بشقاب پرنده و شیء ناشناس | تعبیرستان
بشقاب پرنده و شیء ناشناسهوا - فضافنی و مهندسیعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

بشقاب پرنده و شیء ناشناس

اگر بشقاب پنده واقعیت داشت به علت پیچیدگی و افزاش حساسیت رادارها در طی گذشت زمان تعداد اشیاء پرنده دیده شده بر روی صفحهٔ رادارها باید افزایش می یافتند.
بشقاب پرنده و شیء ناشناس />از اشخاص دیگری که مشاهده گر خوبی محسوب می شوند و در تجسس و تفحص خبره هستند و نمی توان آن ها را به سادگی فریب داد افراد پلیس هتند. در آوریل یک برخورد و مواجهه دوستانه از نوع اول برای دو پلیس رخ داد. این برخورد نمونهٔ خوبی است از این که چطور یک کره آسمانی نظیر زهره ممکن است با یک شیء پنده ناشناس به اشتباه گرفته شود و بیننده تصور کند که این شیء تحت کنترل موجودات هوشمندی است.
بین ساعت پنج تا شش صبح دو پلیس مسافتی به طول مایل را در تعقیب یک شیء نامشخص در آسمان از غرب اوهایو به سوی شرق ایالت پنسیلوانیا می رانند. در ابتدا هنگامی که این شیء نورانی را در آسمان می بینند ثابت بوده است. هنگامی که آن ها سوار ماشین هایشان شده و به آهستگی به سوی آن می رانند، این شیء نیز به آهستگی از آن ها دور می شود. هنگامی که آن ها بر سرعت خود می افزایند، این شیء نیز سرعت می گیرد. هنگامی که آن ها از سرعت خود می کاهند، این شیء نیز کند می رود، و همیشه سعی داشته تا فاصله ثابتی را با آن ها بگیرد.
این گونه رفتار باعث می شود که شاهدان اشیاء پرنده ناشناخته را متقاعد سازد که آن ها تحت کنترل موجودات هوشمندی هستند.
نباید فراموش کرد که این نوع رفتار از مشخصات کرات آسمانی و بعضی هواپیماها هم هست. مثلاً ماه به نظر می رسد که هنگام شب همگام با رانندگان در کنار جاده حرکت می کند. علت آن این است که ماه به قدری دور است که حرکت ماشین تغییری در وضعیت محسوس ماه ندارد. برای یک مشاهده کننده بالغ مشخص است که ماه ماشین را دنبال نمی کند، اگرچه کودکان غالباً چنین تصور می کنند. هم چنین در شب هائی که ابر از مقابل ماه می گذرد چنین به نظر می آید که ماه در حرکت است و سرعت حرکت ماه نسبت مستقیمی با حرکت ابرها از برابر آن دارد. به همین ترتیب است که هنگام رانندگی بعضی مواقع به نظر می رسد که بالگردها و هواپیماها در آسمان بی حرکت هستند.
این وضعیت برای کرات دیگری مانند زهره نیز وجود دارد، منتها زهره مانند ماه به سادگی قابل تشخیص نیست، زیرا ستاره کوچک و درخشانی است که به فاصله دورتری از زمین قرار دارد و تشخیص آن بسیار مشکل است، به ویژه در سپیده دم که ستارگان دیگر دیده نمی شوند و زهره تنها ستاره ای است که در آسمان وجود دارد. در این شرایط چیز دیگری در آسمان دیده نمی شود تا با مقایسه با آن اندازه و فاصله با زهره را سنجید.
بنابراین ممکن است تصور شود که شیء دیده شده هواپیمائی است که کمتر از یک مایل فاصله دارد و یا شیء بسیار بزرگ تری است که فاصله بیشتری دارد. هنگامی که حرکت ظاهری این شیء و تعقیب اتومبیل هم به آن اضافه می شود، این توهم پیش می آید که این شیء به اندازه یک هواپیما است که عمداً دارد ناظر را تعقیب می کند. ستاره زهره و بعضی دیگر از ستارگان درخشان، به ویژه هنگامی که هوا ابری است، عامل بیشترین گزارش های مربوط به مشاهده شیء پرنده بوده اند.
مجموعه این عوامل است که این توهم را برای آن دو پلیس ایجاد کرده بود. محل شیء ناشناسی که آن ها را تعقیب می کرد درست در همان محلی بود که کره زهره در آن صبح در آنجا قرار داشت. به تدریج که صبح فرا رسیده بود، زهره در آسمان بالا رفته بود، همان طور که آن شیء ناشناس در آسمان بالا رفته بود. سرانجام با طلوع خورشید زهره ناپدید شده بود، همچنان که آن شیء ناشناس ناپدید شده بود. این مورد به خوبی نشان می دهد که خطاء بصری وقتی با بی اطلاعاتی از ستاره شناسی و هیجان دیدن موجودات آسمانی به هم اضافه شود حتی افراد جدی و کسانی مانند پلیس را به آسانی به اشتباه می اندازد. بنابراین گزارش شاهدان عینی چنین واقعه ای باید از نظر علمی تحقیق و بررسی شود و ارزش آن همانند گزارش شاهدان حوادث معمولی در محاکم حقوقی نیست.
یکی دیگر از چیزهائی که با بشقاب پرنده به اشتباه گرفته می شوند هواپیماهای کوچک و یک موتوره ویژه تبلیغات تجارتی است که در زیر خود چراغ های متعددی دارند و گاهی بعضی از پیام های تبلیغاتی را نمایش می دهند. هم چنین بعضی چرخ بال های پلیس یا آن هائی که وضع ترافیک را گزارش می کنند و در زیر خود نورافکنی دارند. مشاهده این هواپیماها و چرخ بال ها در شب های تاریک و ابری که هواپیماها و چرخ بال ها در شب های تاریک و ابری که هواپیماها دیده نمی شوند از زاویه معینی به جزء دید مستقیم از زیر، تصویری جزء هواپیما و یا چرخ بال را در ذهن منعکس می کند.
معلوم شده است که بسیاری از رؤیت های شیء پرنده ناشناس مربوط به مشاهده این هواپیماها و چرخ بال ها بوده است که بعداً با شاخ و برگ فراوان به عنوان شیء پرنده ناشناس گزارش شده اند که پنجره های متعددی داشته و بر بالایشان یک نوع دستگاه ویژه ای (پروانه چرخ بال) وجود داشته است.
بسیاری از شاهدان که انسان های سالم و عاقل و بالغی هم بوده اند این داستان ها را از خود نساخته اند، بلکه آگاهی پیشین از این که یک بشقاب پرنده باید چه شکلی باشد، تأثیر عظیمی بر نحوهٔ تفسیر و تعبیر مغز آن ها از این اشیاء نورانی در آسمان داشته است.
در مورد ناظرین متعددی که همزمان دریک محل شیء را همزمان با هم دیده اند چطور؟ آیا آن ها هم همگی دروغ می گویند و یا اشتباه می کنند؟ در طی سال ها ـ یک سری اشیاء نورانی در وست چستر ایالت نیویورک دیده شد.
افراد شناخته شده شهر و مقامات مسئول شهر ادعا می کردند که اشیاء پرنده متعددی را در آسمان دیده اند که چراغ های رنگین متعددی داشته و به شکل بومرنگ boomerang بوده اند. این اشیاء نمی توانستند هواپیما باشند زیرا بسیار بزرگ بودند، بی صدا بوده، در یک نقطه می ایستادند، سپس با زاویه عمودی به سمت راست و یا چپ می پیچیدند، یا ناگهان ناپدید می شدند و چند لحظه بعد در قسمت دیگری از آسمان ظاهر می شدند.
این گزارش ها به قدری متعدد بود که (رئیس مرکز مطالعات اشیاء پرنده ناشناس) که سازمانی معتقد به وجود بشقاب پرنده است در نشریه UFO International نوشت که این رؤیت ها از جالب ترین موارد موجود در تاریخ گزارش های مربوط به بشقاب پرنده است و به هیچ وجه نمی توان توضیحی برای آن ها ارائه داد. راستش را بخواهید توضیح بسیار ساده و زمینی برای این رؤیت ها وجود داشت. گروهی از خلبانان خصوصی از فرودگاه سامرویل نیویورک به حالت بومرنگ با چراغ های خاموش پرواز کرده و سپس همگی به طور همزمان چراغ های سرخ و سبز بال ها و چراغ ویژه فرود خود را روشن می کردند، پس از مدتی همگی همزمان با هم آن ها را خاموش می کردند. در این حالت همگی ناپدید می شدند.
پس از سی ثانیه که هواپیما حدود یک مایل را طی کرده بود، دوباره چراغ هایشان را روشن می کردند. بدین ترتیب به نظر می رسید که این شیء در یک چشم به هم زدن از یک نقطه به نقطه دیگر رفته است. گزارش این که این شیء پرنده بی حرکت در هوا می ایستاد به علت این بوده است که ناظرین واقعه نقطه مشخص و سرنخی برای مقایسه و تعیین فاصله نداشتند. آنچه دیده بودند نقطه های نورانی در آسمان بود. وقتی چیز دیگری در آسمان برای مقایسه نسبت ها وجود ندارد، مغز انسان قادر به تعیین صحیح اندازه و فاصله ها نیست. علت این که این بشقاب پرنده صدائی نداشت این بود که هواپیماهای کوچک امروزی صدائی ندارند و فقط وقتی بالای سر پرواز کنند صدایشان شنیده می شود.
این ابتکار خلبانان ابتدا در یک روزنامه محلی و سپس در مجله دیگری فاش شد. واکنش چندین معتقد به شیء پرنده بسیار جالب بود و نمونه نوع پاسخ هائی است که از سوی معتقدین به موضوعی که در برابر استدلال و ارائه سند نمی توانند اعتقاد خود را ترک کنند شنیده می شود. آن ها با استفاده از (تئوری توطئه) به توضیح این کار خلبانان پرداختند. توضیح آن ها این بود که اشیاء پرنده واقعی خلبانان را به این کار واداشته بودند تا فعالیت های آن شب خود را پنهان کنند تا بعداً منتقدین بتوانند وجود اشیاء پرنده را به خلبانان نسبت دهند!
این تنها جعل و نیرنگی نبود که در زمینه بشقاب پرنده و سایر مسائل شبه علمی و حتی علمی انجام گرفته است. افراد دیگری نیز سعی کرده اند شرایطی شبیه به وجود بشقاب پرنده ایجاد کنند سپس کار خود را فاش ساخته و اشتباه شاهدان عینی چنین پدیده هائی را نشان دهند. یک نمونه آن توسط دیوید سیمپسون David Simpson انجام شده و نشان می دهد که گزارش شاهدان عینی چقدر می تواند غیرواقعی و غیر قابل اعتماد باشد.
در ساعت یازده شب یک لامپ ولتی ارغوانی رنگ به سوی حدود سی نفر که در کردل هیل Cradle Hill ناظر آسمان بودند از تپه مجاور که حدود یک مایل فاصله داشت تابیده شد. این محلی است نزدیک شهر وارمینیستر در انگلستان که گفته می شود بشقاب پرنده در آن محل زیاد دیده می شود و در تعطیلات آخر هفته همیشه پر از علاقمندان و معتقدین به بشقاب پرنده است. لامپ ابتدا به مدت چند ثانیه و پس از یک مکث ثانیه ای دوباره تابیده شد.
با آغاز تابش دوم یکی از همکاران سیمپسون که در جمع ناظرین بوده یک دستگاه حساس به میدان مغناطیسی را همزمان با تابش نور به صدا در می آورد (در فولکور معتقدین به بشقاب پرنده وجود میدان مغناطیسی قوی دلیل وجود بشقاب پرنده است. بنابراین وجود چنین دستگاهی در بین آن جمع زیاد غیرعادی نبوده است).
علاوه بر این، یکی دیگر از همکاران سیمپسون در جمع ناظرین ادعا می کند که چهار تصویر هنگام ظهور این شیء پرنده گرفته است. وی دو عکس را چند ماه پیش از این از دو بشقاب پرنده ساختگی گرفته بود که به هیچ وجه شبیه شیء ارغوانی رنگ آن شب نبود. محل شیء پرنده در هر یک از این دو عکس متفاوت بود. در یکی از عکس ها در بالای تپه و در دیگری در پائین آن بود. دو عکس دیگر را نیز در همان شب حادثه اما پس از تابش نورها و بدون وجود شیء پرنده می گیرد و در آن فقط خیابان و ردیف چراغ های آن دیده می شود.
نکته بسیار مهم این بود که در دو عکس اولی چون چند ماه پیش از رؤیت شبانه گرفته شده بودند محل چراغ های خیابان با دو عکس شب رؤیت متفاوت بود، چون در این فاصله به علت تعمیر چراغ ها فاصله آن ها در طول خیابان تغییر پیدا کرده بود. در دو عکس گرفته شده در شب رؤیت هیچ شیء پرنده وجود نداشت، اما تصویر چراغ های برق پس از تغییر را داشت. این تفاوت وضع چراغ های خیابان می توانست دلیل خوبی برای کشف تقلبی بودن عکس ها و فاش شدن کل قضیه باشد.
فیلم ها به مجله Flying Saucer Review داده شد که یک مجله معروف مربوط به امور بشقاب پرنده است.
این مجله اعلام داشت که نگاتیوها بدون شک اصیل هستند. کارشناسان دیگری که عکس ها را دیدند نیز اعلام داشتند که این فیلم ها ساختگی نیستند. پیر گورین (Pierre Guerin) مدیر تحقیقات مؤسسه اختر فیزیک مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه اعلام داشت (به نظر من به هیچ وجه احتمال نمی رود که عکس اشیاء پرنده جعلی باشد).
سپس او برای توضیح این که چرا عکس این اشیاء پرنده این قدر با توصیف اشیاء دیده شده توسط ناظرین در صحنه متفاوت است با استفاده از اصطلاحات و واژه های علمی سعی کرد توضیح به اصطلاح عالمانه ای ارائه دهد. البته اگر کسی که عنوان مدیر تحقیقات یک مؤسسه اختر فیزیک در یک کشور صنعتی بزرگ اروپا مانند فرانسه را دارد و در زمینه موضوعی که در حوزه تخصصی اش قرار دارد اظهار نظر کند هرکسی به راحتی حرفش را باور خواهد کرد و به آن شک نمی کند. متأسفانه در این جا نیز یک فرد متخصص فریب یک جعل مشخص را خورده بود.
آقای گورین متوجه تفاوت عکس ها نشده و در نتیجه به توجیه شبه علمی مفصلی در مورد پدیده ای پرداخته بود که اصلاً وجود خارجی نداشت. این گونه بی دقتی از مشخصات بسیاری از تحقیقات طرفداران بشقاب پرنده است، چه متخصص و چه غیرمتخصص. عکس ها تفاوت دیگری هم داشتند. بزرگ نمائی دو عکس اول حدود ده درصد بیشتر از دو عکس بعدی بود، اما نقشه برداری که برای تعیین محل اشیاء پرنده در عکس آن ها را مطالعه کرده بود نتوانسته بود تفاوت دو عکس را تشخیص دهد.محمدرضا توکلی صابری
مجله پرواز

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
تو نماز تمرکز نداری؟ (حجت الاسلام مسعود عالی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند
  10 : 20  
  10 : 20