گواهی فوت جواز دفن نیست | تعبیرستان
گواهی فوت جواز دفن نیستپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

گواهی فوت جواز دفن نیست

در گواهی فوت، پزشک گواهی می نماید که فردی به دلیلی فوت نموده، ولی این گواهی مجوزی برای خاکسپاری متوفی نمی باشد و تنها با اخذ جواز دفن است که
گواهی فوت جواز دفن نیست می توان متوفی را به خاک سپرد. در واقع گواهی فوت، تنها فوت یک فرد از افراد جامعه را اعلام می دارد ولی جواز دفن، مجوز خاک سپاری این فرد متوفی است...
در کشوری مانند کشور انگلستان، بالغ بر یک قرن است که سیستم کرونر (Coroner) درآن مجری است. کرونر، اغلب یک قاضی یا پزشک است که در خصوص صدور جواز دفن اظهار نظر می نماید. به این ترتیب که هر فردی که در کشور انگلستان فوت نماید، توسط پزشک برای وی گواهی فوت صادر می شود، سپس تمامی گواهی های فوت به دفتر کرونر ارجاع شده و ضمن بررسی پرونده بالینی، سابقه پزشکی متوفی و نیز بررسی سایر جوانب، این شخصِ کرونر است که جسد را برای بررسی بیشتر و تعیین دقیق علت فوت به پزشکی قانونی ارسال می نماید و یا برای وی مجوز دفن صادر می کند. در کشور ما با توجه به نبود سیستم کرونر در برگه های گواهی فوت، این وظیفه خطیر بر دوش پزشکان صادر کننده گواهی فوت قرار داده شده است.
اخذ رضایت از خانواده جهت صدور گواهی فوت
سوالی که همیشه برای پزشکان، خصوصا پزشکان کم تجربه مطرح است، این که آیا خانواده متوفی می توانند مانع انجام کالبدگشایی قانونی شوند و پزشک را مجبور به صدور گواهی فوت نمایند؟ باید گفت وقتی دستور کالبدگشایی از طرف مقام قضایی برای جسدی صادر گردد، دیگر رضایت یا عدم رضایت خانواده و بستگان متوفی در این امر مؤثر نخواهد بود و اجبارا جسد مذکور باید به پزشکی قانونی منتقل و تحت بررسی های لازم و در صورت لزوم اتوپسی قرار گیرد، اما در انجام اتوپسی بیمارستانی، مثلا برای نمونه برداری از جسد به منظور بررسی های بیشتر علمی، حتما لازم است که از ولی متوفی اخذ رضایت و برائت کتبی صورت گیرد، درغیر این صورت اگر اتوپسی بیمارستانی بدون اجازه اولیای متوفی صورت گیرد، از نظر قانونی قابل پیگیری بوده و بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی برای آسیب وارده به جسد باید دیه پرداخت گردد.
تکمیل دقیق گواهی فوت و حفظ و نگهداری آن می تواند در صورت نیاز به عنوان یک مدرک قانونی قابل دفاع مورداستفاده قرار گیرد. به این جهت لازم است از گواهی فوت افرادی که در مراکز درمانی فوت نموده اند، یک کپی تهیه و در پرونده بالینی آنها نگهداری شود. همچنین لازم است از همراهان و بستگان درجه اول متوفی، گواهی منوط به اینکه ایشان در خصوص فوت این فرد از کسی شکایت ندارند و پاسخگویی به شکایت سایرین را نیز به عهده می گیرند و ضمنا مسوولیت قانونی هرگونه دخالت جرم و جنایت احتمالی در فوت متوفی که از نظر پزشکان مخفی مانده را به عهده خواهند داشت، اخذ نمود که باید حاوی امضا و اثر انگشت آنان باشد. نمونه این برگه که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده، در تمامی مراکز درمانی موجود می باشد.
مسوولیت پزشکان در مورد صدور گواهی فوت
۱) باید به این نکته توجه داشت که صدور گواهی فوت به منزله پذیرش مسوولیت همه اجزاء آن است و باید یاد آوری نمود که احتمال اینکه پزشکی به دلیل اشتباه درتکمیل صحیح توالی علت فوت مورد مواخذ مراجع قانونی قرار گیرد، بسیار کم است؛ این درحالی است که معمولا بار اصلی مسوولیت از نظر مسائل قانونی بیشتر متوجه قسمت هایی غیر از قسمت تعیین علت فوت است (مثلا مشخصات متوفی، تاریخ فوت و محل فوت).
در شرایط عادی به ندرت ممکن است که یک پزشک برای تعیین نادرست علت مرگ مورد بازخواست مراجع قانونی قرار گیرد، اما امکان بازخواست وی به جهت اجزای دیگر گواهی فوت زیاد است. لذا توصیه می شود در صورت وجود هر گونه ابهام در تکمیل گواهی فوت، صدور آن به پزشکی قانونی محول گردد.
۲) نداشتن اطلاعات لازم در خصوص قوانین و شرایط صدور گواهی فوت، مسوولیت پزشک را از بین نخواهد برد. به عبارت دیگر در این خصوص جهل به قانون رافع مسوولیت نیست. لطفا مثال زیر توجه نمایید:
«راننده ای بعد از اخذ گواهینامه به دلیل عبور بر خلاف جهت مجاز در خیابان یک طرفه توسط پلیس متوقف و جریمه می شود. راننده مدعی است که تابلوی خیابان یک طرفه را نمی شناخته و به این جهت جهل به قانون داشته است. استدلال مأمور راهنمایی و رانندگی این است که فردی که موفق به اخذ گواهینامه می شود، باید قوانین مربوط به رانندگی را بداند، پس بی اطلاعی راننده از قوانین مربوطه دلیل موجهی نیست.»
در امور پزشکی نیز جهل پزشک به قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی قابل قبول مراجع قانونی و قضایی نیست و از نظر قانون هر کسی که موفق به اخذ مدرک دکترای پزشکی شده و از مراجع مربوطه اجازه طبابت در کشور را اخذ نموده، باید به قوانین مربوط به امر درمان آگاهی داشته باشد.
۳) شاید تا چند سال پیش پزشکان جهت صدور گواهی فوت اقدام به صدور این گواهی حتی در سرنسخه هم می نمودند و گورستان های شهرها نیز این گواهی را می پذیرفتند، اما در حال حاضر جهت صدور گواهی فوت لازم است حتما از گواهی های فوت استاندارد سه نسخه ای استفاده شود و صدور گواهی فوت به هر طریق دیگری باطل است.
۴) تمام اجزای گواهی باید توسط پزشک تکمیل گردد. چنانچه بعضی از قسمت های گواهی توسط فرد دیگر تکمیل شده باشد (مثل انترن، پرستار یا منشی و ...)، در هر حال مسوولیت آن با پزشکی است که به عنوان صادر کننده گواهی فوت این گواهی را مهر و امضا نموده است. از طرف دیگرهر سه برگ گواهی فوت باید توسط فرد صادرکننده مهر و امضا گردد و «مهر بدون امضا» مورد قبول نیست.
نکاتی در مورد صدور گواهی های مرده زایی و فوت نوزاد
در گواهی های فوت جدید در قسمت اعلام علت فوت، برای اعلام فوت مرده زایی و فوت نوزاد تا هفت روز بعد از تولد محلی در نظر گرفته شده که در آن تولد زنده یا تولد مرده (مرده زایی) مشخص می گردد.
اگر جنین یا نوزاد مرده به دنیا بیاید (منظور جنینِ بالای ۲۰ هفته یا نوزاد پره مچور یا نوزاد فول ترم است)، به عبارت دیگر اگر دارای علایم ماسراسیون (Maceration) یا آپگار صفر باشد (Apgar=۰)، لازم است که برای وی گواهی فوت (مرده زایی) صادر شود. در این حالت، در فرم گواهی فوت، فقط باید قسمت تاریخ تولد را تکمیل کرد. با توجه به اینکه غالبا در این موارد تاریخ فوت داخل رحمی (IUFD) از نظر پزشک نامعلوم است، بهتر است که روی تاریخ فوت خط کشیده شود.
در صورتی که نوزاد به هنگام تولد، علایم وجود حیات را داشته باشد، یعنی آپگار وی بیشتر از صفر باشد، زنده محسوب می شود؛ ولو اینکه همراه با اقدامات احیای قلبی-ریوی یا بدون این اقدامات، تنها چند ثانیه پس از تولد زنده باشد و سپس بمیرد. در این حالت باید در فرم گواهی فوت در قسمت مربوط به درج علت فوت، تولد زنده علامت زده شود و هر دو قسمت تاریخ تولد و تاریخ فوت تکمیل گردد. ذکر زنده یا مرده به دنیا آمدن نوزاد و نیز جنسیت آن از نظر تقسیم ارث بسیار مهم است، زیرا اگر مثلا پدر نوزاد فوت کرده باشد و نوزاد بعد از تولد تنها چند ثانیه زنده باشد و سپس بمیرد، بر اساس قانون به وی ارث تعلق می گیرد و پس از مرگ وی مادرش از قسمتی از ارث وی بهره مند خواهد شد، ولی اگر نوزاد مرده به دنیا آمده باشد، ارثی به وی تعلق نخواهد گرفت.دکتر کامران آقاخانی
متخصص پزشکی قانونی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
هفته نامه سپید ( www.salamatiran.com )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
درمان کم خونی فقر آهن (استاد ضیایی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند