کاربرد بیوتکنولوژی در بخش جنگل | تعبیرستان
کاربرد بیوتکنولوژی در بخش جنگلکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

کاربرد بیوتکنولوژی در بخش جنگل

جنگل ها، سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند که حفاظت و استفادة صحیح از آنها، علاوه بر ثروت آفرینی، بقای محیط زیست را نیز تضمین می نماید. در
کاربرد بیوتکنولوژی در بخش جنگل مطلب زیر، راهکارهای بیوتکنولوژی جهت حفظ و استفادة مناسب از این سرمایه های ملی، ذکر گردیده است:
حدود ۳۰ درصد از سطح کرة زمین به وسیلة جنگل ها پوشیده شده است که ۲۵ درصد از آن در قارة اروپا و فدراسیون روسیه و بقیه در سایر نقاط جهان قرار دارند (کل مساحت جنگل های دنیا تقریبا ۹/۳ میلیارد هکتار است). جنگل ها و مراتع از حیث تأمین مواد غذایی جامعه، مصنوعات چوبی، محصولات کاغذی، تأمین تعداد زیادی از مایحتاج عمومی جامعه، جلوگیری از فرسایش و از بین رفتن خاک و حفظ آب و نزولات آسمانی، نقش مهمی را در اکوسیستم های طبیعی ایفا می نمایند. بنابراین تلاش برای جلوگیری از نابودی این منابع برای حفظ حیات انسان و همچنین کسب درآمد از این منابع طبیعی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
به کارگیری بیوتکنولوژی جهت حفظ و استفادة بهینه از جنگل ها
به طور کلی، بیوتکنولوژی از طرق زیر می تواند در زمینة حفظ و بهره برداری بهینه از جنگل ها و مراتع مفید واقع شود:
۱) کشت سلول و بافت
با استفاده از روش های کشت بافت می توان گونه های درختان جنگلی در معرض انقراض را که در شرایط طبیعی قادر به تکثیر نیستند، از نابودی نجات داد. برای حفظ این گونه ها، بیوتکنولوژی با هدف تکثیر انبوه در شرایط کنترل شدة آزمایشگاه و سپس کشت آنها در عرصه های طبیعی، نقش حیاتی در حفظ گونه های جنگلی در حال زوال ایفا می کند. در حال حاضر در شمال کشور گونه هایی مانند نارون، هزار، زبان گنجشک و نیز گونه هایی از درختان جنگل های زاگرس با این مشکل مواجه هستند که برای جلوگیری از انقراض آنها می توان از روش های بیوتکنولوژی استفاده کرد.
یکی دیگر از موارد استفاده از تکنیک کشت بافت در بخش جنگل، کوتاه کردن دوره تجدید نسل درختان جنگلی و همچنین کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای دستیابی به پایداری فنوتیپی در درختان جنگلی می باشد.
۲) نشانگرهای مولکولی
۲ـ۱) شناسایی سریع و به موقع ژنوتیپ ها
در بررسی گونه ها و ژنوتیپ ها در برنامه های اصلاحی درختان جنگلی و غیرجنگلی، شناسایی و تمایز سریع بین مواد تحت بررسی، مدت زمان لازم برای انتخاب و اصلاح این گونه ها را به طور چشمگیری کاهش داده و موجب تسریع فرآیند اصلاح می شود. بررسی ضایعات و خصوصیات درختان جنگلی با نشانگرهای فنوتیپی به ده ها سال وقت نیاز است که این باعث کندی کار می شود و زمان دستیابی به نتایج را طولانی می کند. کاربرد روش های بیوتکنولوژی، به ویژه نشانگرهای مولکولی مانند RFLP و AFLP، راه حل مناسبی برای تسریع اصلاح گونه های جنگلی و کاهش مدت زمان بررسی نتایج حاصل از کارهای اصلاحی است. کاربرد روش های مولکولی، امکان شناسایی و ارزیابی در اولین مراحل رشد گیاه را فراهم می کند و زمان لازم برای رسیدن به اطلاعات مورد نیاز را به حداقل می رساند.
۲ـ۲) انتخاب بر اساس نشانگر به منظور بهبود کمی و کیفی فرآورده های جنگلی
مهمترین عواملی که انجام برنامه های اصلاح درختان جنگلی را به شیوة سنتی محدود می سازد عبارتند از:
الف) زمان بر بودن (طولانی بودن نسل ها در گیاهان جنگلی)
ب) نبود دانش کافی در مورد روابط بین ساختارهای ژنوتیپی و فنوتیپی درختان در یک زمان واحد
ج) وجود مشکلات زیاد در کنترل فرآیند انتخاب در مورد گیاهانی با گرده افشانی باز.
باید توجه داشت که نمی توان بر اساس خصوصیات ظاهری در مراحل اولیه رشد درختان، خصوصیات درختان بالغ را پیش بینی کرد و بنابراین ارزیابی کامل به روشی سنتی به زمان زیادی نیاز است.
۲ـ۳) کاربرد نشانگرها در استفادة صنعتی از جنگل ها
سرعت رشد و فرم درخت در جنگل های صنعتی، تعیین کننده ارزش و بازده اقتصادی آن است. اصلاح و تولید درختان با سرعت رشد زیاد و فرم متناسب، به منظور استفادة بهینه از منابع جنگلی، از اولویت خاصی برخوردار است و موجب افزایش بازده اقتصادی جنگل های موجود خواهد بود. افزایش بهره وری از جنگل و به خصوص افزایش کیفیت چوب و الوار از موارد مهم در مدیریت جنگل محسوب می شود. در این زمینه، برنامه های وسیعی در نقاط مختلف دنیا و به خصوص در سطح اروپا با استفاده از برنامه های اصلاح کلاسیک و انتخاب به کمک نشانگر در جریان است. برخلاف بسیاری از گیاهان زراعی، تاریخچة انتخاب و اصلاح گونه های درختان جنگلی نسبتاً کوتاه است (بزرگترین برنامه اصلاحی سیستماتیکی که تاکنون صورت گرفته بروی گونه هایی از اکالیپتوس و کاج بوده است)؛ بنابراین برای تسریع چرخة اصلاح این درختان، ابزارهای بیوتکنولوژی و از جمله نشانگرهای مولکولی، می توانند راه گشا باشند و فرآیند شناسایی صفات کمی و کیفی مطلوب را شتاب بخشند.
۲ـ۴) سایر کاربردهای نشانگرها
ـ از جمله کاربردهای دیگر نشانگرهای مولکولی در بخش جنگل موارد زیر است:
شناسایی کلون های برتر، شناسایی آلودگی جنگل ها، برآورد تنوع ژنتیکی به منظور استفاده از آن در استراتژی های نمونه گیری، حفاظت ژنتیکی و حفاظت از کلکسیون های جمعیت های اصلاحی. ارزش واقعی نشانگرها را می توان در به کارگیری آنها در تحقیقاتی دید که جهت فهم مکانیزم های پایة ژنتیکی و فیزیولوژیکی صورت می گیرند.هم اکنون تحقیقات هدفمندی در جهت شتاب دهی به توسعة استفاده و بکارگیری نشانگرهای مولکولی جهت غربال گری گونه های جنگلی در سطح دنیا در حال انجام است.
۳) مهندسی ژنتیک
برخی از استراتژی های اصلاحی در درختان جنگلی، بر روی افزایش کمی صفاتی است که از قبل وجود داشته اند. در حالی که در برخی از استراتژی ها، هدف، وارد کردن صفاتی جدید به گیاه میزبان است. تکنیک های DNA نوترکیب در هر دو مورد می تواند مؤثر باشند. مهندسی ژنتیک می تواند جهت اصلاح درختان جنگلی در زمینه های مختلفی به کار رود. برخی از این زمینه ها عبارتند از:
۳ـ۱) ایجاد گونه های جنگلی مقاوم به آفات و بیماری ها
یکی از روش های حفظ گونه های مهم جنگلی، حفاظت آنها از آفات و بیماری های شایع است. گفتنی است که تعدادی از گونه های مهم جنگلی که از اهمیت زیادی برخوردارند، در جنگل های صنعتی شمال کشور، در اثر حملة برخی از بیماری هایی که اپیدمی شده اند، رو به انقراض و نابودی هستند (از جمله بیماری مرگ درختان نارون). برای جلوگیری از زیان وارده و انقراض این گونه ها، اقدامات جدی باید به عمل آید. از طرفی، استفاده از سموم، موجب برهم خوردن تعادل زیست محیطی، صرف هزینه زیاد و مقاومت تدریجی آفات به سموم می شود و از نظر عملی نیز کاربرد سموم در چنین سطح گسترده ای امکان پذیر نیست. در این رابطه می توان از روش های مطمئن و بدون زیان های زیست محیطی مانند انتقال ژن های مقاوم به عوامل قارچی و باکتریایی بیماری زا، استفاده کرد. برای جلوگیری از زیان حشرات، می توان ژن هایی را که کدکننده یکسری مواد کشنده حشرات هستند به گیاه منتقل کرد و گیاه را در برابر حمله آفات، مقاوم ساخت. در این رابطه، انتقال ژن Bt به درختان جنگلی، معمول ترین شیوه ای است که تاکنون استفاده شده است. برای مثال، در سال ۱۹۹۰، حدود ۶۰ درصد از کل برنامه های کنترل آفات در آمریکای شمالی، به خصوص مبارزه با کرم جوانه (Budworm) و نوعی پروانه (Gypsy moth) با استفاده از باکتری Bt انجام شده است.
البته محدودیتی که در استفاده از Bt وجود دارد، این است که طیف عمل باکتری Bt بسیار باریک است، یعنی تنها بر گروهی از آفات تأثیرگذار است. همچنین نور آفتاب می تواند اسپور و سم این باکتری را غیرفعال کند. البته بیوتکنولوژی توانسته است با شناسایی و انتخاب باکتری های اصلاح شدة مؤثرتر و همچنین تکنولوژی DNA نوترکیب، نقش مهمی را در ایجاد مقاومت درختان جنگلی به آفات بازی نماید. آمارهای مربوط به کشور آمریکا نشان می دهد، سالانه یک میلیارد دلار بر اثر حمله حشرات و بیماری ها به جنگل های این کشور خسارت وارد می آید. اگر مطالعه ای جامع در مورد خسارت ناشی از آفات و بیماری در کشور صورت گیرد، مشخص می شود که رقم ضرر و زیان در کشور ما نیز بالا است. مثال های موفقی که در زمینة تولید درختان مقاوم به حشره در سطح دنیا وجود دارد عبارتند از: صنوبر، کاج و اکالیپتوس مقاوم به حشره.
۳ـ۲) ایجاد گونه های جنگلی مقاوم به تنش های غیر زنده(سرما، خشکی، شوری و غیره)
از جمله فاکتورهای محدودکنندة کشت گونه های جنگلی در برخی مناطق، وجود شرایط نامساعدی چون کمبود آب، شوری خاک و سرما است. روش های بیوتکنولوژی برای غلبه بر این محدودیت ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند. در این زمینه، استراتژی های مختلفی وجود دارد که از آن جمله انتقال ژن های مقاومت در برابر تنش های محیطی به گونه های حساس است. برای مثال، انتقال ژن های القاپذیر در مقابل تنش کم آبی، گرما و سرما به گیاهان، برای تحمل شرایط کمبود آب و نیز تولید پایه های مقاوم به شوری که امکان استقرار گونه ها را در زمین های شور فراهم آورد. در ارتباط با عرصه های جنگلی کشور، کمبود آب و نزولات جوی، به ویژه در جنگل های زاگرس، از عوامل عمدة کاهش رشد و استقرار گونه ها است. با توجه به گسترة وسیع این جنگل ها و اهمیت آنها از نظر اکولوژیکی و نیز حفظ خاک و نزولات آسمانی، تحقیقات پیرامون حل مشکلات فراروی این جنگل ها، حایز اهمیت ملی است. در این رابطه تولید پایه های مقاوم در مقابل تنش های خشکی با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، اهمیت به سزایی در حفظ منابع طبیعی کشور دارد.
۳ـ۳) افزایش تولید چوب
بر اساس گزارش (FAO ۲۰۰۱-۱۹۹۹)، مصرف الوار صنعتی جهان در سال ۲۰۰۰، بین ۶,۱ تا ۲,۲ میلیارد متر مکعب بوده است. مصرف چوب، سالانه حدود ۷,۱ درصد رشد دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ مصرف چوب حدود ۲۰ درصد (۹,۱ میلیارد مترمکعب) بیش از زمان حال خواهد شد. در حال حاضر فرآورده های چوبی، یک صنعت ۴۰۰ میلیارد دلاری را در سطح جهان به خود اختصاص داده است و حدود ۳ میلیون نفر را در سراسر گیتی به کار گرفته است. بنابراین مشاهده می شود که با ورود مواد جایگزین چوب به بازارهای جهان، نه تنها چوب ارزش خود را از دست نداده است، بلکه میزان مصرف آن مرتباً در حال افزایش است. در این زمینه بیوتکنولوژی با تولید پایه های دارای رشد بیشتر و سریع تر و نیز چوب باکیفیت تر، می تواند نقش مهمی ایفا نماید. باید گفت که بهبود کیفی الیاف سلولزی گونه های جنگلی، نیازهای صنایع کاغذسازی را نیز تامین کرده و نیاز جامعه را در این زمینه برطرف خواهد کرد که در قسمت بعدی مورد بحث قرار گرفته است.
۳ـ۴) بهبود کیفیت چوب مورد استفاده در صنعت کاغذسازی
کیفیت چوب، یکی از الزامات صنعت کاغذسازی است. در صنعت کاغذسازی، چوبی با کیفیت محسوب می شود که میزان سلولز آن زیاد و میزان لیگنین آن پایین باشد. در روش های سنتی، برای جداسازی لیگنین از چوب، از مواد شیمیایی استفاده می شود که گاهاً خطرناک و نیازمند صرف انرژی و هزینة زیاد است. بنابراین افزایش نسبت سلولز به لیگنین از طریق ژنتیکی، علاوه بر افزایش کیفیت چوب و همچنین افزایش رشد درختان، می تواند آلودگی های حاصل از کارخانجات کاغذسازی را کاهش دهد. در این زمینه، مهندسی ژنتیک از طریق راه کار آنتی سنز (Antisense) می تواند بیوسنتز لیگنین را اصلاح کرده و درصد آن را در چوب کاهش دهد و بنابراین هزینه های تولید خمیر کاغذ و به همان اندازه مصرف مواد شیمیایی و انرژی را در ساخت خمیر کاغذ کاهش دهد.
محدودیت های استفاده از مهندسی ژنتیک در بخش جنگل و افق های آینده
یکی از محدودیت های استفاده از مهندسی ژنتیک در بخش جنگل، نگرانی از فرار ژن های مهندسی شده، به درون جمعیت های وحشی است که احتمال می رود به مرور زمان، الگوی طبیعی جنگل را دچار تغییر کند. البته این نگرانی را می توان از طریق تولید درختان مهندسی شدة عقیم، تا حدود زیادی مرتفع کرد.
فاکتور مهم دیگری که استفاده از مهندسی ژنتیک را در گونه های جنگلی محدود می سازد، عدم وجود دانش کافی در مورد زیربنای مولکولی صفاتی در درختان است که از لحاظ صنعتی برای انسان مهم تر هستند و ارتباط بیشتری با رشد درختان و کیفیت چوب دارند. این محدودیت نیز با تکمیل ژنوم برخی درختان مهم جنگلی، مانند صنوبر، کاج، سپیدار و همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی EST در حال رفع شدن است.
محققین بر این باورند که پیشرفت دانش مولکولی با ساخت نقشه های ژنی و توالی یابی ژنوم گونه های جنگلی این امکان را فراهم کرده است تا دستورزی چندین ژن به طور همزمان برای دستیابی به صفات اقتصادی مهم، قابل انجام شود.
نتیجه گیری
در مطالب فوق، مشاهده شد که بیوتکنولوژی می تواند در بخش جنگل نیز مانند سایر زمینه ها، بسیار مفید واقع شود. بنابراین با توجه به وسعت زیاد جنگل ها و مراتع کشور (سطح جنگل های کشور بالغ بر ۱۲ میلیون هکتار است که از این سطح، حدود ۵/۱ میلیون هکتار جنگل های صنعتی خزری، ۵,۴ میلیون هکتار جنگل های منطقه زاگرس و بقیه جنگل های پراکنده مرکزی، جنوبی و ارسباران است) و اهمیت حیاتی این منابع، هرگونه تحقیقی که منجر به افزایش تولید و یا دفع ضایعات این بخش شود، منجر به بازده کلان اقتصادی خواهد شد.
جنگل ها و مراتع کشور، از منابع طبیعی تجدیدشونده هستند و برای حل مشکلات این منابع باید به گونه ای عمل کرد که موجب به بار آمدن ضایعات زیست محیطی نشود و با حداقل سرمایه گذاری بتوان به حداکثر بهره برداری زسید. کاربرد بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک با هدف افزایش بازده از یکسو و جلوگیری از خسارات و ضایعات از سوی دیگر، این امکان را به وجود می آورد تا با حداقل ضایعات زیست محیطی و صرف حداقل سرمایه به حداقل رسیده، تولید در سطح کلان افزایش یافته و توسعة پایدار محقق شود. علاوه بر این، در صورت توجه بیشتر به بیوتکنولوژی جنگل، امکان اشتغال زایی مناسبی وجود دارد.فرزین نجفی پور
مآخذ:
۱ـ نادری شهاب ، محبت علی. ۱۳۷۷. تحقیقات بیوتکنولوژی در راستای افزایش بازده جنگلها و مراتع . رهیافت ، شماره ۱۹.
۲- Campbell, M. M., A. M. Brunner, H. M. Jones, and S. H. Strauss. ۲۰۰۳. Plant Biotechnology Journal (۱) ۱۴۱-۱۵۴.
۳- Gartland, K. M. A., R. C. Kellison, T. M. Fenning. ۲۰۰۲. Forest Biotechnology and Europe’s Forests of the Future. A Challenge Document for Presentation and Discussion at Forest Biotechnology in Europe: Impending Barriers, Policy, and Implications Edinburgh, Scotland.
شرکت آب و طراحی فرزین

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
آمار حرام زادگی در جهان (آقای رائفی پور)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند