توصیه های فنی کاربرد خرمنکوب های تیلری | تعبیرستان
توصیه های فنی کاربرد خرمنکوب های تیلریکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

توصیه های فنی کاربرد خرمنکوب های تیلری

خرمنکوب های نوع تیلری از جمله ماشین های کشاورزی متداول در شمال کشور است که بیشتر کشاورزان که سطح زیر کشت کمی دارند برای عملیات خرمنکوبی شالی از آن استفاده
توصیه های فنی کاربرد خرمنکوب های تیلری می کنند. این نوع خرمنکوب ها ساختمان بسیار ساده ای دارند. اما در صورت رعایت نکردن توصیه های فنی، بازده کار کاهش یافته، میزان افت محصول به شدت افزایش پیدا می کند. در بسیاری از موادر فروشندگان ماشین های کشاورزی به هنگام فروش، دفترچه راهنمای کار ماشین را به خریداران تحویل نمی دهند و به این ترتیب نکاتی که باید در طول کار خرمنکوب رعایت شود، نادیده گرفته می شود. از این رو به نظر می رسد، ارایه یک نشریه هر چند مختصر در مورد محوه بکارگیری خرمنکوب در استفاده موثر از ماشین می تواند مفید واقع شود.
آماده کردن موتور
قبل از اتصال خرمنکوب به تیلر یا تک موتورف باید آن را آماده کرد. به این ترتیب که روغن موتور، روغن کاسه هواکش و آب رادیاتور بازدید شده و در صورت کم بودن به مقدار کافی از روغن مناسب و آب تمیز پر شود. پیچ و مهره های مربوط به شاسی موتور، پولی روی فلایویل و پولی تسمه سفت کن، بازدید شده و در صورت شل بودن سفت شود. در صورت شل بودن این پیچ ها، موتور روی شاسی لرزش داشته و قدرت موتور به درستی به خرمنکوب منتقل نمی شود. از طرف دیگر در صورت رعایت نکردن این موارد در زمان خرمنکوبی بار زیادی به موتور وارد خواهد شد.
استقرار تیلر و خرمنکوب
انتقال قدرت از تیلر یا تک موتور به خرمنکوب از طریق تسمه صورت می گیرد. تیلر و خرمنکوب باید در سطحی هموار قرار گیرند. در غیر این صورت، نه تنها انتقال قدرت به طور صحیح صورت نمی گیرد بلکه فشار زیادی به تیلر و خرمنکوب بویژه شافت اصلی خرمنکوب که محرک تمام اجزای متحرک است، وارد می شود.
این امر حتی باعث فرسودگی زودتر از موعد بلبریتک شافت و از بین رفتن شافت می شود. برای رفع مشکلات فوق، لازم است که تیلر و خرمنکوب را روی زمین صاف قرار داده و با استفاده از موانع چوبی از حرکت جانبی و طولی خرمنکوب جلوگیری شود. پولی روی موتور و پولی اصلی خرمنکوب نیز باید در یک راستا بوده و هیچگونه انحرافی نداشته باشند.
کار رضایت بخش خرمنکوب، مستلزم تنظیم دقیق و هماهنگ بین کلیه قسمت های خرمنکوب است. اجزای اصلی خرمنکوب شامل استوانه کوبنده، پنکه، ضخامت مانع شماره ۱ و ۲ و الک ارتعاشی در هنگام کار باید در وضعیتی مناسب باشند و متناسب با محصولی که باید کوبیده شود، تنظیم شوند.
تنظیم دور استوانه کوبنده
این نوع خرمنکوب برای کوبیدن محصول مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، لذا تمام تنظیم ها از جمله دور استوانه کوبینده که از مهمترین تنظیم های خرمنکوب است، باید بر اساس نوع و شرایط محصول صورت گیرد تا ضمن حفظ ظرفیت دستگاه، حداقل خسارت مکانیکی به دستگاه وارد شود. برای این منظور با تغییر قطر پولی روی شافت اصلی خرمنکوب، دور استوانه کوبنده را می توان تنظیم کرد.
به این ترتیب که:
قطر پولی موتور (پولی روی فلایویل)× دور شافت استوانه کوبنده / دور موتور – قطر پولی افت اصلی خرمنکوب
به عنوان مثال چنانچه دور موتور ۱۴۱۰ دور بر دقیقه و قطر پولی روی موتور ۳ اینچ و دور مناسب استوانه کوبنده برای برنج ۶۰۰ دور بر دقیقه باشد، آنگاه قطر پولی روی شافت استوانه کوبنده برابر است با اینچ ۷=۳×۶۰۰/۱۴۱۰ بنابراین قطر پولی روی استوانه کوبنده ۷ اینچ (۷۸/۷ سانتی متر) است.
دور مناسب استوانه کوبنده برای خرمنکوبی گندم و جو ۷۵۰-۷۰۰ دور بر دقیقه و برای لوبیا و محصولات دانه درشت ۴۵۰-۳۵۰ دور بر دقیقه است.
در موقع تعمیر و بازسازی استوانه کوبنده باید دقت کرد که حلقه های سیمی مورد استفاده از نوع استاندارد باشد در غیر این صورت بر روی بازدهی کار خرمنکوب تاثیر منفی دارد. همچنین به نحوه استقرار حلقه اهای سیمی روی استوانه کوبنده باید دقت کرد. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
تنظیم سرعت باد پنکه
برای تنظیم سرعت تو میزان باد پنکه، از اهرمی که در سمت راست و بالای خرمنکوب قرار گرفته. استفاده می شود چنانچه اهرم به سمت راست حرکت داده شود، دریچه تنظیم باد پنکه بیشتر باز شده و هوای بیشتری دمیده می شود و بر عکس با حرکت اهرم به سمت چپ، حجم هوای دمیده شده، کمتر خواهد شد.
سرعت باد پنکه را باید به نحوی تنظیم کرد تا تمامی دانه های پوک و کاه های ریز به خارج از صفحه مانع شماره ۱ رانده شود و دانه های سالم از صفحه مانع عبور نکند. در صورتی که دانه های پوک و خرده کاه ها در خروجی (مارپیچ حلزونی) زیاد باشد، باید اهرم کنترل باد پنکه را به سمت راست حرکت داد. در مواردی که دانه های سالم از صفحه مانع شماره ۲ عبور می کنند باید (با حرکت اهرم به سمت چپ) شدت باد پنکه را کم کرد.
تعویض توری زیر کوبنده (ضد کوبنده)
برای خرمنکوبی هر محصول باید از توری مخصوصی که برای همان محصول در نظر گرفته شده است، استفاده کرد. به عبارت دیگر اندازه سوراخ های توری باید متناسب با محصولی باشد که کوبیده می شود. برای برنج، گندم و جو باید از توری های استانداردی که در بازار وجود دارد، استفاده کرد.
برای تعویض توری، ابتدا درپوش خرمنکوب را بردارید سپس پیچ های توری واقع در سمت راست و چپ خرمنکوب را باز کرده. توری را بیرون بکشید و توری مناسب را به جای آن قرار دهید.
بازدید های قبل از کار
قبل از روشن کردن موتور و کار با خرمنکوب باید تمام پیچ و مهره های اتصال بازدید شود. هر گونه لقی در محل اتصال پولی به شافت موجب می شود که انتقال قدرت به درستی صورت نگیرد و عملیات و خرمنکوبی با بازده پایینی همراه باشد. از این رو لازم است که پیچ اتصال پولی های مربوط به استوانه کوبنده، پولی متوسط، پولی مربوط به پنکه و مارپیچ تخلیه، سفت شود. در نقاطی که اتصال با پین و یا میخ صورت می گیرد، این اتصال ها را باید سفت کرد.
روغنکاری و گریسکاری
نقاط گریس خور باید با گریس پر شود. این نقاط شامل گریس خورهای بلبرینگ شافت اصلی، مارپیچ تخلیه و پنکه است. در صورت رعایت نکردن این نکته، بلبرینگ ها پس از مدتی در اثر خشک کار کردن فرسوده شده و به ناچار باید آن را تعویض کرد. در موقع پر کردن گریس ابتدا باید محل گریس خور را با یک پارچه تمیز از گرد و خاک و... پاک و سپس گریسکاری کرد.
نکات ایمنی
جابه جا کردن خرمنکوب باید با نهایت دقت صورت تگیرد تا باعث آسیب دیدن قسمت های مختلف خرمنکوب مخصوصاً قیمت زیر خرمنکوب نشود. پس از چند روز کار کردن با خرمنکوب لازم است پیچ و مهره ها و اتصال هایی که با میخ صورت گرفته است، بازدید شده و در صورت شل بودن، سفت شود. چنانچه خرمنکوب به حمالک مجهز شده است، دقت کنید که حمالک به درستی به شافت مارپیچ تخلیه، متصل شود. در صورت مشاهده هر نوع فرسودگی در قطعات خرمنکوب باید قطعه را تعویض کنید تا سبب خسارت بیشتر نشود. پس از پایان کار روزانه لازم است داخل خرمنکوب از بقایای به جا مانده تمیز شود. خرمنکوب باید طوری بکار گرفته شود که اول آنکه ظرفیت آن پایین نیاید و دوم بار زیاد به آن وارد نشود تا سبب شکستن قطعات آن شود. خرمنکوب باید در جای خشک نگهداری شود.
عیب و رفع عیب
در صورتی که تعداد دانه های شکسته زیاد باشد باید دور شافت استوانه کوبنده از طریق گاز موتور تنظیم شود. اگر فشار باد کم است، ممکن است دریچه پنکه بسته باشد و یا اینکه پیچ پولی کوچک استوانه و پروانه باد شل شده اشد. در صورتی که دانه ها به خارج پرتاب شوند، ممکن است فشار باد زیاد بوده و یا اینکه صفحات مانع شماره ۱ و ۲، درست تنظیم نشده باشند.
اگر در حین کار، موتور دود کند احتمال دارد تسمه شل بوده و یا اینکه رطوبت محصول بیش از حد بالا باشد، در این صورت بار کمتری را به خرمنکوب وارد کنید. چنانکه خرمنکوب کند کار کند، ممکن است پیچ پولی اصلی و یا تسمه شل شده و یا اینکه ساقه ها و ضایعات در داخل درپوش جمع شده باشد.
اگر تسمه بیش از حد سفت باشد و یا اینکه خرمنکوب تراز نباشد. احتمال بریدن شافت خرمنکوب وجود دارد. همچنین وارد شدن سنگ و یا دیگر مواد زائد نیز سبب بریدن شافت می شود. در مواردی که دانه ها توأم با خرده های کاه است، باید به تنظیم دور استوانه و فشار باد پنکه مبادرت تنمود.
موسسه تحقیقات برنج کشور
تهیه و تنظیم :
محمدرضا علیزاده- عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور
علیرضا علامه – کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات برنج کشور
منابع مورد استفاده
۱-کارخانه های صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام)، راهنمای قطعه های خرمنکوب مدل T-۳۰۵ ساخت کارخانه های صنایع تولید اشتاد ایران.
۱-MITSUBISHI LTD, Mistubishi Power Grain Thresher Model TS Cataluge.
۲-MITSUBISHI LTD, Mitsubishi KATSURA Water Cooled Engine Instruction Manual

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
بخشش عجیب خداوند (آقای رائفی پور)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند