صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان | تعبیرستان
صرفه جویی انرژی در بخش ساختمانمهندسی عمران و معماریفنی و مهندسیعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان

كشورهایی كه فاقد سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها هستند،مصرف بخش ساختمان آنها، بیش از یك سوم مصرف كل كشور را تشكیل
صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان می دهد.در ساختمان های قدیمی به لحاظ استفاده از دیوارهای ضخیم ، نوع مصالح مصرفی، نحوه قرارگیری بنا استفاده مناسب از شرایط پیرامونی و اقلیمی و سایر راهكارهای ممكن صرفه جویی مناسبی در مصرف انرژی انجام می گرفت.
ایران یكی از بزرگ ترین تولیدكنندگان نفت و از كشورهای غنی به لحاظ دستیابی به منابع گاز طبیعی است.
این موضوع باعث ایجاد این ذهنیت ناصواب در بین مردم شده است كه با وجود این منابع، دیگر نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی نیست.
در میان مصرف كنندگان انرژی، بخش ساختمان "خانگی ، تجاری" با مصرف حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی كشور، دارای توان بسیار بالایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی است كه موفقیت های هر چند كوچك در این بخش منجر به صرفه جویی قابل توجهی خواهد شد.طبق آمار فعلی ،سالانه صدها هزار واحد مسكونی جدید در سطح كشور ساخته می شود و تعداد واحدهای مسكونی فعلی ، دوازده میلیون واحد برآورد شده است.
بنابراین تدوین و تنظیم ضوابط درخصوص مصرف انرژی در ساختمان ضروری به نظر می رسد.آثار بناهای قدیمی گویای این واقعیت است كه دست اندركاران بخش ساختمان از طبیعت استفاده بهینه را بعمل می آوردند.
متاسفانه امروزه با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش ساخت وساز و نیاز به صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی، شاهد اتلاف بیش از پیش این نعمت الهی هستیم.
مصرف بالای انرژی در ساختمان همیشه به معنای آسایش و رفاه بیشتر نیست، لذا برای رسیدن به آسایش در ساختمان و تعیین یك الگوی مناسب در مصرف انرژی، باید متوسل به روش های نوین شد، زیرا به كار بردن برخی روش های متداول در ساخت و ساز ساختمان های قدیمی منسوخ و غیرموجه است.برای مثال استفاده از دیوارهای ضخیم و سنگین به دلیل اشغال قسمت زیادی از زمین و نیز خطر در هنگام زلزله غیرقابل توجیه است.قوانین صرفه جویی در مصرف انرژی، نخستین بار در بعضی از كشورهای صنعتی، بعد از شوك نفتی دهه ۷۰تدوین شد.
این قوانین بسیار ساده تنظیم شده بودند و شباهتی با قوانین و استانداردهای امروزی نداشتند.در دو دهه اخیر، روش های محاسبه، شبیه سازی های رایانه ای و تحقیقات در زمینه ساختمان، در اغلب كشورها امكان بازبینی قوانین و استانداردها و بهینه سازی آن را فراهم كرده است.درك نحوه مصرف انرژی در ساختمان، چالشی تحلیلی است.مصرف انرژی در ساختمان بستگی به ساختار وشكل هندسی و نحوه طراحی اجزای مختلف آن و همچنین شرایط اقلیمی دارد.
عوامل دیگری همچون نحوه اشغال و استفاده از فضاها، كاركرد تجهیزات و تاسیسات و الگوی نگهداری از آن، در رتبه بعدی اهمیت قرار دارند.بدون استفاده از تجهیزات دقیق نمایشگر و ثبت داده های تجهیزات، تفكیك میزان انرژی مصرفی در ساختمان برای گرمایش، سرمایش، تهویه و همچنین تاثیر فعالیت ها وتجهیزات انرژی روی یكدیگر امری غیرممكن است.نظر به اینكه درك عمیق مساله مصرف انرژی در ساختمان های فعلی ، بسیار اساسی است و با توجه به تعداد عوامل و محدودیت اطلاعات در زمینه ساختمان های مسكونی، توجه خاص به این بخش به خوبی قابل درك است.
از طرف دیگر، سهولت نسبی مطالعات فنی از جمله محرك هایی است كه باعث می شود از نظر سیاسی و فنی امكانات روی این بخش متمركز شود.در اغلب كشورها، برنامه های ملی مسكن استفاده می شود، كه باعث اجرای ضوابط و قوانین در زمینه انرژی در این بخش با سهولت بیشتری درمقایسه به بخش تجاری صورت گیرد.در كشورهای صنعتی، روند مصرف انرژی در بخش مسكونی، سیر تحول قابل توجیه تری درمقایسه با بخش تجاری دارد.به همین علت، اولویت بالاتری برای بخش مسكونی در سال های بحران انرژی تعیین شد.
از دید قانونی، استانداردهای صرفه جویی انرژی در ساختمان، باید مشابه استاندارد مصالح و لوازم خانگی تلقی شود.اما كارآیی و قابلیت دسترسی به اهداف آن، با عدم اطمینان بیشتری همراه است.
استانداردهای یك كشور، بدون اعمال تغییرات، در كشورهای دیگر نیز قابل استفاده است،اما در خصوص استانداردهای انرژی در ساختمان،عملی نیست.
استانداردی كه در یك كشور كارآیی خوبی دارد، می تواند در كشور دیگری نتیجه عكس درپی دارد، زیراعوامل اقلیمی، الگوی مصرف، وضعیت ساختمان ها و روش های ساخت و ساز از یك كشور به كشور دیگر به صورت اساسی تغییر می كند.اگرچه پیچیدگی ها در بخش ساختمان، تحلیل های مقایسه ای معنی دار و تبادل اطلاعات را دشوار می كند، اما مانع از آن نمی شود.دستیابی گسترده به ابزارها و اطلاعاتی كه استانداردهایی را شكل داده اند، مبنایی در اختیار كشورهای فاقد استاندارد می گذارد تا بین بازنگری تحقیقات و انجام مجدد آن، یكی را انتخاب كنند.یك روش در تبادل اطلاعات، استفاده مشترك از روش ها و ابزارهای محاسبه مصرف انرژی در ساختمان است.
در دهه ۶۰ فرانسه نخستین معیار را كه بر محور عملكرد یك ساختمان كامل، به جای تعیین مصالح اجزای آن، قرار داشت، تبیین كرد.
در سال ۱۹۷۵، این محاسبات با در نظر گرفتن اتلاف هوا بهبود داده شد.
پس از آن آلمان معیارهای مشابهی برای خود تدوین كرد كه در یونان، اسپانیا، بلژیك و هلند گسترش یافت.
در سال ۱۹۸۰ روش دیگری از محاسبات استاندارد در اروپا به خصوص در فرانسه آغاز شد و دریافت های حرارتی را (نور خورشید و منابع داخلی) به روش قبل افزایش داد.
در آمریكا عبارت مقدار كل انتقال حرارت برای بیان دریافت ها و اتلاف های یك ساختمان (به صورت كلی یا به صورت اجزای خاص) تعیین گردید.
مطالعات برگرفته از كشورهای مختلف، می تواند تبادل اطلاعات را بین كشورهایی كه استانداردهای موثر انرژی دارند، با كشورهایی كه تلاش دارند استانداردهای خود را بهبود بخشند یا استانداردهای جدید تدوین كنند، فراهم آورد.
در كشور ایران نیزبا آنكه مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان برای جلوگیری از اتلاف انرژی تهیه و تدوین گردیده است، لیكن متاسفانه در عمل ضوابط آن در طراحی و ساخت ساختمان ها رعایت نمی شود كه علت آن تنگناها و مشكلاتی است كه در زیر به آن اشاره می شود.
‌ پایین بودن قیمت حامل های انرژی.
‌ نبودن یك بانك اطلاعات جوابگو در زمینه انرژی.
‌ فاصله گرفتن از ساخت وسازهای قدیمی و استفاده ناقص از امكانات و فن آوری.
‌ فقدان ذهنیت لازم به منظور صرفه جویی انرژی در بسیاری از معماران و مهندسین.
‌ به حداقل رسانیدن ضخامت پوسته ها و استفاده از تاسیسات مكانیكی و برقی نامرغوب.
اتلاف انرژی در ساختمان ها، به علت رعایت نكردن مواردذیل صورت می گیرد:
- دیوارهای خارجی
- پنجره ها
- كف
- سقف
- دیوار راه پله
- درب
البته براساس پیش بینی های شده می توان با استفاده از روش های مناسب، اتلاف انرژی را به میزان زیادی كاهش داد.
، اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان شمل مواردذیل است:
۱ - اصلاح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان.
‌عایق كاری سقف ساختمان.
‌ عایق كاری دیوارهای پوسته خارجی ساختمان.
‌عایق كاری كف ساختمان.
‌درزبندی دیوارهای پوسته خارجی.
‌درزبندی و نصب نوار هوابندی گرداگرد درها و پنجره ها.
‌ بستن درها و پنجره های بدون استفاده در طول ماه های سرد.
‌ نصب سیستم های خودكار برای بستن درهای اصلی ورودی و خروجی.
‌ استفاده از درهای ورودی دومرحله ای با فضای میانی در ساختمان های پررفت و آمد.
‌ نصب سایبان روی پنجره ها.
‌ نصب پرده یا كركره در پنجره ها.
‌ استفاده از شیشه های بازتابنده نور "رفلكس" و برچسب های شفاف روی پنجره ها در مناطق گرمسیر .
‌ تعویض شیشه های شكسته.
‌ افزودن یك جداره پنجره به پنجره های موجود.
‌ نصب پنجره های دوجداره به جای پنجره های معمولی.
‌ خاكبرداری محیط اطراف ساختمان و عایق كاری سطوح خارجی دیوارهای زیرزمین.
۲ - اصلاح شبكه های گرمایش و سرمایش
‌ استفاده از كنترل مركزی دما مجهز به حس گر (سنسور) دمای هوای خارج.
‌ نصب شیرهای دماپایی (ترموستاتیك) بر روی رادیاتورها به منظور تنظیم دستی.
‌ نصب دیگ های آب گرم با بازده بالا.
‌ نصب دمپر خودكار برای تنظیم دقیق،نسبت سوخت به هوا.
‌ بهبود بازدهی دیگ های آب گرم به وسیله تنظیم دقیق نسبت سوخت به هوا.
‌ عایق كاری بدنه دیگ های آب گرم.
‌ آب بندی نشتی های موجود در دریچه های ورودی محفظه احتراق.
‌ عایق كاری لوله های آب گرم سیستم های گرمایش و آب گرم مصرفی در طول مسیر توزیع.
‌ عایق كاری لوله های توزیع بخار.
‌ عایق كاری خطوط برگشت بخار چگالیده شده.
‌ استفاده از پمپ های بابازده و ضریب قدرت بالا.
‌ نصب كنترل كننده های تنظیم خودكار در طول شب و یا ساعاتی كه از ساختمان استفاده نمی شود.
‌ استفاده از انرژی هوای برگشتی برای فضاهای غیرحساس.
‌ استفاده از چیلرهای جذبی به جای چیلرهای تراكمی در صورت توجیه اقتصادی.
‌ استفاده از كندانسور آبی برای پیش گرمایش آب گرم مصرفی.
‌ كاهش گرمایش در مكان هایی كه بیش از حد گرم شده اند و اجتناب از بازكردن پنجره ها به منظور كاهش دما.
‌ استفاده از شبكه های جداگانه گرمایش و شبكه انتقال و لوله كشی و كنترل دماپایی(ترموستاتیك) مركزی در دو جهت شرقی و غربی ساختمان.
‌ كنترل و بررسی مداوم تجهیزات موتورخانه مانند پمپ ها، شیرها، فلنج ها
‌ استفاده از شبكه های بازیافت حرارتبرای پیش گرمایش هوای احتراق.
‌ تهیه و اجرای برنامه منظم تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش.
‌ عایق كاری كانال های توزیع هوا كه با هوای خارج یا فضاهای تهویه نشده تماس دارند.
‌ عایق كاری دیگ ها، مبدل های حرارتی، منابع انبساط و
‌استفاده از فن آوری كلكتورهای خورشیدی برای تامین آب گرم مصرفی.


پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
فحش ندین (حجت الاسلام شهسواری)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند