توصیه کودی بهینه برای زیتون | تعبیرستان
توصیه کودی بهینه برای زیتونکشاورزی و دامپروری و شیلاتعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

توصیه کودی بهینه برای زیتون

توصیه عمومی برای زیتون
الف) درختان جوان غیر بارور
▪ اوره
۲۰۰ كیلوگرم در هكتار
▪ بیوفسفات طلائی
۲۰۰ كیلوگرم در هكتار
توصیه کودی بهینه برای زیتون />▪ كلرید پتاسیم
۱۵۰ كیلوگرم در هكتار
▪ اسیدبوریك
۲۵ كیلوگرم در هكتار
▪ سولفات روی
۵۰ كیلوگرم در هكتار
▪ سولفات آهن
۲۵ كیلوگرم در هكتار
▪ كود حیوانی پوسیده
۲ تن در هكتار (هر چه بیشتر بهتر)
ـ توجه۱:
مصرف كودهای آهن، بر، روی هر سه تا پنج سال یكبار توصیه می شود.
ـ توجه۲:
روش مصرف كودهای فوق بصورت چالكود باشد.
ب) درختان بارور
▪ اوره
۲۵۰ كیلوگرم در هكتار
▪ بیوفسفات طلائی
۴۰۰ كیلوگرم در هكتار
▪ كلرید پتاسیم
۲۰۰ كیلوگرم در هكتار
▪ اسیدبوریك
۵۰ كیلوگرم در هكتار
▪ سولفات روی
۵۰ كیلوگرم در هكتار
▪ سولفات آهن
۵۰ كیلوگرم در هكتار
▪ كود حیوانی پوسیده
۳ تن در هكتار (هر چه بیشتر بهتر)
بر مبنای هر درخت
الف) درختان جوان (غیر بارور)
▪ ازت
ترجیحا به صورت نیترات آمونیوم برای هر درخت
▪ پتاسیم
▪ سولفات پتاسیم
۷۵۰ گرم برای هر درخت
▪ فسفر
▪ بیوفسفات طلائی
۵۰۰ گرم برای هر درخت
▪ منیزیم
▪ سولفات منیزیم
۵۰۰ گرم برای هر درخت
▪ گوگرد
▪ ساری كود با بیو گوگرد طلائی
۵۰۰ گرم برای هر درخت
▪ آهن
▪ سولفات آهنآهنآ
۱۵۰ گرم برای هر درخت
▪ بر
▪ اسیدبوریك
۱۰۰ گرم برای هر درخت
▪ روی
سولفات روی
۲۰۰ گرم برای هر درخت
▪ منگنز
▪ سولفات منگنز
۱۰۰ گرم برای هر درخت
▪ مس
▪ سولفات مس
۵۰ گرم برای هر درخت
▪ كود حیوانی
۱۰ كیلوگرم برای هر درخت
كود میكروی كامل به صورت محلول پاشی (سه بار) در طول فصل رشد با غلظت سه الی پنج در هزار در هر بار در تمام مراحل رشد توصیه می شود.
ب) درختان بارور (۱۵-۶ سال)
▪ ازت
▪ نیترات آمونیوم یا سولفات آمونیوم
▪ دو كیلوگرم برای هر درخت
▪ پتاسیم
▪ سولفات پتاسیم
یك كیلوگرم برای هر درخت
▪ فسفر
▪ بیوفسفات طلائی
۷۵۰ گرم برای هر درخت
▪ منیزیم
▪ سولفات منیزیم
یك كیلوگرم برای هر درخت
▪ گوگرد
▪ ساری كود با بیو گوگرد طلائی
یك كیلوگرم برای هر درخت
▪ آهن
▪ سولفات آهنآهنآ
۲۵۰ گرم برای هر درخت
▪ بر
▪ اسیدبوریك
۱۵۰ گرم برای هر درخت
▪ روی
▪ سولفات روی
۲۵۰ گرم برای هر درخت
▪ منگنز
▪ سولفات منگنز
۱۵۰ گرم برای هر درخت
▪ مس
▪ سولفات مس
۱۰۰ گرم برای هر درخت
ج) درختان بارور (بیشتر از ۱۵ سال)
▪ ازت
▪ نیترات آمونیوم یا سولفات آمونیوم
سه كیلوگرم برای هر درخت
▪ پتاسیم
▪ سولفات پتاسیم
۵/۱ كیلوگرم برای هر درخت
▪ فسفر
▪ بیوفسفات طلائی
۱۰۰۰ گرم برای هر درخت
▪ منیزیم
▪ سولفات منیزیم
۵/۱ كبلوگرم برای هر درخت
▪ گوگرد
▪ ساری كود با بیو گوگرد طلائی
یك كیلوگرم برای هر درخت
▪ آهن
▪ سولفات آهنآهنآ
۵۰۰ گرم برای هر درخت
▪ بر
▪ اسیدبوریك
۲۵۰ گرم برای هر درخت
▪ روی
▪ سولفات روی
۲۵۰ گرم برای هر درخت
▪ منگنز
▪ سولفات منگنز
۱۵۰ گرم برای هر درخت
▪ مس
▪ سولفات مس
۱۰۰ گرم برای هر درخت
▪ كود حیوانی پوسیده
۲۰ كیلوگرم برای هر درخت
پتاسیم، فسفر، منیزیم، ریزمغذیها و ۳/۲ ازت در اواخر زمستان و اوایل بهار و بقیه ازت در اواخر بهار مصرف شود. از انجائیكه سیستم ریشه های تغذیه كننده زیتون در نزدیكی تنه و تقریبا در سطح قرار دارند لذا باید كودهای مورد نظر در زیر سایه انداز درخت جایگذاری شوند. ازت زمانی كه خاك هنوز خیس است بعد از آبیاری به صورت پخش سطحی به كار برده شود ولی فسفر، پتاسیم، منیزیم و كودهای محتوی عناصر ریزمغذی با حفر چالكود و مخلوط كردن با كود الی در عمق خاك قرار داده شوند
- استفاده از كودهای حاوی گوگرد، به دلیل نقش این عنصر در سنتز روغن و نیز بهبود خواص شیمیایی خاك قویا توصیه می شود.
- در باغهای دیم و نیز در باغهایی كه با آب شور آبیاری می شوند بهتر است ازت، فسفر و پتاسیم به صورت محلول پاشی استفاده شوند. به همین منظور اوره، سولفات پتاسیم و منوآمونیوم فسفات هر یك با غلظت دو درصد بكار برده شود. محلول پاشی فسفر و پتاسیم در اواخر فروردین ماه ولی محلول پاشی اوره هر دو هفته یكبار از اواخر شهریور ماه انجام شود. محلول پاشی ریزمغذی ها نیز در صورت نیاز بایستی دو هفته قبل از باز شدن كامل گلها (Full Bloom) و یا در اواخر فروردین ماه انجام شود.
- برای افزایش درصد تشكیل میوه مخلوط ۵ در هزار اوره، اسیدبوریك و سولفات روی را می توان بصورت پائیزه، (بعد از برداشت) و بهاره دو هفته قبل از باز شدن كامل گلها توصیه كرد.خانه کشاورز استان کرمان

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
ماجرای دزد دهنه بند (استاد انصاریان)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند