بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته | تعبیرستان
بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی وابستهکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته

چکیده
در این تحقیق مطالعاتی حول محور ارزیابی فنی اقتصادی روی بحث تبدیل ضایعات و پسماندهای ۱۷ محصول عمده کشاورزی در ایران شامل:
۱) گندم و
بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته جو
۲) شلتوک
۳) دانه های روغنی
۴) گوجه فرنگی
۵) ضایعات سیب زمینی
۶) چغندر قند
۷) پنبه
۸) نیشکر
۹) مرکبات
۱۰) سیب
۱۱) انگور
۱۲) خرما
۱۳) پسته
۱۴) بادام
۱۵) گردو
۱۶) چای
۱۷) زیتون صورت گرفته است.
مقدمه
سالانه میلیون ها دلار ارز جهت واردات موادی شامل:
▪ خوراك دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی انسان، دام و طیور و مواد مكمل آن
▪ انواع اسید های آمینه و آلی مثل لیزین، آلانین، سیتریك، لاكتیك، گلوتامیك و .....
▪ انواع مواد شیمیایی مثل الكل ها، فورفورال، پكتین، استن و ....
▪ انواع اسانس ها برای مصارف صنایع غذایی و بهداشتی
▪ انواع كاغذ و خمیر آن
از كشور خارج می شود و این روند هر سا له سیر صعودی به خود می گیرد، این در حالیست كه حجم دور ریز ضایعات كشاورزی در مزارع كشور قابل تأمل میباشد. این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهدكه بدانیم ضایعات و پسماندهای مزارع در دیگر كشورها منبع اصلی تأمین مواد مذكور برای صادرات به ایران وكشورهای مشابه می باشند. در تمامی فرایند های كشاورزی و صنایع مربوطه علاوه بر تولید محصولات اصلی، محصولات جانبی نیز تولید می شود كه حجم وسیعی را شامل می گردد و به علت این كه محدودهٔ وسیعی برای به كارگیری این محصولات وجود دارد، بسیاری از كشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ارزش بالاتری را برای آنها در نظرمی گیرند، بگونه ایكه در بعضی موارد از محصول اصلی نیز بسیار با ارزش تر می باشد. از طرفی براساس آمارهای موجود در ایران تقریباً نیمی از محصولات كشاورزی بدون اینكه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می روند و صنایع تبدیلی موجود در ایران به آن حد از رشد نرسیده كه بتواند از تمامی اجزاء یك محصول كشاورزی بهره مناسب و كامل را ببرد. همانطور كه ذكر شد، كلیه اقلام وارداتی مذكور و صدها ماده پر ارزش دیگر در حال حاضر در سراسر دنیا از ضایعات و محصولات جانبی كشاورزی و طی یك برنامه منسجم در صنایع تبدیلی تولید می شوند و با توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم مواد مذكور در ایران در صورت داشتن برنامه ای مدون و ساز و كار مناسب در جهت برنامه ریزی، كسب تكنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها می توان از این مواد كه در اكثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هم بدنبال دارد در جهت استفاده بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش گامی در جهت شكوفایی اقتصاد كشاورز و كشاورزی برداشت. گزارشات منتشر شده جهانی نشان می دهد كه كار بر روی این زمینه یعنی دست یابی به فرایندهایی مقرون به صرفه و قابل انجام جهت بازیافت و فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است و بی شك در این رابطه علم بیو تكنولوژی نقشی اساسی داشته است. ۱-۴ در این تحقیق، با بررسی جامع بر روی كلیه محصولات كشاورزی كه در داخل كشور تولید می گردد، مهمترین اقلامی را كه می توان برروی ضایعات آنها سرمایه گذاری نمود انتخاب و مطالعه شده است. اقلام مورد مطالعه شامل. ضایعات كشاورزی و صنعتی، گندم، شلتوك، دانه های روغنی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، چغندر قند، پنبه، نیشكر، مركبات، سیب، انگور، خرما، پسته، بادام، گردو، چای و زیتون می گردد که به جهت محدودیت صفحات به تشریح اطلاعات بدست آمده در مورد تعدادی از موارد مذکور پرداخته میشود.
الف) گندم
گندم گذشته از جنبه تجارتی مهم آن در دنیا، سلاحی كارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است كه روز به روز بر اهمیت كاربردی آن افزوده می شود. با اینكه جمعیت ایران در حدود ۱% جمعیت جهان است ولی در حدود ۵/۲% گندم جهان را مصرف می كند كه اندازه ای خارج از تعادل سطوح استاندارد بین المللی است و تا حدود زیادی خبر از ضایعات بالا و مصرف آن بوسیله دام و طیور می دهد. گندم همانند انرژی، كالایی راهبردی شناخته می شود و از شاخص های مهم كشاورزی محسوب می گردد. در حال حاضر سهم بزرگی از پتانسیل كشاورزی كشور به تولید گندم اختصاص دارد یعنی رقمی در حدود ۱/۵ میلیون هكتار (مركز آمار ایران ۷۹) كه با احتساب ۲۵% ضایعات تقریبی گندم در كشور در واقع حدود ۳/۱ میلیون هكتار از اراضی مستعد كشور، با صرف كلیه نهاده های زراعی، ضایع می شود و این با هدفهای كشاورزی در رسیدن به خود كفایی در تضاد است. بطور كلی ضایعات گندم را می توان به بخش های زیر تقسیم نمود:
۱) ضایعات كاشت
ضایعات در این مرحله ، مقدار اضافه مصرف بذر است كه معمولاً حدود ۲۰% برآورد می شود و عمدتاً ناشی از خلاء تكنیكی و استفاده از شیوه های منسوخ كاشت می باشد كه برابر ۳/۱ % كل گندم مصرفی كشور و یا ۲% كل گندم تولیدی كشور است.
۲) ضایعات پیش از برداشت
شامل ضایعات تأخیر برداشت است كه بصورت ریزش یا سبز شدن روی خوشه در نواحی باران خیز حاصل می شود. در یك طرح تحقیقاتی تلفات قبل از برداشت معادل ۹/۵۴ كیلوگرم در هكتار اندازه گیری شده است.
۳) ضایعات برداشت
ضایعات در مرحله برداشت با كمباین شامل تلفات سكوی برش (%۲- ۵/۰)، تلفات واحدهای كوبنده (%۱-۵/۰)، جداكننده (%۴/۰-۲/۰)، تمیز كننده (%۲/۰-۰۴/۰) و سایر عوامل است.
۴) ضایعات پس از برداشت
این ضایعات را می توان به ۴ دسته
الف) ضایعات حمل و نقل و ریخت و پاش (%۵/۵)،
ب) ضایعات بوجاری (%۲/۰)،
ج) ضایعات انبارداری (۴%)
د) ضایعات تبدیل (%۵)
طبقه بندی نمود.
از طرفی محصول جانبی گندم کاه می باشد. قرنهاست از كاه بعنوان ماده اولیه ساخت كاغذ (مخصوصاً در چین) استفاده می شود. هم اكنون درمناطقی نظیر اروپای شرقی، آمریكای جنوبی، خاورمیانه و آسیا کاه بعنوان ماده اولیه مهم در صنعت خمیر كاغذ می باشد. دلیل اصلی تداوم كاربرد كاه در ساخت كاغذ سهولت دستیابی به آن به عنوان پسماند تولید مواد غذایی است. اما مشكل هزینه های كارگری جهت جمع آوری، ذخیره سازی و جابجایی، كاربرد این ماده را بیشتر به كشورهایی كه دارای نیروی انسانی ارزان هستند و فرایندهایی كه كارخانجات مقیاس كوچك نیاز دارند محدود كرده است. موارد استفاده دیگر كاه عبارتند از:
▪ تغذیه دام،
▪ منبع سوخت و تولید انرژی در كشورهای غربی،
▪ بستر دامها،
▪ تولید پروتئین،
▪ تولید كودهای آلی،
▪ افزایش حاصلخیزی خاك
ب) دانه های روغنی ۹ـ۱۰
استخراج روغن از ۵ دانه روغنی مهم كه عبارتند از
▪ بذر سویا،
▪ پنبه دانه،
▪ آفتابگردان،
▪ بادام زمینی
▪ شلغم روغنی
به روشهای مختلف شامل:
استفاده از حلال و استفاده از فشار و گاهی استفاده از دو روش فوق بصورت توأم، صورت می گیرد. محصول جانبی فرایند های روغن كشی كنجاله نام دارد كه دارای مقدار نسبتاً زیادی پروتئین بوده و چنانچه كه خوب تهیه شده باشد اسیدهای آمینه متشكل آن از لحاظ میزان و قابلیت جذب در حد مطلوبی است و به همین جهت در جیره غذایی دام و طیور برای تامین قسمت قابل توجهی از پروتئین و بعضی از اسیدهای آمینه ضروری استفاده می گردد.
ج) نیشكر (محصولات جانبی صنعت تولید شكر از نیشكر)۱۱-۱۲
مقدار تولید نیشكر در سال ۱۳۷۶ ، ۲۰۵۹ هزار تن بوده است از آنجا كه از هر ۱۰۰ تن نیشكر ۲۵ تن سرنی، ۳۵ تن با گاس تر، ۱۰ تن شكر، ۴ تن ملاس بدست می آید لذا مقدار باگاس و ملاس تولید شده در این سال به ترتیب ۷۲۰ و ۸۲ هزار تن می باشد. از باگاس نیشكر به عنوان سوخت در تولید برق، زغال چوب و متان و همچنین در صنایع سلولزی در تولید كاغذ، فیبر، مقوا و نئوپان استفاده می شود. از طرف دیگر باگاس به عنوان یك ماده لیگنو سلولزی در تولید فورفورال، آلفا سلولز، اگزیلیكول، انواع پلاستیك ها و خوراك دام استفاده می شود. یكی دیگر از محصولات جانبی تولید شكر از نیشكر، ملاس است. ملاس شربت قندی حاصل از استحصال كریستالهای شكر است كه به وسیله سانتریفوژ كردن بدست می آید. این مایع حاوی مقدار زیادی قند می باشد كه در شرایط متعارف قابل استخراج و كریستالیزاسیون نمی باشد. از ملاس نیشكر در صنایع تخمیری در تولید موادی مانند اسید استیك، سركه، استن، بوتانل، اسید سیتریك، اسید لاكتیك، گلسیرول. خمیر مایه، آنتی بیوتیك ها، لیزین، گلوتامیك اسید می توان تولید كرد. همچنین از ملاس در تولید الكل، خوراك دام، كود، دكستران و صمغ استفاده می شود. از گل صافی كه در تصفیه شكر بدست می آید می توان موادی مانند چربی ها و موم استخراج كرد و یا از آن برای تولید كود و خوراك دام استفاده می شود.
د) مركبات۱۳-۱۴
كشور ایران با برداشت سالانه ۳ میلیون و ۵۱ هزارتن مركبات از ۲۰۰ هزار و ۱۰۵ هكتار باغهای بارور، هفتمین تولید كننده مركبات در جهان و با تولید ۰۰۰/۶۴۰ تن لیموترش اولین تولید كننده در آسیا و چهارمین در جهان است. ضایعات در كشور ما شامل ضایعات برداشت، حمل و نقل، نگهداری و تبدیل آنهاست. جدول زیر میزان ضایعات تبدیل حدود ۰۰۰/۹۰۰ تن مركبات را نشان می دهد. تفاله باقیمانده از فرایند آبگیری مركبات در حدود ۵۰% وزن میوه را شامل می شود. این تفاله ماده اولیه ای برای تولید محصولاتی مانند پكتین، غذای دام، پوست شیرین شده، روغن پرس سرد، ملاس، لیمونن، مارمالاد و ژله پوست مركبات، محصولات حاصله از هسته مركبات، فلاونوییدها و … است.
قندها بصورت كربوهیدارتهای محلول در تمام قسمت های میوه مركبات به استثنای آب میوه های اسیدی مانند آب لیمو وجود دارند و نزدیك به ۴۰% وزن خشك پوست میوه های پرتقال و گریپ فروت را تشكیل می دهند كه در این میان گلوكز، فروكتوز و ساكاروز از قندهای اصلی هستند. مواد غیر قابل حل در الكل در پوست مركبات شامل ۵۰-۳۰% مواد پكتینی، ۴۰-۲۰% سلولز، ۲۰-۱۰% همی سلولز می باشد. تفاوتهای زیادی بین تركیبات شیمیایی تفاله مركبات مناطق مختلف وجود دارد. در ذیل به تعدادی از فرآورده های حاصله از محصولات جانبی فرآیند مركبات اشاره میشود:
۱) پالپ خشك شده و ملاس مركبات،
۲) پكتین:
منبع اصلی تولید پكتین پوست مركبات می باشد. پكتین به عنوان عامل ژله ای در تهیه مرباجات و برخی شیرینی ها كاربرد داشته و حدوداً ۳% پوست مركبات را شامل می شود،
۳) قرص های مركبات:
قرص های مركبات تولید شده از پوست مركبات بصورت مكمل غذایی دارویی به غذای دامهای شیری و گوشتی اضافه می شود،
۴) مواد حاصل از تخمیر ضایعات مركبات:
فرایندهای تخمیری برای افزایش ارزش اقتصادی محصولات جانبی و تبدیل ضایعات به فراورده های مفید نقش مهمی دارند. محصولات تخمیری مختلفی از جمل اتانول، متان، پروتئین تك یاخته (scp) اسیدهای آمینه، اسید پیرویك، ۲ و ۳- بوتیلن گلیكول و پكتین میكروبی را می توان از ضایعات مركبات تولید نمود.
و) انگور۱۲
تفاله انگور یك پسماند لیگنوسلولزی و باقیماندهٔ فرآیند آب گیری از میوه انگور است. تفاله انگور حدود بیست درصد وزن مرطوب میوه اولیه را تشكیل میدهد. به طور معمول این پسماند در زمین مدفون می شود. اما این روش علاوه بر هزینه بر بودن باعث مشكلات زیست محیطی نیز می شود. از طرفی به دلیل میزان پروتئین و هضم پذیری پایین، كاربرد مستقیم تفاله به عنوان خوراك دام چندان مناسب نیست. بنابراین در سالهای اخیر توجه محققین به بازیافت محصولات مفید از تفاله انگور و بهبود كیفیت آن برای خوراك دام جلب شده است. میزان تولید انگور در كشور در سال ۱۳۷۶، ۲۱۵۰ هزار تن بوده است و مقدار قابل توجهی از آن جهت تولید آب انگور در كارخانجات صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار گرفته است. تركیب شیمیایی تفاله انگور به طور قابل توجهی نسبت به نوع انگور و نوع فرآیند آبگیری (پرس داغ یا سرد) متغیر است. اما به طور كلی تفالهٔ انگور حاوی مقادیر نسبتا زیادی قند (عمدتاً، گلوكز، فروكتوز و ساكارز)، تارتارات، آنتوسیانین و فیبر خام است كه می توان آنها را بازیابی و مورد استفاده قرار داد. از تفاله انگور می توان با تخمیر حالت جامد یا غوطه ور اتانول تولید كرد. تفاله انگور از نظر میزان تاتارات خیلی غنی است. پس از تخمیر الكلی تفاله، تارتارات موجود در پسماند را می توان با آب داغ استخراج كرد. تفالهٔ انگور منبع خوبی از آنتوسیانین ها است. آنتوسیانین ها رنگدانه های طبیعی موجود در میوه ها و سبزیجات هستند. این رنگدانه ها در محدودهٔpH بین ۳-۱ رنگ قرمز از خود نشان داده و می توانند در بعضی مواد غذایی با اسیدیتهٔ بالا مورد استفاده قرار گیرند. فیبر خام موجود در تفالهٔ انگور را به دو صورت می توان مورد استفاده قرار داد. صورت اول هضم بی هوازی آن برای تولید متان است و صورت غنی سازی آن از نظر میزان پروتئین و استفاده از آن به عنوان خوراك دام است. از طرف دیگر هسته انگور منبع با ارزشی برای تهیه روغن جهت مصارف خوراكی و صنعتی است. حدود ۲۶-۲۳ درصد از تفاله انگور را هسته های آن تشكیل می دهد. تركیب اسیدهای چرب استخراج شده از آن شامل اسید میریستیك، پالمتیك، استئاریك، اولئیك و لینولئیك است بالاترین مقدار آن اسید لینولئیك است. میزان كل اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباعی هسته انگور به ترتیب ۱۳-۱۲ و ۸۷-۸۶ درصد می باشد. بطور كلی محصولات بازیابی مفید از تفاله انگور در شكل زیر بصورت خلاصه نشان داده شده است.
هـ) خرما۳،۴،۱۲
خرما از محصولات عمده كشارزی ایران است و حدود ۶۰ درصد وزن خشك آنرا قند تشكیل می دهد. مناطق عمده كشت خرما در ایران استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان بلوچستان، فارس، كرمان می باشد. میزان تولید خرما در كشور در سال ۱۳۷۶، ۸۷۷ هزار تن بوده است. بدلیل نامرغوب بودن حدود ۳۰ درصد خرمای تولید شده در كشور مستقیماً جذب بازار مصرف نمی شود و می بایست در واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری تبدیل به فرآورده های با ارزش شود. این فرآورده ها به دو بخش تخمیری و غیر تخمیری تقسیم بندی می شود. از آنجاكه خرما حاوی درصد زیادی قند است لذا به عنوان منبع كربنی در فرایندهای تخمیری استفاده می شود. مهمترین فرآورده های تخمیری خرما عبارتند از:
۱) اتانول:
تخمیر الكلی مواد قندی یك فرایند بیوشیمیایی است كه توسط مخمر ساكاروسیس سروزیه انجام می گیرد. برای تولید اتانول از خرما ابتدا لازم است كه عصاره گیری از آن صورت گیرد، تا قند از خرما استخراج گردد. میزان قند استحصال شده در فرایند عصاره گیری به پارامترهای متعددی مانند پیوسته یا مداوم بودن سیستم، یك یا دو مرحله ای بودن، زمان، دما و غیره بستگی دارد.
۲) سركه:
فرایند تولید سركه از خرما شامل دو مرحله تخمیر بی هوازی تولید مایع تخمیری الكلی سپس تخمیر هوازی مایع تخمیری الكلی به سركه است. فرایند بی هوازی تبدیل عصاره استحصال شده از خرما به مایع تخمیری الكلی مشابه فرایند اتانول است. مایع تخمیری الكلی توسط باكتری های گونه استو باكتر به اسید استیك تبدیل می شود. مایع خروجی حاوی ۶-۴ درصد اسید استیك است. محلول فوق را پس از پاستوریزه كردن به عنوان سركه به بازار عرضه می شود.
۳) اسید سیتریك:
اسید سیتریك از پرمصرف ترین اسیدهای آلی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی است كه در فرآیند تخمیر توسط میكروارگانیسم آسپرژیلوس نیجر از مواد قندی تولید می شود. خرما به دلیل داشتن درصد زیادی قندهای منوساكارید منبع كربنی مناسبی برای فرآیندهای تخمیری است. اسید سیتریك دركشت غوطه ور و سطحی تولید می شود. در كشت غوطه ور فرآیند تخمیر در فرمانتورهای بزرگ همراه با حجم زیادی مایع تخمیری انجام می گیرد. در كشت سطحی میكرو ارگانیسم ها بر روی مواد جامد فاقد آب آزاد رشد می كنند. در فرآیند تولید اسید سیتریك از خرما ابتدا عصاره گیری از خرما انجام می گیرد، سپس فرآیندهای تخلیص و جداسازی یونهای فلزی و تخمیر انجام گرفته، در پایان مایع تخمیری وارد بخش پایین دستی شده و در نهایت اسید سیتریك تولید می شود. تولید این ماده از خرما در فاز آزمایشگاهی انجام گرفته است و در جهان هیچگونه نتایج تجربی در زمینه تولید در مقیاس پایلوت و صنعتی وجود ندارد. لذا جهت صنعتی شدن فرآیند فوق می بایست تولید در مقیاس نیمه صنعتی انجام گیرد و در صورت موفقیت آمیز بودن طراحی و تولید در واحد صنعتی انجام گیرد.
۴) تولید پروتئین تك یافته (SCP):
پروتئین تك یاخته سلولهای خشك شده میكروارگانیسم های مانند باكتریها، مخمرها، كپك ها، جلبك ها و قارچ های عالی است كه در مقیاس وسیع كشت داده شده و به عنوان منبع پروتئین مورد مصرف انسان یا حیوان قرار می گیرند. پروتئین تك یاخته بدلیل میزان تكثیر بالا، میزان محتوی پروتئین بالا، توانایی استفاده از منابع كربنی ارزان قیمت و غیره جایگزین تمام یا بخشی از خوراك دام و طیور خواهد گردید. ضایعات خرما حاوی تركیبات قندی بوده و منبع مناسبی برای تولید SCP می باشد
۵) تولید چربی از خرما:
مواد قندی خرما توسط میكروارگانیسم های گونه پنی سیلیوم لیلاكیوم و پنی سیلیوم سوپی (زالسكی) در فرایند تخمیر به چربی تبدیل شده كه با روش استخراج، محصول خالص چربی بدست می آید. البته در این مورد نتایج علمی كمی وجود دارد.
مهمترین فرآورده های غیر تخمیری خرما عبارتند از:
▪ شربت خرما:
شیره خرما متداولترین فراورده مشتق از خرما می باشد كه هم به صورت خانگی و هم صنعتی تولید می شود. برای تولید آن خرما را با مقدار مشخصی آب مخلوط و سپس گرم می كنند و مواد قابل حل در آب خرما استخراج می شود. عملیات عصاره گیری فوق به صورت یك یا دو مرحله ای انجام می گیرد و بازدهی آن حدود ۸۰-۶۰ درصد بر پایه مواد قابل حل خرما است. سپس عصاره فوق را تصفیه كرده و در نهایت تابریكس ۷۵ تغلیظ می شود. فرایند تصفیه عصاره خرما جهت جداسازی مواد غیر قندی است.
▪ قند مایع:
از عصاره استخراج شده از خرما با تصفیه بیشتر و تغلیظ می توان قند مایع تولید كرد. فرایند تصفیه فوق شامل استفاده از ستون های تبادل یونی، رنگ بری، جدا سازی مواد معدنی و تركیبات سنگین است. از مشخصات قند فوق كریستاله نشدن آن است به همین دلیل این قند قابل تبلور نیست و می تواند بخوبی با شربت غلیظ فركتوز (HFCS) رقابت كند.
▪ شهد و لواشك خرما:
از طرفی هسته خرما حدود ۱۲-۶ درصد وزن كل خرما را تشكیل می دهد. مهمترین فرآورده های حاصل از هسته خرما عبارتند از:
ـ روغن هسته خرما:
از هسته خرما روغن زرد رنگ مایل به سبز كم رنگ استخراج می شود وزن مخصوص آن ۹۲۰۷/۰ است اسیدهای چرب لینولنیك، لئوریك، میریستیك، پالمتیك در آن وجود دارد. استخراج روغن از هسته خرما با حلالهای آب، تتراكلریدكربن، هگزان، هپتان استفاده می شود كه تجربیات نشان داده كه حلال هگزان مناسب تر است.
ـ كنجاله خرما:
در اثر فرایند عصاره گیری از خرما در تولید شربت و قند مایع كنجاله باقی می ماند. كه حدود ۳۰ درصد وزن خرما را كنجاله تشكیل می دهد. و حاوی مواد پروتئینی، فیبر، چربی، خاكستر و مواد قندی است و از آن به عنوان خوراك دام استفاده می شود.
ـ مصارف چوب و الیاف نخل:
از چوب قند خرما برای تولید نئوپان و چوب می توان استفاده كرد. از الیاف خرما برای استحصال سلولز، لیگین، فورفورال استفاده می شود همچنین از آن می توان كاغذ تولید كرد.
ی) گردو۱۵-۱۹
میزان برداشت گردو در داخل كشور بر اساس آمارهای سال ۱۳۷۶ به رقمی حدود ۱۲۵ هزار تن در سال می رسد. با توجه به این موضوع كه گردو دارای دو پوست می باشد، رقمی معادل با ۴۰ هزار تن پوست سبز گردو بدست می آید. البته پوست سبز گردو با توجه به وجود موادرنگی و دیگر اجزای آن از سالیان گذشته مورد استفاده قرار می گرفته است، ولی اطلاعات و آمارها نشان می دهند كه در این زمینه جای كار بسیاری وجود داشته و می توان با ساماندهی و صنعتی كردن آن مواد بسیار با ارزشی از قبیل چندین رنگدانه طبیعی و مواد پروتئینی از آن بدست آورد.
پوست چوبی گردو كه بعنوان ضایعات پس از جدا كردن مغز آن بدست می آید به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن در سال می رسد. در داخل كشور تا كنون بیشتر آن را جهت سوزاندن استفاده كرده اند و البته با توجه به خصوصیات بسیار منحصر بفرد این پوست چند طرح تحقیقاتی تا بحال به روی آن جهت استفاده در تصفیه فاضلاب و جداسازی فلزات سنگین از آب بصورت مستقیم انجام شده است. بهرحال، كاربرد بسیار با ارزش تری برای این پوست معرفی شده است كه مربوط به تبدیل آن به گونه های مختلفی از كربنهای فعال می باشد. این پوست را می توان بطور كلی به دو نوع كربن فعال اكسید شده و اكسید نشده تبدیل نمود. از این كربنهای فعال براحتی می توان در صنایع مختلف غذایی همچون بعنوان رنگ بر در تصفیه شكر، به عنوان جاذب فلزات سنگین در تصفیه آب استفاده نمود.
نتیجه گیری
با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده در قسمتهای قبلی، ضرورت انجام كارهای تحقیقاتی و عملیاتی بر روی تبدیل ضایعات كشاورزی به محصولات با ارزش و در بسیاری موارد پر ارزش كاملاً محسوس است. نتایج این بررسی نشان می دهد كه از میان اقلام مختلف كشاورزی كه در داخل كشور تولید می گردد، موارد زیر با توجه به میزان كلی تولید آنها و همچنین میزان ضایعات بدست آمده از آنها، در اولویت بیشتری قرار دارند. این موارد شامل ضایعات كشاورزی و صنعتی، گندم، جو، شلتوك، دانه های روغنی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، چغندر قند، پنبه، نیشكر، مركبات، سیب، انگور، خرما، پسته، بادام، گردو، چای و زیتون می گردد.منابع
۱- G. Bbistanzi, H. Hassan, “The potential of agro-industrial by products as feeds for livestock in Lebanon” Livestock research for rural development , ۱۲, ۲۰۰۲, ۳.
۲- S. P. Pandey, A. k. Tiwari, “The use of agricultural by-products as alternative fuels”, ZKG International, ۲۰۰۲, ۵۵, (۲), ۶۸.
۳- بررسی وضعیت تولید و مصرف محصولات کشاورزی قابل تبدیل.... معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۷۹.
۴- طراحی و تأسیس یک واحد جند منظوره جهت تولید SCP ...، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۰.
۵- D. wang, X. S. Sun, “Low density particalboard from wheat straw and corn pith” Industrial crops and products ۱۵, ۲۰۰۲, ۴۳.
۶- Heslop, “Ten years of experience with commercial particleboard/ composite materials symposium proceeding, ۱۹۹۷, pp ۱۰۹-۱۱۳.
۷- Y. Mekashaa, A. Tegegneb, A. Yamic, N. N. Umunna, “Evaluation of non-conventional agro - industrial by-products as supplementary feeds for ruminants”, Small Ruminant Research, ۴۴ (۲۰۰۲) ۲۵.
۸- ارزش غذائی خرده گندم و ضایعات ماکارونی به عنوان یک ماده غذائی و اثر آنها بر توان جوجه های گوشتی، عباسعلی قیصری، مؤسسه تحقیقات دام، ۱۳۸۱.
۹- U. Kalapathy, N. S. Hettiarachchy “Modification of soy proteins and their adhesive properties on wood” J. Am. Oil chem., soc, ۱۹۹۵, ۷۲, ۵۰۷.
۱۰- L.C.Dickey, N. Parris “Serial batch extraction of zein from milled maize” Industrial crops and products, ۱۵, ۲۰۰۲, ۳۳.
۱۱- استفاده از مخلوط ملاس با سطوح مختلف اوره در جیره غذائی گوساله، مرتضی رضائی، مؤسسه تحقیقات دام، ۱۳۸۰.
۱۲- طراحی و تاسیس یک واحد جند منظوره جهت scale- up تولیدL-Lysine ... ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۰.
۱۳- J. A. Larrauri,“New approaches in the preparation of high dietary ®bre powders from fruit by-products”,Trends in Food Science & Technology,۱۰(۱۹۹۹) ۳.
۱۴- تعیین ارزش غذائی پس مانده های میوه و سبزیجات میادین میوه، ناصر تیمور نژاد، مؤسسه تحقیقات دام، ۱۳۷۷.
۱۵- Z. Antal, A. Xidai, “synthesis of a high- yield activated carbon by oxygen gasification of charcoal” Ind. Eng. Chem. Research, ۳۸, ۱۹۹۹, ۳۳۸۶.
۱۶- تولید کربن فعال از مواد سلولزی (جوب، هسته زیتون، ...)، دکتر کاغذجی، دانشگاه امیر کبیر، ۱۳۸۰.
۱۷- E. Ram-rez-L_opez, J. Corona-Hern_andez, L. Dendooven, P. Rangel, F. Thalasso, Characterization of five agricultural by-products potential biofilter carriers.
۱۸- تولید کربن فعال از مواد سلولزی (جوب، هسته زیتون، ....)، دکتر کاغذجی، دانشگاه امیر کبیر، ۱۳۸۰.
۱۹- تولید کربن فعال از ضایعات کشاورزی، دکتر کلباسی، دانشگاه امیر کبیر ۱۳۷۹.
بانک مقالات فارسی

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
درمان وسواس با تغذیه (دکتر خدادوست)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند