ذرت دانه ای و علوفه ای | تعبیرستان
ذرت دانه ای و علوفه ایکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

ذرت دانه ای و علوفه ای

ذرت گیاهی است ازخانواده Poaceae ، دگرگشن مخصوص نواحی گرم ومعتدل. مبدا آن آمریکای مرکزی وجنوبی است واحتمالاً توسط هجوم استعمارگران ویاتوسط زائران مکه وارد ایران شده است وسابقه کشت
ذرت دانه ای و علوفه ای آن درقاره های اروپا ،آسیا، آفریقا واقیانوسیه چندان طولانی نیست. متوسط عملکرد این گیاه دردنیا بعد ازگندم وبرنج مقام سوم را درمیان غلات دارا بوده .
الف) کاشت
- زمینی را انتخاب کنیدکه امکان آبیاری به راحتی فراهم باشد.
- درکشت بهاره از اواسط فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ودرکشت تابستانه ازاول تا پانزدهم تیرماه می توان به کشت این گیاه دراستان اقدام کرد.
تذکر: ترجیحاً برای جلوگیری ازخسارت گرما درمرحلة گرده افشانی ازکاشت ذرت دانه ای SC۷۰۴ درزمانیکه گرده افشانی درمردادماه صورت می پذیرد اجتناب نمائید .فاصله زمانی کاشت تا گرده افشانی حدوداً ۶۰ روز است.
- ازبذر هیبرید ضدعفونی شده برای کاشت استفاده نمائید.
- برای کاشت می توانید ازردیفکارهای مکانیکی وترجیحاً ردیفکار پنوماتیک استفاده نمائید.
- ۲۰ کیلوگرم بذر را بافاصله خطوط ۷۵ سانتی متر ازیکدیگر وفاصله بوته های روی ردیف ۲۰-۱۸ سانتی متر کشت نمائید.
- برای دسترسی به سبز یکنواخت حتماً قبل ازکاشت مزرعه را آب تخت نمائید.
ب) داشت
- روزهای اول بعداز سبزشدن مزرعه را مورد بازدید قراردهید. درصورت مشاهده بوته های خشک شده، خاک پای بوتة خشک شده را کنارزده به طور حتم لاروهای سیمی یا اگروتیس را مشاهده می نمائید. درصورت بالا بودن خسارت نسبت به محلولپاشی ۳ کیلوگرم درهکتار سوین ویا طعمه پاشی با سم فوق اقدام نمائید.
کود مورد نیاز- برای مصرف کود بهتر است نسبت به تجزیه خاک مزرعه اقدام نمائید درصورت عدم دسترسی دریک توصیه عمومی ۳۰۰ کیلوگرم کودفسفات آمونیوم و ۲۰۰-۱۰۰ کیلوگرم پتاس قبل ازکاشت و ۴۰۰ کیلوگرم اوره (۲۰۰ کیلوگرم قبل ازکاشت+ ۲۰۰ کیلوگرم دردومرحله آبیاری به صورت سرک) داده شود. البته میزان کود مصرفی به میزان حاصلخیزی خاک ومحصول قبلی بستگی دارد.
▪ کنترل علف های هرز- برای کنترل علف های هرز درسه مرحله می توان اقدام کرد :
۱) از سم ارادیکان به میزان ۵ لیتر درهکتار چند ساعت قبل ازکاشت مصرف وبادیسک با خاک مخلوط نمائید.
ـ تذکر: وقتی خاک به اندازه کافی مرطوب باشد اثر پذیری علف کش بیشتر است.
۲) ازسموم آترازین به مقدار یک کیلوگرم درهکتار وآلاکلر( لاسو ) ۵-۳ لیتر درهکتار بعد ازکاشت تا قبل ازسبز شدن ذرت به صورت محلول پاشی درسطح مزرعه می توانید استفاده نمائید.
۳) از سم تو فوردی ( ۲.۴.D )به میزان ۵/۱-۱لیتر در هکتار بعد از کاشت وپس از سبزشدن ذرت زمانیکه ارتفاع گیاه۲۰-۱۵ سانتیمتر باشد، به صورت محلول پاشی در سطح مزرعه می توان استفاده کرد.
▪ آبیاری
بعد از کاشت در صورت فراهم بودن رطوبت مناسب وحرارت حدود ۲۰-۱۵درجه، بذور بعد از حدود ۷-۲روز سبز می شوند. با توجه به وضعیت آب وهوائی در صورت کمبود رطوبت از ۱۵روز بعد از سبز اقدام به اولین آبیاری نمایید.
- قبل از آبیاری دوم، حدوداً در مرحله ۶-۵ برگی که ارتفاع گیاه حدود۲۰-۱۵سانتیمتر می باشد، برای کنترل مکانیکی علف های هرز وهوا دهی پای بوته از فاروئر(پنجه غازی )جهت ایجاد فارو وسله شکن استفاده نمایید.
- آبیاری های بعدی تا مرحلة شیری شدن باتوجه به نیاز مزرعه حدوداً هر۱۵ روز یکبار ادامه خواهدداشت. تأمین آب مورد نیاز گیاه درمرحلة گرده افشانی ازاهمیت زیادی برخوردار است.
▪ آفات
اگر کشت بهاره داشته باشیم احتیاج به کنترل شیمیائی آفات کم احساس می شود ولی درکشت های تابستانه برای کنترل ساقه خوار ها (سزامیا وپیرائوستا ) وهمچنین کرم قوزه پنبه، دوبار به فاصله ۱۵ روز یکبار حدوداً از اواخر تیرماه اقدام به سمپاشی با سم نواکرون به میزان ۵/۱ –۱ لیتر درهکتار به همراه یک کیلوگرم لاروین نمائید.
ج) برداشت
- زمان برداشت مرحله ای است که لایه سیاه اطراف نوک دانه ها ظاهر می شود، این لایه نشان دهنده رسیدن فیزیولوژیک درذرت می باشد.
- پتانسیل عملکرد این گیاه درکشت بهاره ۱۲-۱۰ تن ودرکشت تابستانه ۸-۶ تن درهکتار می باشد.
▪ تولید علوفه
نتایج آزمایشات چندساله گذشته دررابطه با تولید ذرت علوفه ای دراستان نشان می دهدکه، بهترین رقم مناسب برای تولید علوفه نیز همان ذرت دانه ای SC۷۰۴ می باشدکه برای تولید علوفه مناسب باید میزان بذر مصرفی آن ۲۵-۲۰ درصد بیش ازمزرعه تولید دانه باشد به عبارت دیگردرکشت این رقم به منظور تولید دانه فاصله بذور روی ردیف حدود ۲۰-۱۸ سانتی متر در نظر گرفته می شود، درحالیکه برای تولید علوفه فاصله بین بذور روی ردیف ۱۸-۱۵ سانتی متر توصیه می گردد.
- کلیه عملیات داشت مزرعه مانند مزرعه تولید بذر دانه می باشد.
- برای تولید علوفه نیز می توان اقدام به کشت بهاره و یا تابستانه کرد. درکشت تابستانه محدودیت زمانی مانند ذرت دانه ای خیلی محسوس نمی باشد. کشت ذرت دانه ای درتابستان، برای ممانعت ازبرخورد مرحله خشک شدن دانه با بارندگی های پائیزه، حداکثر تا ۱۵ تیرماه توصیه می گردد. حال آنکه ذرت علوفه ای را تا اواخر تیرماه نیز می توان کشت کرد.
▪ برداشت
مرحله برداشت ابتدای مرحله خمیری نرم دانه می باشد. مزرعه بوسیله کمباین مخصوص و یا چاپر، برداشت ومحصول به سیلو ها منتقل می گردد. البته ذرت علوفه ای قابلیت مصرف مستقیم را نیزدارد.
درصورت مدیریت صحیح ۸۰-۷۰ تن علوفه تر درکاشت بهاره و ۷۰-۶۰ تن درکاشت تابستانه می توان برداشت نمود. میزان ماده خشک علوفه بین ۱۲-۱۰ درصد می باشد.
http://www.eadam.blogfa.com

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
درمان نفخ وقارقورشکم (استاد خیراندیش)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند