سیکلوترون های iba و ویژگی آنها | تعبیرستان
سیکلوترون های iba و ویژگی آنهاپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

سیکلوترون های iba و ویژگی آنها

Ion Beam Application) IBA کارخانه ساخت و طراحی سیکلوترون در کشور بلژیک است. این کارخانه یکی از بزرگ ترین سازندگان شتاب دهنده ذرات، برای تولید رادیوایزوتوپ های مورد استفاده در
سیکلوترون های iba و ویژگی آنها سیستم های پزشکی هسته ای ( PET, SPECT ) است. هدف این کارخانه دسترسی به رادیوایزوتوپ های ارزان تر، تخصصی تر، قابل اعتماد و با کیفیت بالا جهت استفاده در بخش های پزشکی هسته ای و رادیوتراپی است. برخی از دستگاه های این کارخانه مربوط به حوزه ای خاص و برخی نیز چند منظوره هستند. به عنوان مثال سیکلون ۳۰ اساساً برای تولید رادیوایزوتوپ های مورد استفاده در SPECT مورد توجه است. سیکلون ۱۸/۹ و ۱۰/۵ و ۳ برای تولیدات رادیوایزوتوپ مورد استفاده در PET و SPECT مورد توجه قرار گرفته اند.
در مباحث زیر به خصوصیات هر یک از این سیکلوترون پرداخته شده است.
سیکلوترون های IBA و تقسیم بندی آنها بر اساس تولیدات این کارخانه:
به طور کلی IBA سیکلوترون های زیر را طراحی، تولید و به بازار تجارت عرضه داشته است.
Cyclone ۳۰
Cyclone ۱۸/۹
Cyclone ۱۰/۵
Cyclone ۱۸
Cyclone ۲۳۰
سیکلوترون های C۱۸/۹ و C۱۰/۵
سیستم های سیکلون ۱۸/۹ و ۱۰/۵ شامل سیکلوترون های متراکم و شامل طیف وسیعی از هدف ها و روش های اتوماسیون شیمیایی هستند.
این سیستم ها برای تولید رادیوایزوتوپ های ۱۸F، ۱۵O، ۱۱Cو ۱۳N در PET طراحی شده اند. علاوه بر مصارف بیمارستانی نوع ۱۸/۹ قادر به تأمین مواد رادیوایزوتوپ برای توزیع نیزهستند.
جنبه های اساسی C۱۸/۹ و مزایای آن
۱) شتاب دادن به ذرات دوگانه و دستیابی به دسته اشعه دوترونی ما را قادر به تولیدات زیر می کند.
۱۵O ۲ـ با استفاد ه از هدف گاز خنثی و پرهیز از به کار بردن ماده خالص به عنوان هدف (هزینه کمتر).
۱۸F (۳ از طریق واکنش مورد نیاز (گاز خنثی نئون). شتاب دادن به Mev پروتون، ۹ Mev و بهره بالایی این سیستم از خصوصیات آن است.
دسته اشعه دوترون با انرژی ۹ Mev از طریق هدف گاز خنثی نئون موجب تولید مقدار زیادی از F اهمیت خاصی به این نوع سیستم داده است.
۴) هشت هدف (Eight Target) : وجود هشت پورت خروجی در این سیکلوترون، قابلیت تطبیق بالایی برحسب تعداد هدف های آماده برای تولید و اجازه استفاده از هدف های اضافی را در این سیستم ایجاد کرده است.
۵) بمباران همزمان دو هدف: با این عمل بازدهی دستگاه افزایش می یابد و اجازه تولید همزمان دو رادیوایزوتوپ را فراهم می کند.
۶) اکسپوزکم: سیستم از شتاب دادن به یون های منفی بهره می گیرد. این عمل موجب کاهش دز کارکنان و فعال سازی ابزارهای مجاور در کمترین میزان ممکن می شود.
۷) امکان دستیابی به خطوط دسته اشعه خارجی: C۱۸/۹ امکان نصب یک خط دسته اشعه خارجی. متصل به یکی از ۸ پورت یا گذرگاه خروجی را برای تولیدات ویژه فراهم می کند. این هدف می تواند جدا از سیستم باشد. C۱۸/۹ تنها سیکلوترون PET است که چنین قدرت انطباقی را دارد.
۸) مقرون به صرفه بودن: طراحی آهنربای واحد در IBA قیمت را پایین آورده است. به علاوه توان مصرفی مورد نیاز را نیز کاهش داده است. با کنترل مدار منطقی برنامه ریزی شده برای سیکلوترون و روش شیمیایی وابسته، نیاز به کمترین کارکنان بخش را ایجاد کرده است. هیچ فاکتور محدودکننده ای در حال حاضر برای این سیستم وجود ندارد. زیرا تمام امکانات برای تولیدات PET در آینده و توزیع آنها را پیش بینی کرده است.
سیکلون نوع C۱۰/۵ و ویژگی های آن
۱) شتاب دادن به ذرات دوگانه. تولید دوترون و شتاب آنها برای تولید ۱۵O اساسی است . هدف از گاز خنثی تشکیل شده است.
۲) هشت هدف جداگانه با هشت گذرگاه (port ) خروجی (مانند C۱۸/۹ ).
۳) قابلیت بمباران هدف های دوگانه (مانند C۱۸/۹ )
۴) اکسپوزرکم (مانند C۱۸/۹ )
۵) انتخاب عمل خود حفاظ (self-shielded ). سیکلون C b/s را می توان به گونه ای نصب کرد که در یک آرایش خود حفاظ باشد. دز در اطراف آن به کمترین مقدار ممکن می رسد سیستم را می توان در داخل اتاقکی با ضخامت استاندارد قرار داد.
۶) مقرون به صرفه بودن
۷) کمترین فضای مورد نیاز برای نگهداری: این سیستم نیز مخصوص PET است و کمتر از ۱۲ تن وزن دارد. به راحتی برای تولید ترکیبات مورد نیاز PET استفاده می شود.
سیکلون C۳۰ و ویژگی های آن
۱) شتاب دادن به پروتون تا ۳۰ Mev : این سیکلوترون دارای میدان ثابت، فرکانس ثابت، دسته اشعه پروتونی دوتایی با انرژی متغیر است که برای تولید رادیوایزوتوپ ها مفید است. انرژی پروتون در هر دو دسته اشعه تولیدی به طور مستقل قابل تنظیم است.
۲) تولیدات ایزوتوپ های مهم مورد استفاده PET و SPECT : وجود بیش از ۱۰ گذرگاه (پورت Port ) خروجی با تنوعی از هدف ها و سیستم شیمی مدرن آن، این امکان را فراهم می آورد که طیف وسیعی از ایزوتوپ های مورد استفاده PET و Speet تولید کند.
۳) به طور همزمان دو هدف را می توان بمباران کرد. دو ایزوتوپ مختلف یا دو ایزوتوپ یکسان تولید کرد.
۴) اکسپوزکم
۵) خطوط بیم خروجی: در این سیکلوترون بیش از ۱۰ خط بیم خروجی را برای اهداف مختلف می توان به دست آورد.
۶) شتاب دوگانه ذرات: شتاب اختیاری دوترون بین ۹ تا ۱۵ Mev اجازه تولید ترکیبات O، F را می دهد. این سیستم برای کاربردهای تحقیقاتی نیز مفید است.
۷) مقرون به صرفه بودن
۸) مدل های استاندارد این سیکلوترون جریان های ۳۵۰ ، ۷۰۰ و تا ۱۵۰۰ میکروآمپر را فراهم می کند.
طرح نصب استاندارد این سیستم درآمده است.
سیکلون ۲۳۰ و ویژگی های آن
▪ اصول کاربردی
یون های منفی از یک منبع یونی با زائده های چندگانه ( Multicaps ) خارجی تولید و به طور محوری در داخل سیکلوترون تزریق می شود. یک میدان الکتریکی متناوب با ولتاژ بالا به یک زوج الکترود به نام Dها القا می شود و در داخل Dها یک میدان مغناطیسی ثابت برقرار است. یون منفی از این میدان انرژی کسب می کند. فرکانس رادیویی برای پروتون و دوترون در این سیستم ثابت است. یون ها در هر یک چهارم هارمونیک شتاب دار می شوند. هنگام استخراج شعاع، الکترون ها از یون ها جدا می شوند (برهنه می شوند.) (با عبور از ورقه های نازک کربنی).
بارهای مثبت تولیدی P+ و D+ با یک میدان مغناطیسی خارجی با بازده ۹/۹۹% منحرف و استخراج می شوند. با این روش می توان به طور همزمان دو دسته اشعه را استخراج کرد و از آن به طور همزمان برای بمباران دو هدف استفاده کرد.
ویژگی ها و مزایای سیکلون ۲۳۰
این سیکلوترون از نوع ایزوکرونیوز ( Iso chronous ) یا همزون است. ساده ترین، ارزان ترین و مؤثرترین راه برای تولید پرتوهای ۲۳۰ Mev است. به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند و بیشتر در جنبه تحقیقات فیزیک انرژی بالا و رادیوتراپی مورد توجه هستند. ویژگی های بارز این نوع عبارتند از:
۱) ساده بودن، قابل اعتماد بودن و کاربردی بودن با امواج پیوسته است. برخلاف سینکروترونها پارامترهای ماشین با زمان ثابت است تنها تعدادی از پارامترهای آن قابل تنظیم است.
۲) قابلیت اسکن دارد. شدت تمرکز بالا دسته اشعه پیوسته و قابلیت کنترل دسته اشعه در فاصله زمانی ۱۵ میکروثانیه، و دسته اشعه پس از ؟؟ منبع در مدت ۴۵ میکروثانیه به مریض می رسد.
۳) دسته اشعه کامل برای اسکن کردن: شدت در اختیار، به طور ساده ای اجازه گیت ( gate ) تنفس را بدون طولانی کردن زمان درمان برای میدان خیلی بزرگ را فراهم می کند (درمانی).
۴) ایمنی و پایداری یکی از خصوصیات این سیکلوترون است. وجود دسته اشعه با انرژی ثابت، تفرق پایین از خصوصیات این تیم است.
سیکلوترون های تولید کوچک ( small production cyclotrons )
▪ سیکلوترون TR۳۰ : این نوع سیکلوترون یک سیکلوترون تولید کوچک است و قادر است پرون ها را تا انرژی ۳۰ Mev شتاب بدهد. توسط TRIMF طراحی شده است و قادر به تولید رادیوایزوتوپ مورد استفاده در صنعت و پزشکی است. طرح اولیه آن با جریان ۳۵۰ میکروآمپر ولی امروزه تا جریان ۵۰۰ میکروآمپر افزایش یافته است. این سیکلوترون از نوع تجاری است که مورد توجه قرار گرفته است.
TRIUMF در سال ۱۹۹۵ با بروز کردن یا تولید جریان آن را تا ۱ میلی آمپر افزایش داده است. در بخش فرکانس رادیویی و در منبع تولید یون هیدروژن و سیستم تزریق آن تحول ایجاد شده است.
▪ سیکلوترون TR۱۳ در سال ۱۹۹۵ این شرکت نوعی از سیکلوترون کوچک به نام TR۱۳ تولید نمود، این ماشین قادر است پروتون ها را تا ۱۳ Mev شتاب دهد. این سیستم برای تولیدات PET در بیمارستان ها استفاده وسیعی دارد و قادر است تا ۶۰ Mev جریان دسته اشعه دوگانه به طور همزمان برای دو هدف ایجاد کند. این سیکلوترون یکی از سیکلوترون هایی است که در بیمارستان استفاده وسیعی دارد. (شکل ).
▪ سیکلوترون نوع ( PET trace )این سیکلوترون هم پروتون و هم دوترون را شتاب می دهد. برای یک هدف F, ۲.۵ را تولید می کند. علاوه بر ۱۸F بسیاری از رادیوایزوتوپ های تحقیقاتی را می توان با آن تولید کرد. از قابلیت دو دسته اشعه با خروجی جداگانه برخوردار است.
علاوه بر هدف های گازی از هدف های جامد نیز استفاده می کند. تولید ۱۲۴I، ۸۶Y، ۶۴CU نیز از تولیدات این سیکلوترون است. دو آرایش آن موجود است یکی آرایش خود حفاظ که نیازی به ساختارهای خارج از ساختمان خود برای حفاظ ندارد و دیگری آرایش حفاظ نشده که به راحتی اجازه حفاظت هدف را فراهم می آورد و در داخل بونکری از بتن قرار می گیرد.
نوع MIN trace یا ( MIN trace Proton Acceleration sys )
این نوع سیکلوترون یک سیستم فشرده و جمع و جوری با سیستم خود حفاظ برای مصارف کلینیکی و مصارف و پخش مواد رادیوایزوتوپ استفاده می شود. همه ردیاب های مورد استفاده PET را می تواند تولید کند. در این سیکلوترون می توان را به دست آورد.
سیکلوترون های CTI، IBA و Ebco آکسفورد
این سه مرکز سه نوع سیکلوترون مختص مطالعات PET را معرفی کرده اند. نوع RDS-۱۱ که توسط CTI ساخته شده است. این سیکلوترون دارای ویژگی های زیر است. شتاب دادن به یون منفی هیدروژن تا ۱۱ Mev دارای تسهیلات خود حفاظ و مختص کارهای مربوط به PET است. نوع IBA-cylcone ۳-D که دوترون ها را تا انرژی ۳/۸ Mev شتاب می دهد و برای تولید O مورد استفاده قرار می گیرد. مدل MC۴۰II که قادر است پروتون ها را تا ۴۰ Mev شتاب دهد، دوترون را پیش از ۲۰ Mev ، هلیوم ۳ ، تا انرژی Mev و هلیوم ۴، He، تا انرژی ۴۰ Mev شتاب می دهد.
جمع بندی، نیازهای بازار، بهینه سازی سیستم ها و پیشرفت های آتی در سیکلوترون
در دهه های گذشته، شتاب دهنده ها برای تولید رادیوایزوتوپ ها مورد استفاده قرار گرفته اند، این وسایل به عنوان وسایل مکمل آکنورها که در تولید رادیوایزوتوپ های غنی از نوترون به کار می روند. مطرح بوده و هستند. ابتدا ساخت شتاب دهنده به منظور تحقیقات در حوزه فیزیک هسته ای صورت گرفت. در طول دو دهه اخیر اخیر بحث تولید رادیوایزوتوپ ها در حوزه های دیگر از جمله پزشکی نیاز به تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر را نیز علنی ساخت. که وجود سیکلوترون در این قسمت از این زنجیره تولید را غیرقابل انکار ساخت. با معرفی سیستم PET و رادیوایزوتوپ های مورد استفاده در آن از جمله F و دیگر رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر استفاده از سیکلوترون در محل قطعی کرد.
اولین نسل سیکلوترون های تجاری که ماشین های پروتون نیز نامیده می شدند، خیلی شبیه ماشین های تحقیقاتی اولیه بودند. به خاطر کاربرد آسان و پایین آوردن قیمت، تولید رادیوایزوتوپ در داخل مگنت ماشین انجام می شد. در سال ۱۹۷۰ مشخص شد که شتاب دادن یون منفی H- با فرآیند برهنه کردن آن، مفید بودن جداسازی هدف و شتاب دهنده را بدون مشکلات موجود در یون های مثبت مد نظر قرار گرفت. سیستم های مختلفی ساخته شد. از جمله CP۴۲ توسط TCC، IBA در بلژیک، Ebco در Vencouver و ساخت TR۳۰ یا cyclone ۳۰ توسط TR۳۰ . این ماشین ها به عنوان نسل سوم سیکلوترون ها مطرح شدند. با معرفی اولین این ماشین ها، نیاز بازار روز به روز موجب ساخت انواع مختلفی از آرایش های متنوع آنها شد و اکنون نیز در بازار دنیا موجودند.
▪ نیازهای بازار
در آمریکای شمالی و آسیا تولید رادیوایزوتوپ ها با استفاده از سیکلوترون رشد ۲۰% در سال را به خود اختصاص داده است. بیشترین رشد تولید مربوط به ۲۰۱ TL در آمریکا و ۱۲۵ I در ژاپن بوده است. ژاپنی ها قبول کرده اند که در دهه آینده نیز رشد ۱۰% در سال را داشته باشند. بیشتر محققان معتقدند رشد ۲۰۱ TL در آمریکا در دهه آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین مصرف بازار برای چند سال آتی نیز با رشد چند درصدی مواجه است. گرچه پیش بینی دقیق آن ممکن نیست. از طرفی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سیکلوترون ها از نظر تجاری قدری متفاوتند، چون در همان لحظه بایستی مصرف شوند. از جمله خصوصیات این رادیوایزوتوپ ها عبارتند از: ۱- تابش، پردازش و حمل آنها در زمان صورت می گیرد ۲- مصرف معمولاً ثابت است. ۳- دز تابش تجمعی آنها با نگهداری و بازیافت برای پرسنل با هزینه بالایی همراه است۴ ) به محض تولید بایستی مصرف شوند.
با توجه به این موارد، سیکلوترون بایستی در محل مصرف باشد. بنابراین قابل دسترس بودن، متنوع بودن و کمترین دز تولیدی برای پرسنل از جمله خصوصیات سیکلوترون ها است.
▪ بهینه سازی
بنابراین برای پاسخ به تقاضای بازار، تولیدکننده با بهینه سازی تولیدات خود درصدد کسب سود بیشتر و ارزش افزوده آن با بهینه سازی است.
از جمله اصول افزایش تولید در نسل سوم سیکلوترون عبارتند از:
۱) طراحی مغناطیس که کانونی کردن عمودی شدیدی را برای جلوگیری از کاهش شتاب ذرات فراهم می کند.
۲) شتاب دادن به یون های منفی H- و D- که اجازه استخراج با فرایند برهنه کردن را فراهم می کند.
۳) هدف ها در مکان های جداگانه درون حفره های جایگذاری می شوند و با این کار بیشترین ترکیب رادیواکتیو را می توان به دست آورد.
۴) خلأ خوب (کمتر از ۷-۱۰) داخل تانک شتاب برای کاهش افت انرژی دسته اشعه برهنه شده.
۵) منبع یون خارجی که خلأ را بهبود می بخش دو دستیابی را راحت تر می کند.
۶) سیستم های قیاسی (Modulator ) با نرم افزارهای خاص که در خارج از سیستم فعالیت دارد.
۷) استفاده از فعال سازی مواد کمتر و کاهش وابستگی سیستم به موادی که در اثر آسیب تابشی از بین می روند.
۸) استفاده از طراحی های با بازده توان بیشتر.
۹) بهینه سازی کیفیت بیم و پایداری بیم برای کاهش نقاط داغ در هدف.
۱۰) سیستم کنترل پیشرفته با استفاده از plcs و گرافیک های تجاری مورد استفاده جدول (ضمیمه ۲) تعدادی از سیکلوترون های تجاری برای تولید رادیوایزوتوپ را نشان می دهد.
با مقایسه سیکلوترون های CP۴۲ (نسل دوم) و TR۳۰ (نسل سوم) ملاحظه می شود که هر دو سیستم دارای برنامه یکسان، هستند. تنها تفاوت آنها در بار آزاد شده توسط آنها است. با پیشرفت در نسل سوم خروجی جریان افزایش یافته است. جدول (ضمیمه ۲). برخی از این خصوصیات را نشان می دهد.در حال حاضر TR ۳۰ با بهینه سازی به جریان ۱ mA رسیده است. این سیکلوترون در ابتدا برای جریان ۳۵۰ میلی آمپر طراحی شده بود. دز کارکنان نیز در این سیکلوترون ها روز به روز بهبود یافته است.
▪ پیشرفت های آینده
دستیابی به جریان بیشتر، اجازه مانور بیشتر، برنامه ریزی زمان بندی دقیق، مقرون به صرفه بودن و کاهش فشار بر سیستم در هنگام عدم استفاده، استفاده بهینه در ظرفیت، پیک از برنامه های آتی سازندگان سیستم های سیکلوترون است. به عنوان مثال بهینه سازی سیستم TR ۳۰ در کارخانه TRIumf نشان داد که جریان را می توان تا ۲ mA از یون های H- به دست آورد. کار و فعالیت روی منبع یون و سیستم های تزریق انرژی این امکان را فراهم می کند که این جریان را تولید کنیم. به هر حال سازندگان سیکلوترون روز به روز دنبال بهینه سازی سیستم های خود هستند تا هر چه بیشتر قابلیت آنها را افزایش دهند.منابع
۱. B.F.Milton, N.R. Stevenson. Syclotrons for Radio Isotope production, TRIUMF. Canada.
۲. cyclo trons and charactristis by hockey internet.
۳. J .Teny operation of PET cyclotrons for mealre Imaging cyclotron unit, medical research, hammersmith Hospital, London (۱۹۹۹)
۴. F.A.smith, A primer In Applied Radiation Physics. (first edition, world scientific publishing co. ۲۰۰)
نویسنده: دکتر احمد بیطرفان رجبی، دکتر مجتبی صلوتی، مهندس فرانک سقطچی، سارا جباری
ماهنامه مهندسی پزشکی

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
کاسبی کنی زرنگ میشی (آقای رائفی پور)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند