ل احمر بعضی از شرکت های بزرگ نفتی و شرکت های حمل ونقل محلی در کشور های فیجی، فیلیپین وگامبیا از برنامه آموزشی کمک های اولیه حمایت می کنند.
در بوسنی وهرزگوین، هنرجویان رانندگی از نظرقانونی موظف هستند قبل از اینکه گواهینامه رانندگی بگیرند، گواهینامه آموزش کمک های اولیه را کسب کنند.
اغلب کشورها پست های امدادی در جاده ها و بزرگراه ها مستقرکرده اند. مثلا در ایران و ویتنام پست های دائمی امدادی در جاده ها مستقرشده است. در توگو، ۹۰ پست امدادی در طول تابستان باز می شوند. در تونس، عربستان سعودی، بولیوی و فیلیپین پست های امدادی ویژه در مدت برگزاری آیین های مذهبی در جاده ها مستقر می شوند. در بعضی از کشورها نیز تعدادی از پمپ بنزین ها به عنوان پست امدادی مورد استفاده قرارمی گیرند.
اتحادیه اروپا از فعالیت های آموزشی در زمینه کمک های اولیه به منظور تشویق شهروندان اروپایی برای یادگیری و دانستن آنچه که باید در هنگام وقوع یک تصادف انجام دهند، حمایت می کند.صلیب سرخ اروپا، دو برنامه فعالیت برای ارتقا میزان پیشگیری از حوادث در هنگام رفت وبرگشت به مدرسه را سازماندهی کرده است.
در کاستاریکا، صلیب سرخ یکی از اعضای شوراهای محلی ایمنی جاده ای است ودر جمهوری چک، صلیب سرخ یکی از اعضای شورای ملی ایمنی جاده ای است.
خیلی از کشورهای جهان نیز ۹ سپتامبر یعنی روز جهانی کمک های اولیه را با تمرکز و تاکید برایمنی جاده ای برگزار می کنند.زهرا محمدی پیکر
انجمن حامیان سفر ایمن
روزنامه اعتماد ملی

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
معرفی خلط دم (دکتر میرغضنفری)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند