کشاورزی ارگانیک، رشد و توسعه پایدار؛ تجربه اتیوپی | تعبیرستان
کشاورزی ارگانیک، رشد و توسعه پایدار؛ تجربه اتیوپیکشاورزی و باغداریکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

کشاورزی ارگانیک، رشد و توسعه پایدار؛ تجربه اتیوپی

یکی از اجزای تشکیل دهنده بسترهای کشاورزی خاک است که بعنوان بستر اصلی کشت گیاهان و رشد آن محسوب می شود. امروزه دخالت انسان در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک،
کشاورزی ارگانیک، رشد و توسعه پایدار؛ تجربه اتیوپی باعث دگرگونی و بروز اختلال در خاک و آب گردیده است بطوریکه بدون در نظر گرفتن عواقب آن فقط سعی در تولید درآمد و سیر کردن افراد جامعه هستند. در این راستا متولیان امر نیز با همان سرعت سعی در ترویج و توسعه منابع بوده و کمتر فرصت داشته اند که به عوارض جانبی و تاثیرات منفی آن توجه کنند. از طرفی کشورهای در حال توسعه در حال افزایش آگاهی جامعه و آشنایی بیشتر مردم با مسائل و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از تخریب خاک می باشند. توجه به این موضوع علاوه بر کاهش مشکلات طرح شده می تواند یک مجموعه کشاورزی را از نظر اقتصادی دگرگون سازد هر چند برای مقایسه پیشرفت های صنعت کشاورزی نمی توان به کشورهای پیشرفته و مدرن توجه کرد ولی در این میان هستند کشورهای در حال توسعه که با جدیت مراحل تحقیقات را پشت سر گذاشته و با توجه به ضرورت امر اقدام به تغییرات اساسی در رشد و توسعه پایدار در صنعت کشاورزی نموده اند. در اجرای سیاست های کشورهای موفق و بمنظور دستیابی به تولید محصولات ارگانیک و حفظ منابع خاک و آب، شرکت مهندسی زیست محیطی بهسامان مطالعات خود را در این زمینه گسترش داده و در نظر دارد بمنظور آشنایی هر چه بیشتر کشاورزان و صنعتگران عرصه تولید مواد غذایی آنها را در جریان پیشرفت کشورهای موفق قرار داده و ضمن تشویق در استفاده از کودهای آلی بیولوژیک بویژه Vermicompost، زمینه ساز رشد و توسعه پایدار صنعت کشاورزی در میهن عزیزمان باشد.
هدف از ارائه این مقاله بیان تاثیرات به کارگیری از سامانه کشاورزی ارگانیک در رشد و توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه مانند اتیوپی می باشد. در این بخش راهکارهای مؤثر در فعالیتهای کشاورزی این کشور را که منجر به رشد و پیشرفت چشمگیر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردید، بیان خواهیم کرد. ( منابع اطلاعاتی تحقیقات به عمل آمده در بخش پایانی قید شده است.)
اتیوپی جزو یکی از کشورهای در حال توسعه واقع در قاره آفریقا می باشد و به شاخ آفریقا معروف است. مساحت کل زمین های این کشور ۱۰۸.۵ میلیون هکتار است که ۴۵ درصد آن را زمین های کشاورزی و زراعی تشکیل می دهد. ۸۵درصد جمعیت این کشور به فعالیت های چوپانی و کشاورزی مشغول هستند و کل اقتصاد این کشور از طریق کشاورزی تامین می شود. طبق محاسبات آماری بعمل آمده، بیش از ۷۵ درصد کل صادرات و حدود ۴۵ درصد محصولات ناخالص داخلی این کشور از طریق محصولات کشاورزی تامین می شود. قهوه به تنهایی بیش از ۸۷ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد و در رده بندی سازمان UNDP از نظر صادرات محصولات کشاورزی در رده ۱۷۰ قرار گرفته است.
کشور اتیوپی پس از برخورد با مشکلات و نابسامانیهای عدیده ای در زمینه زیست محیطی و تاثیر مستقیم آنها بر روی سلامت و بهداشت مردم، دریافتند این عوامل مخرب بر اثر سامانه غلط کشاورزی، افزایش چشمگیر جمعیت و آلودگی منابع طبیعی صورت گرفته است. یکی از عوامل اصلی در آلودگی محیط زیست استفاده نادرست و بی رویه از مواد شیمیایی از قبیل مواد آفت کش و کودهای شیمیایی در سامانه کشاورزی است. در نتیجه استفاده غلط و فراوان از این مواد، سلامتی و بهداشت مردم به خطر افتاد. بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط کارشناسان و مسئولان این کشور و با اتکا به حمایت کامل دولت توانستند تغییرات اساسی و صحیحی را در سامانه کشاورزی خود ایجاد کنند. آنها در سامانه کشاورزی ارگانیک مواد و عناصر مورد نیاز و مفید برای خاک و گیاه را با سه نوع کود با نامهای کود گیاهی ورمی کمپوست، کود مرغی و بیو کمپوست طبیعی اجرا نمودند. حاصل این تغییرات سازنده منجر به پیشرفت و رشد کشاورزی گردیده و در نهایت این کشور در حال توسعه را به یکی از مهمترین صادرکنندگان محصولات ارگانیک به کشورهای توسعه یافته ای همچون آمریکا، ژاپن، کشورهای اروپایی و سایر کشورها مبدل ساخت.
این تحقیقات آماری در طول سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۶ در ۵ منطقه اصلی کشاورزی این کشور به دست آمده است.
محاسبات بر اساس مقایسه هزینه های دو سامانه ارگانیک و غیر ارگانیک در اتیوپی
میانگین سالانه کل هزینه کودهای شیمیایی و کودهای آلی معادل در هر هکتار در سال برای محصولات مختلف به شرح ذیل می باشد:
▪ کودهای شیمیایی/ ۱۵۰دلار
▪ کودهای آلی / ۴۰ دلار
▪ آفت کش های شیمیایی/ ۱۰۰ دلار
▪ آفت کش های آلی / ۲۵ دلار
هزینه سالانه کل محصولات غیر ارگانیک در هر هکتار معادل سالانه ۳۲۰ دلار ( معادل ۲۷۵۲ بیر اتیوپی) برآورد شده است در حالی که هزینه کل محصولات ارگانیک ۱۹۰ دلار( معادل ۱۶۳۴ بیر اتیوپی) می باشد. طبق ارقام بالا، هزینه تولید محصولات زراعی در سامانه کشاورزی به طریق ارگانیک حدود ۴۰.۶ درصد کمتر از کشاورزی با سامانه غیر ارگانیک می باشد. با توجه به این عوامل و محاسبات به عمل آمده، دولت اتیوپی در تمام مناطق زراعی کل سامانه کشاورزی را از طریق غیر ارگانیک به سامانه ارگانیک تغییر داد. اولین و مهمترین عامل لازم برای اجرایی نمودن این طرح، ایجاد تجهیزات و امکانات مناسب جهت افزایش حاصلخیزی و بهره وری خاک برای فعالیتهای مختلف کشاورزی می باشد.
[IMG]http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/agriculture_fishery/images/d8e23a9e6baa36a18fc70f00cce064af.jpg[/IMG]
داده‌های اقتصادی محاسه شده بر اساس میزان کودهای آلی و شیمیایی کشاورزی ارگانیک و غیر ارگانیک در اتیوپی( در هر هکتار و سالانه)
داده های بالا توسط آمارگیری از کشاورزان مناطق مختلف این کشور بدست آمده است و بر اساس بیشترین میزان استفاده از مواد مغذی گیاهان و آفت کش ها در سامانه کشاورزی ارگانیک و غیر ارگانیک تجزیه و تحلیل گردیده است. میانگین کل هزینه محصولات در هر هکتار از زمان مهیا سازی بستر خاک تا زمان برداشت محصول برآورد شده است. به وضوح می توان تاثیر ایجاد تغییرات در سامانه کشاورزی را در کاهش هزینه های کل مشاهده نمود.
تاثیرات توانمندسازی سامانه کشاورزی ارگانیک
اثرات بالقوه این سامانه را می توان بر روی سلامت افراد جامعه، منابع طبیعی، دام، هوا و غنی سازی و حاصلخیزی خاک و غیره مشاهده نمود. تاثیرات فوق را به چهار گروه عمده اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی تعبیر می کنند.
▪ تاثیرات اجتماعی:
ـ بهبود شرایط سلامت افراد
ـ ایجاد اشتغال و فرصتهای تحصیل و آموزش بهتر
ـ کاهش مهاجرت روستایی
ـ ذخیره سازی برای مدت طولانی تر
▪ تاثیرات اقتصادی:
ـ کاهش ۴۰.۶ درصدی هزینه ها
ـ حفظ و امنیت اقتصادی بیشتر درآمد روستایی و اقتصاد قوی تر روستایی
ـ کاهش سرمایه گذاری نقدی
ـ بازدهی بالا و خطرپذیری کمتر
▪ تاثیرات کشاورزی:
ـ حفظ و نگهداری بانک گونه های کشاورزی
ـ تعادل و یکنواختی در کیفیت محصولات غذایی
ـ حاصلخیزی و غنی تر کردن خاک در برابر فعالیت های میکروبی در خاک و در نهایت مقاومت بیشتر خاک در برابر آفات و بیماری ها
ـ ایجاد خود اتکایی در تولید محصولات کشاورزی
▪ تاثیرات زیست محیطی:
ـ کاهش آلودگی در خاک
ـ حفظ و نگهداری مواد مغذی در خاک و میکرو ارگانیسم های خاک
ـ کنترل بیشتر فساد و فرسودگی در خاک
ـ رسیدگی و بررسی آلودگی آب و هوا
ـ دوام و ماندگاری بیشتر در محصولات کشاورزی
[IMG]http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/agriculture_fishery/images/0834b369622d2f6b5400660d3b7690d8.jpg[/IMG]
برآورد هزینه کل در هر مرحله کشاورزی پس از تغییر سامانه در اتیوپی
محصولات کشاورزی اتیوپی
نوع / محصولات
غلات / جو- ذرت- گندم- ذرت خوشه ای- جو دوسر - ارزن
حبوبات / لوبیا - نخود سبز فرنگی- لوبیا سبز- نخود - عدس
محصولات روغنی / تخم بذرک- دانه نیگر- تخم آفتاب گردان- جوز زمینی- گیاه گاجره یا گلرنگ- بوته کنجد
میوه ها و سبزیجات / مرکبات- انبه هندی- موز - نوعی انبه- درخت انبه- کلم- گوجه فرنگی- فلفل تند- کدو تنبل- سیر و پیاز
محصولات ریشه دار یا تغار ساز / گوش فیل گرمسیری- سیب زمینی هندی- هویج- سیب زمینی شیرین بومی
محصولات تنباکو / قهوه- چای- پنبه- تنباکو- ادویه- نیشکر
اهمیت سامانه کشاورزی ارگانیک در کشورهای در حال توسعه
اتیوپی به عنوان یک کشور در حال توسعه که ۸۵ درصد جمعیت آنرا قشر کشاورز تشکیل می دهند، به خوبی توانست با ایجاد سامانه کشاورزی ارگانیک در تمام مناطق زراعی، خود را جزو یکی از صادرکنندگان مهم در جهان امروز مبدل سازد. در آغاز این طرح ابتدا ایجاد، حفظ و نگهداری بازدهی مشابه و سپس هزینه های فعالیت های زراعی کشاورزان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. همچنین این راهکار در کشاورزی توانست تاثیر بسزایی در خود اتکایی کشاورزان در امر تولید محصولات با توجه به نیاز داخلی داشته باشد. ایجاد سامانه کشاورزی ارگانیک در اتیوپی این کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار سوق داد. در حال حاضر این کشور با اتکا به حمایت کامل دولت در این امر، توانسته بازارهای جهانی محصولات ارگانیک را با اقتدار در اختیار خود بگیرد و محصولات ارگانیک خود را به کشورهای توسعه یافته ای همچون آمریکا، ژاپن، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای همسایه صادر کند.خسرو سلجوقی
سایت الف ( www.alef.ir )

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
سخنرانی مرحوم كافی درباره زن و فرزند
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند