سر خشکیدگی درختان مرکبات (ناتراسیا) Citrus dieback | تعبیرستان
سر خشکیدگی درختان مرکبات (ناتراسیا) Citrus diebackکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

سر خشکیدگی درختان مرکبات (ناتراسیا) Citrus dieback

در ایران علاوه بر مرکبات به سایر درختان منجمله بادام، زردآلو، گیلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله می کند. ولی بیماری در همه گیاهان اهمیت ندارد، بیماری در
سر خشکیدگی درختان مرکبات (ناتراسیا) Citrus dieback خوزستان وسایر مناطق گرمسیری اهمیت دارد در فارس گاهی روی سیب نیز دیده شده است. در شهرستان جهرم به شدت درخت توت را مورد حمله قرار میدهد (مهندس ایازپور). عامل بیماری قارچ Nattrassia mangiferae است قارچ بیشتر از محلهای آفتاب سوخته و قسمتهایی از درخت که در معرض آفتاب وگرمای شدید است وارد می شود. علائم به صورت ورقه ورقه شدن پوست که زیر آن پودر سیاه رنگ (آرترو کنیدیم ) قارچ است دیده می شود، قارچ پیکنیدیم نیز تولید کرده که در بافت گیاه تشکیل شده و اهمیت چندانی ندارد، معمولاً قارچ در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد خسارت نمی زند.
▪ کنترل شیمیائی :
اکسی کلرور مس (کوپراویت ) WP۳۵% به میزان ۵ در هزار
توصیه:
۱) تقویت درختان بخصوص در مقابل تنشهای آبی وآفتاب سوختگی
۲) حذف شاخه های آلوده
۳) در صورت امکان اجتناب از کشت ارقام پرتقال، لیمو، نارنگی گریپفروت و نارنج که حساسیت بیشتری دارد.
۴) بهداشت باغ (خروج چوبهای آلوده )
بیماری مرگ گیاهچه مرکبات Citrus Damping off of seedlings
خسارت وشدت بیماری مرگ گیاهچه بیشتر در خزانه و نهالستانهاست. این بیماری وقتی در خزانه حرارت ورطوبت خاک زیاد باشد وحرارت برای قارچ عامل بیماری مناسب است خسارت شدید می شود. دو نوع از این بیماری تشخیص داده شده است یکی قبل از بیرون آمدن گیاهچه ودیگری پس از ظهور گیاهچه. قارچ عامل Rhizoctonia solani که عامل اصلی مرگ گیاهچه است همچنین قارچهای پیتیوم و فایتوفتورا نیز اگر درجة حرارت ورطوبت زیاد باشد به گیاه حمله می کند. بر اساس تحقیقات مهندس ایازپور در جهرم جنس پونسیروس نسبت به بیماری مقاوم و هیبریدهای آن حساس می باشد.
▪ کنترل بیماری :
۱) تهیه خزانه سالم با استفاده از خاک بکر
۲) ضد عفونی خاک خزانه با متیل برو ماید و D-D و واپام
گموز مرکبات Citrus gummosis
بیماری گموزGummosis یا پوسیدگی طوقه و ریشه Root-rot درختان مرکبات اولین بار در سال۱۸۳۴ ازآسور گزارش گردیده است. در ایران بیماری اولین بار در سال ۱۳۲۰ گزارش شده و در مناطق شمالی و جنوبی کشور بخصوص خوزستان و فارس وجود دارد.
عامل بیماری در بیشتر مناطق ایران Phytophthora citrophthora و Phytophthora parasitica می باشد. قارچ Phytophthora ازقارچهای کاذب Oomycetes است که فرم جنسی آن بصورت oospore است. قارچ دارای تیپهای متفاوت وهتروتالیک است. اما زمستانگذرانی بوسیله ااسپور وکلامیدسپور می باشد.
علائم بیماری بروی طوقه در ابتدا به صورت لکه کوچک قهوه ای ظاهر شده که خیلی نامشخص است وبه تدریج گسترش یافته وجهت پخش آن به طرف بالا است وبه صورت بیضی در می آید وآوندهای آبکش را از بین می برد. در محل آلودگی مرکبات ترشح صمغ دارد از جمله موارد دیگر مورد حمله ریشه است؛ که اغلب لهیدگی وسیاه شدن ریشه را در پی دارد. در بارندگی شدید میوه نیز بر اثر حمله قارچ دچار آسیب می شود.
▪ کنترل: شامل پیشگیری ومعالجه می باشد.
▪ پیشگیری :
۱) انتخاب پایه مقاوم : انواع پرتقال، انواع نارنگی، لیموترش، لیموشیرین، بکرائی و ترنج از جمله ارقام حساس می باشد. نارنج (به تریستیزا حساس) ونارنج پونسیروس تریفولیاتا (به اگزوکورتیس حساس) به بیماری گموز مقاومند.
۲) محل پیوندک باید ۳۰-۱۵ سانتیمتر از خاک فاصله داشته باشد.
۳) حذف علفهای هرز از دور طوقه
۴) خوداری از ایجاد زخم اطراف طوقه
۵) جلوگیری از جمع شدن آب دور طوقه درخت
۶) ضدعفونی ریشه توسط محلول بردو ۳ درهزار
۷) خرید نهال سالم از خزانه
۸) باید دقت شود در حین پیوندزنی قطراتی از آب یا ذره ای ازخاک باغ بین پایه وپیوندک قرار نگیرد.
۹) فواصل بین درختان حفظ شود
۱۰) اگر پوسیدگی بیشتر از نصف دور طوقه را فرا گرفته باشد باید درخت آلوده را قطع کرد.
▪ معالجه:
ابتدا خاک دور طوقه درخت مبتلا را کنار زده واز رسیدن آب به آن جلوگیری به عمل آورد. درخت مبتلا باید جداگانه آبیاری شود. نقطه پوسیده اگر توسعه نداشته باشد ودر مراحل اولیه پیشرفته است با یک چاقوی تیز پوست محل را تراشیده تا به بافت زنده برسیم آنگاه به وسیله محلول یک درصد پرمنگنات پتاسیم و یا مخلوط بردو و یا ارتوساید و کوپراویت به میزان یک در هزار ضدعفونی سطحی می کنیم وپس از دو هفته محل را با چسب باغبانی می پوشانیم.
▪ طرز تهیه محلول بردو یک درصد:
ـ کات کبود یا( سولفات مس) ۲۰۰ گرم، آهک زنده۲۰۰ گرم، آب۲۰ لیتر
▪ طرز تهیه محلول بردو برای ضدعفونی ریشه ها قبل از کاشت:
ـ کات کبود ۷۰ گرم، آهک زنده ۷۰ گرم، آب ۲۰ لیتر
لکه سبز مرکبات Citrus greening
بیماری ناشی از باکتریهای سخت کشت Liberobacter asiaticum (عامل لکه سبز آسیایی) و L.africanum (عامل لکه سبز آفریقایی) در مرکبات که نشانه های آن موزائیک در برگها، زردی شاخه ها، باقی ماندن لکه های سبز روی میوه و زوال درختان است. باکتریهای مزبور در بافت آبکشی درختان آلوده استقرار دارند و هر یک با گونه ای پسیل انتقال می یابند. یکی از پرخسارت ترین بیماریهای مرکبات درجنوب شرقی آسیا، شبه قاره هند، آفریقای جنوبی و شبه جزیره عربستان است.
پســـوروز مرکبات(ویروس پوسه ی مرکبات) citrus psorosis virus
به گروهی از بیماریهای ویروسی گفته می شود که از نظر ظاهری کاملاً متفاوت می باشند. ولی یک صفت مشترک در نقوش کردن برگهای تازه روئیده دارند. این نقشها به دو صورت ۱- Flecking pattern یا نقش میخی که بصورت خطوط کمرنگ و لکه های روشن بین رگبرگ ها و موازی با آنها می باشد. ۲- Oak leaf pattern یا نقش برگ بلوطی ،لکه ها یا خطوط روشن که حاشیه مجموع آنها نقشی مانند برگ بلوط ایجاد می کند. از دیگر علائم پوسته پوسته شدن پوست درخت در ناحیه طوقه، گلدهی خارج فصل،فرورفتگی های عمودی باریک روی چوب و زیر پوست، تولید صمغ و زوال است که دراغلب نواحی مرکبات خیز به ویژه نواحی خنکتر وجود دارد. برای این ویروس و ویروس لکه حلقوی مرکبات نامهای جنس spirovirus و ophiovirus پیشنهاد شده است.
براثر عواملی چون حمله تریپسها، کنه ها، عنکبوت قرمز، دانه های تگرگ یا وزش بادهای شنی به سطح برگها علائمی شبیه پسوروز ایجاد می نمایند.
▪ انتقال پسوروزها:
۱) پیوند(بیماری پسوروز بوسیله پیوندک آلوده از درختان بیمار به درختان سالم منتقل می شود.)
۲) بذر(چند مورد از بیماری crinkly leaf توسط بذر منتقل شده است)
۳) مکانیکی(تنها ابلقی شدن برگها و میوه ها و برگ موجی crinkly leafبا عصاره منتقل شده است)
۴) پیوند ریشه
۵) سس cuscuta
▪ کنترل:
۱) انتخاب پیوندک سالم
۲) انتخاب نهال ها و پیوندکهای جدید
۳) تراشیدن پوسته ها قبل از توسعه شدید آنها
۴) ترموتراپی: سه ماه نگهداری در درجه حرارت c۴۰ به مدت ۱۶ ساعت در روز وc۳۰ به مدت ۸ ساعت در شب موجب حذف پسوروز concave gum، in factions variegation، A تریستیزا، vein Enation شده است.
۵) از بین بردن درختان آلوده
بیماری فوماژین مرکبات(دوده ی مرکبات) citrus sooty mold
بیماری در اثر وجود مواد قندی(عسلک) حاصل از حشرات مکنده بروی مرکبات در نواحی گرم و مرطوب عارض می شود.در طی این شرایط قارچهای ساپروفیت تکثیر و رشد پیدا می کنند. این قارچهای ساپروفیت به هیچوجه حالت انگلی نداشته و در نهایت باعث تجزیه عسلک می شود. بیماری از لحظه ای که عسلک حشرات درخت را خیس می کند شروع می شود. معمولا قارچ Capnodium citri روی شاخ و برگ و میوه مرکبات ایجاد کپک می کند.
مبارزه با این بیماری فقط از طریق کنترل حشرات ایجاد کننده عسلک(شته ها و شپشکها) می باشد
تریستیزای مرکبات(بیماری غم) Citruc Tristeza
Trieste به معنی غم و اندوه است. این بیماری اولین بار در اواخر سال ۱۸۹۰ در آفریقای جنوبی مشاهده شده است. در ابتدا تصور می شد که علت ناسازگاری بین پایه و پیوندک است. در ایرن بیماری در سال ۱۳۵۵ در ساری روی نارنگی ساتسوما satsuma مشاهده شده است. تریستیزا به انواع مرکبات حمله می کند. پایه های نارنگی و پرتقال حساسند و پایه های نارنج و لمون بسیار حساسند. روی پایه سلطانی مرکبات، توسرخ، توسبز مرگ ناگهانی ایجاد می کند.
عامل ویروس رشته ای به ابعاد ۲۰۰۰×۱۲ نانومتر از گروه Closterovirus که با شته انتقال می یابد و دارای گسترش جهانی است. علائم تیپیک در درختان پیوند خورده با پایه های حساس بصورت زوال(decline) سریع یا مزمن بروز می نماید. اما در درختان پیوند نخورده زردی ظاهر می شود. در درختان جوان گل دهی به میزان بالایی است. در درختان مسن درخت میوه زیاد و ریزی تولید می کند. ازعلائم دیگر بیماری آبله ای شدن (stem pitting) ساقه های کمتر از یک سال است. بر اثر فعالیت ویروس در بافت آبکش مواد غذایی به ریشه نمی رسد و درخت دچار زوال می شود. در حالتهای شدید باعث زرد شدن برگهای انتهایی و توقف رشد آنها می شود. متداولترین روش تشخیص بیماری تریستیزا روش تست Elisa است.
تنها راه مبارزه و پیشگیری بیماری تهیه پیوندک عاری از ویروس و پیوند آن روی یک پایه مقاوم است. البته باید با ناقلین نیز به شدت مبارزه کرد. ازپایه های مقاوم نارنج poncirus trifoliata و راف لمون است. پایه های متحمل پرتقال، لیمو خارکی، نارنگی کلئوپاترا و ترنج است.
سبزردی ابلق مرکبات Citrus variegated chlorosis
بیماری ناشی از باکتری سخت کشت Xylella fastidiosa در مرکبات که نشانه های آن بطورعمده شبیه کمبود روی است. سبزردی (chlorosis) بیشتر دربرگهای مسن دیده می شود. در محل لکه ها ممکن است آسیبهای صمغ آلود درسطح زیرین برگ به وجود آید. از بیماریهای جدید و مهم مرکبات در امریکای جنوبی بشمار می آید.
بلاست مرکبات Citrus blast
بیماری ناشی ازباکتری Pseudomonas syringae pv. Syringae است که در مرکبات ایجاد لکه های نکروتیک در برگها، دمبرگها و میوه می نماید. لکه های تیره رنگ روی میوه black pit نیز نامیده شده اند. نشانه های بیماری در شاخ و برگ جوان شبیه نشانه های سرمازدگی است.
▪ کنترل: سمپاشی با ترکیب بردو ۰.۵درصد و اکسی کلرور ۱ درهزار. هرس شاخه های آلوده واقدامات قرنطینه ای
بیماری آنتراکنوز مرکبات Citrus anthracnose
عبارت آنتراکنوز به معنای شبه زغال Like-coal واولین بار توسط Faber و Dunal در سال ۱۸۵۳ روی انگور گزارش شده است. بیماری در سال ۱۳۲۶ توسط اسفندیاری از مناطق شمالی کشور جمع آوری وگزارش شده وسپس در سال ۱۳۳۳ از مناطق جنوب توسط شریف گزارش گردیده است.
آنتراکنوز مرکبات انتشار جهانی دارد. بیماری ناشی از گونه Colletotrichum gloeosporiodes در انواع مرکبات که نشانه های آن لکه های نکروتیک در برگ و خشکیدن سرشاخه هاست. در میوه نشانه بیماری به صورت لکه های قهوه ای تا سیاه ظاهر می شود. آنتراکنوز میوه در میوه های رسیده مخصوصاً واریته های میان رس و زودرس گریپ فروت دیده می شود.
▪ کنترل شیمیایی :
۱) استفاده از قارچ کشهای فربام، زینب، کاپتان به نسبت ۲- ۱.۵ درهزار
۲) در پاییز موقع خواب سمپاشی با دو کیلوگرم سولفات مس، یک کیلوگرم سولفات روی و دو کیلو گرم آهک وصد لیتر آب
▪ توصیه ها
۱) تقویت گیاه
۲) حذف شاخه های خشکیده در پاییز
۳) کنترل آفات وسایر بیماریها
شاخه میری مرکبات Citrus blight
زوال درختان مرکبات با نشانه های پژمردگی و مرگ شاخه ها، تاخیر در رشد بهاره و نشانه های کمبود عنصر روی در برگها، این بیماری با بسته شدن راه آوندهای چوبی و تمرکز روی در شاخه ها همراه است. شاخه میری مرکبات درفلوریدا(امریکا) شایع است و عامل آن به درستی معلوم نیست
شانکر باکتریایی مرکبات citrus canker
نوعی بیماری در مرکبات که در مناطق جنوبی کشور از جمله هرمزگان جیرفت، کرمان، سیستان و بلوچستان باعث بروز مشکلاتی برای باغداران گردیده است.
عامل آن باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri است وروی میوه وبرگ لکه های ابتدا آبگز وبعد چوب پنبه ای کمی برجسته وروی شاخه های جوان زخمهای جرب مانند ایجاد می کند. از این باکتری پنج سویه به نامهای A،B،C،DوE گزارش شده است سویه A نسبت به سویه های دیگر قدرت بیماری زایی بیشتر ودامنه میزبانی وسیع تری دارد
ویروئید کاکسیای مرکبات Citrus cachexia viroid
ویروئیدی متشکل از حدود ۳۰۰ نوکلئوتید که در بیشتر گونه های مرکبات به ویژه بعضی از انواع نارنگی تولید آلودگی می کند و نشانه های آن عبارت است از تولید صمغ در پوست، تشکیل حفره هایی در چوب و مقابل آنها برجستگیهایی در سطح داخلی پوست و کوتولگی
لکه سیاه مرکبات Citrus black spot
این بیماری در آفریقای جنوبی، استرالیا و تایوان اهمیت بالایی دارد و دارای خسارات اقتصادی است. بیماری ناشی از Guignardia citricarpa است که شکل غیر جنسی قارچ Phyllosticta citricarpa است . تمام واریتهای تجارتی مرکبات به این بیماری حساس هستند وبیشتر بیماری روی درختان مسن وضعیف است. قارچ روی درختان دیگری مثل بادام و رز دیده شده است. برگهای آلوده بیشتر حالتLatent دارند. این برگها پس از افتادن اندام باردهی قارچ بر روی آنها تشکیل می شود. پس از رسیدن آسکها آسکوسپورها آزاد شده وبه وسیله باد منتشر می شود پیکنیدیوسپورها نیز به وسیله باران پخش می شوند ولی نقش آسکوسپورها مهمتر است. نشانه اصلی بیماری وجود لکه های تیره در برگ ومیوه است کنترل بیماری از طریق سمپاشی با ترکیب بردو یا زینب.
نماتد مرکبات citrus nematode
نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans اولین بار در سال۱۹۱۲ توسط یک بازرس اداره باغبانی کالیفرنیا به نامR.Hdges در یکی از باغات لس آنجلس مشاهده شد. اولین نمونه برداری در ایران درشیراز انجام شد. نماتد درفسا، جهرم، کازرون، برازجان، اندیمشک، اهواز، آبادان نیزنمونه برداری شده است.
▪ مرفولوژی و بیولوژی
دارای دو شکل جنسی بوده و ماده ها تخم مرغی شکل و درخارج ریشه روی آن قرار می گیرد.نرها باریک می باشند. Bursa دیده نمی شود. ماده ها بروی ریشه های فرعی ضخیم که رشدشان متوقف شده ویک لایه از خاک روی آنها را پوشانده است قرار می گیرند.این توده خاک در اثر ترشح مخاطی ریشه باقی می ماند و نماتد را در مقابل شکارچی ها و دشمنان طبیعی محافظت می نماید.
طول بدن ماده ها بین ۰.۳۵ تا ۰.۴۰میلیمترمتغیر بوده و دارای بدنی کیسه ای شکل است،که معمولابه سمت شکم در ناحیه vulva درست در سمت جلو ودر فاصله کوتاهی از دم خم شده است. حفره دفعی خوب رشد یافته ودر جلو vulva قرار گرفته است. Ovary معمولا دارای دو خمیدگی بوده و به ناحیه مری می رسد.
اولین پوست اندازی درون تخم انجام می شود. از مجموع پوره ها در حدود۲۶% تبدیل به نماتد نر می شود.مرحله دوم پورگی قبل ازتوده تخم خارج شوند بوجود می آید و طول آنها بین ۰.۲۸ تا۰.۳۴ میکرون تغییر می کند. مرحله دوم پورگی نرها ۴۸ساعت مرحله سوم ۱۰۸ ساعت ومرحله چهارم پورگی۱۸۰ ساعت طول می کشد.معمولا نرها یک هفته پس از تفریخ به سن بلوغ می رسند. درسن چهارم طول بدن به۰.۲۶ تا ۰.۳۳ میلیمتر می رسد و Testis و Spicule قابل رویت می باشد،اما stylet نامشخص باقی می ماند و مری باقی می ماند.
مرحله دوم پورگی ماده در حدود ۱۴ روز وقت لازم دارد تا ظاهر شود واز سلولهای ریشه تغذیه نماید و خود را برای پوست اندازی آماده نماید. در این مرحله وقتی خاک مورد مطاله قرارمی گیرد نماتد مشاهده می شود و در صورت نبود گیاه میزبان می تواند به زندگی خود ادامه دهد.
Vulva بصورت یک شکاف عمیق وحفره ی دفعی خیلی برآمده است. دم نسبتا مخروطی و به سمت پشت برگشته است و به یک نوک کلفت خاتمه می یابد.anus و rectum مشاهده نمی شود.ماده های جوان وماده های سن چهارم ۲۱ روز بعد از ورود نماتد به داخل ریشه گیاه ظاهر می شوند. پس از یک هفته ماده های جوان به لایه pericycle ریشه نفوذ کرده و در حدودسه چهارم طویلتر می شوند.
برای تکمیل دوره ی ز ندگی از مرحله تخم تا خاتمه دوره بلوغ۸-۶ هفته طول می کشد. در اثر حمله این نماتد برگها وشاخه های مرکبات زرد شده و محصول کاهش می یابد. تعداد تخمی که یک ماده می گذارد۷۵-۱۰۰ عدد می باشد. درجه حرارت مناسب برای آلودگی میزبان۳۱-۲۵ می باشد. تحت شرایط خشک لاروها ونرها پس از ۹ روز که در آب فرو برده شوند مجددا به زندگی خود ادامه می دهند.
▪ علائم و نشانه های خسارت :
براثر حمله نماتد به ریشه مرکبات،درختان به تدریج روبه زوال می روند. برگها کم پشت وسبز مایل به خاکستری وکدر می شوند. سرشاخه ها خشک شده میوه ها کوچک و کم بوده و اغلب می ریزند.ریشه هارشد طبیعی نداشته، ضخیم به نظر می رسند. و یک لایه خاک روی آنها فرا گرفته است که به آسانی شسته نمی شود. این علائم موید آن است که نماتد ریشه مرکبات را آلوده کرده است. هیچگونه تورم یا گال روی ریشه ها دیده نمی شود. ولی ریشه های آلوده کلفتر هستند.
نرهای بالغ نماتد مرکبات انگل نبوده وتغذیه و خسارت به ماده ها ولاروهای نر وماده محدود می شود.تغذیه لاروها بطور پارازیت خارجی روی بافتهای پوست است. ماده های جوان از ناحیه سر تا گردن در پوست فرورفته است. سرآنها داخل حفره ای که دریک ناحیه گیاهی ساخته شده به اطراف حرکت می کند. تغذیه از۶-۱۰ سلول مجاور این حفره که بنام یاخته های پرستار معروفند صورت می گیرد. درگیاهان مقاوم پس ازنفوذ لاروها به یاخته های پوستی این سلولها نکروز شده و درنتیجه تغذیه صورت نگرفته و نماتد از بین می رود. درشیره گیاهان مقاوم و غیر میزبان مواد مسموم کننده نماتد نیزدیده شده است. معمولا تاوقتی که جمعیت نماتد روی ریشه درخت به حد نصاب (۴۰۰۰۰ لارو ) نرسد درخت کاملاً از بین نمی رود. ازطرفی نشانه های بیماری روی اندامهای فوقانی ۳-۵ سال بعد از آلودگی ریشه ظاهر نخواهد شد. وسرانجام براثر فساد ریشه و عدم جریان شیره گیاهی به بالای درخت از بین خواهد رفت.
▪ کنترل :
۱) شناسایی باغهای آلوده و جلوگیری از انتقال خاک و نهال آلوده
۲) استفاده از پایه های مقاوم از جمله نارنج سه برگ
۳) فومیگاسیون خاک به صورت موضعی
۴) سم دایتراپکس SL۱۰۰% قبل از کشت، ضدعفونی خاک
▪ توصیه ها:
این سم دارای گیاه سوزی شدید می باشد و در ضد غفونی خاک کاربرد دارد. برای جلوگیری از گسترش بیشتر نماتد مرکبات باید اقداماتی در جهت تهیه نهالهای سالم و جلوگیری از کاشتن نهالهای آلوده انجام گیرد. استفاده از پایه های مقاوم از قبیل نارنج سه برگی نیز موثر است. برای ضد عفونی از متیل بروماید نیز استفاده می شود. اینکار بوسیله اپلیکاتور و در زیر پوشش پلاستیکی انجام می شود.http://www.royan۴.blogsky.com

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
راههای پیشگیری از سل چیست؟ (دکتر احمدزاده)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند