پیری بایگانی می شود؟ | تعبیرستان
پیری بایگانی می شود؟علم و فناوریدانستنیها
×
بستن

پیری بایگانی می شود؟

ما انسان ها تنها مخلوقاتی هستیم كه می توانیم درباره جان سپاری خویش بیندیشیم. به سوگ می نشینیم، مراسم یادبود برپا می كنیم، فلسفه بافی كرده و دست دعا بر
پیری بایگانی می شود؟ آسمان می بریم و زمانی كه اتفاقا از مرگ (می گریزیم) لحظه ای به فناناپذیری خود ایمان می آوریم.
امروزه دانشمندان درباره تقدیر و سرنوشت، نگرش تردید آمیزی دارند؛ دیدگاهی كه پیش از این هرگز وجود نداشته است زیرا اسرار طول عمر را از پرده های ابهام درآورده و آشكار می سازد. یك متخصص زیست شیمی به نام بروس ایمز معتقد است كه مواد مغذی، یاخته های آسیب دیده را بهبود بخشیده و آنها را دوباره (جوان) می سازند. یك زیست شناس مولكولی دیگر هم موسوم به جودیت كمپی سی پیرامون چگونگی پیشگیری از كهنسالی سرگرم پژوهش است.
بروس ایمز مدت ۵۰ سال در زمینه ژن های لطمه دیده بررسی كرده است. وی كه در دهه ۱۹۵۰ پژوهشگر موسسه ملی بهداشت آمریكا (ان آی اچ) بود، سرانجام طی تحقیقات به اثبات رساند ژن هایی كه بر اثر مواد شیمیایی صدمه می بینند، غالبا منشأ پیدایش سرطان می شوند. در دهه ۱۹۷۰، (آزمایش های ایمز) فراگیر ترین شیوه رایج جهان برای تشخیص عوامل بالقوه سرطان زا در هر چیزی (از پوشاك گرفته تا رنگ مو و مواد دارویی) به شمار می رفت.
دو رخداد عجیب، ذهن ایمز را به خود مشغول می داشت: افزایش سرطان و فزونی بنیان های آزاد همراه با بالا رفتن سن. بنیان های آزاد مولكو های مخربی هستند كه با بیرون كشیدن الكترون های حیاتی دیگر مولكول ها، موجب تخریب درون مولكول ها می شوند. وی از خود می پرسید: (آیا بین بنیان های آزاد و پیری، رابطه مستقیمی هست؟) او شروع به مطالعه درباره <میتوكندری> كرد كه بنیان های آزاد در آنها تولید می شوند. میتوكندری ها، اجزای باریكی هستند كه داخل یاخته ها همچون كوره عمل كرده و نیروی مصرفی بدن را پدید می آورند. میتوكندری ها از كارآیی چشمگیری برخوردارند. با استفاده از نیمی از اكسیژن رسیده به یك یاخته میتوكندری، ۹۵ درصد از غذای داخل یاخته را به انرژی بدل می سازد. به همین دلیل با هر بار تنفس، یاخته های مان را تقویت می كنیم.
به هر حال، در خلال این فرآیند گاهی میتوكندری ها الكترون ها را <سرجای خود نمی گذارند> عینا نظیر زباله هایی كه در پشت خودروی زباله كش شهرداری یك ور می شوند الكترون های مورد بحث كه اینك بنیان های آزاد نام گرفته اند، در همه جا درون یاخته پراكنده شده و بدون استثنا با مولكو های داخل یاخته پیوند می یابند. چنین گزندی را اكسایش گویند و به بنیان های آزاد امكان می دهد با تغییرات كروموزمی ، آزادانه موجب تخریب اسید دئوكسی ریبونو كلئیك (دی.ان.آ) شود.
شمار بسیار زیادی از بنیان های آزاد وجود دارند كه، نوعی آلودگی یاخته ای ایجاد می كنند كه از میزان انرژی آدمی می كاهند.
آسیب فراوان به (دی.ان.آ) به جهش یاخته ای می انجامد (كه چه بسا سرطان زا بوده و از بین رفتن یاخته را نیز در پی دارد) هر دوی این رخدادها به هنگام سالمندی به چشم می خورند. در سال ۱۹۹۰ ایمز و همكارانش در دانشگاه كالیفرنیا واقع در بركلی اعلام داشتند كه آسیب وارده به بنیان های آزاد موجود در بافت موش های دوساله، دو برابر موش های دوماهه است.
گروه ایمز دریافتند كه بین اكسایش، جهش یاخته و سن رابطه حیاتی وجود دارد. اكسایش بنیان های آزاد، تنها با افزایش سالخوردگی افزوده نمی شود بلكه درواقع خود سبب سالمندی شخص می شود.
هرقدر كه میتوكندری ها، بنیان های آزاد فزون تری (تولید كنند)، صدمه بیشتری به میتوكندری ها زده و به بدین ترتیب حتی موجب انتشار بنیان های آزاد بیشتری هم می شوند. هر چه پیرتر می شویم، این دور و تسلسل بدتر می شود. با این حساب اكسیژن كه مهم ترین نیاز برای زندگی ماست، همان عامل جان باختن مان هم می شود. ایمز با توجه به ساعت زیستی خویش، با كمال تعجب آدم تنبلی است. وی به شوخی می گوید: (برای ورزش می دوم، برای مهار رفتارم، می جهم و به منظور نتیجه گیری می پرم.)
ایمز وقتی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به زادگاه همسرش سفركرد، به یكی از مكمل های غذایی به نام (استیل ال كارنی تاین) یا (آلكار) برخورد كه در جای جای ایتالیا به مصرف می رسید. این مكمل به منزله یك شربت تقویتی شهرت داشت و او به دلیل این موضوع پی برد. مكمل مذكور یك فرآورده زیست شیمیایی طبیعی است كه در تولید انرژی به یاخته ها یاری می كند. وی گمان می كرد كه امكان دارد این ماده، فرآیند پیری را به تاخیر افكنده و یا حتی روندش را معكوس كند و در نتیجه شروع به تغذیه موش ها با آن كرد كه به مذاق شان خوش آمد. در عرض چند هفته، این حیوانات بار دیگر پرتوان شدند. باوجود این، همچنان اشكالی در بین بود. ماده مزبور، میزان بنیان های آزاد را نمی كاست.
ایمز بر آن شد مكمل دیگری را به برنامه غذایی موش ها بیفزاید. این مكمل، اسید آلفالیپوتیك بود كه ماده ای ضد اكسید كننده است. ایمز می گوید: (موش ها بعد از خوردن این دو مكمل، بلند شده و رقصیدند. مغزشان كارآیی بهتری یافت و سرشار از نیرو و توان شدند.) این عمل به آن می ماند كه فردی ۸۰ ساله را به دوران میانسالی برگردانده باشند.
در سال ۱۹۹۹ ایمز و همكارش به نام هاگن، شركتی موسوم به جووندن برای فروش (تركیبات نیروبخش) دایر كردند. این قرص ها كه از طریق اینترنت هم در دسترس هستند حاوی ۲۰۰ میلی گرم (اسید آلفالیپوئیك) و ۵۰۰ میلی گرم (استیل ال كارنی تاین) است ولی هردوی مواد مورد بحث را می توان از فروشگاه های ویژه موادغذایی سالم هم خریداری كرد.
در حال حاضر ایمز و همكارانش سرگرم پژوهش روی این موضوع هستند كه آیا این گونه قرص ها قادر هستند جریان گردش خون در بیماران قلبی- عروقی را از طریق آرام ساختن رگ ها، بهبود بخشیده و به این وسیله احتمالا خطر بروز حمله قلبی یا سكته مغزی را كاهش دهند یا نه؟ ایمز شخصا روزی دو بار از این قرص ها مصرف كرده و اظهار می دارد: (من نسبت به كارآیی آنها خوش بین هستم.)
جودیت كمپی سی، زیست شناس ارشد یاخته ای در آزمایشگاه ملی لارنس در بركلی است. وی كه كارشناس ژنتیك پیری است، اعتقاد دارد كه مسأله تغییر ژن ها برای گسترش چرخه عمر، در آینده ای نه چندان دور امكان پذیر است. وی كه ۵۴ سال دارد، یكی از هواداران نظریه <شمشیر دولبه> مربوط به سالمندی است: همان فرآیند یاخته ای كه در جوانی ما را تندرست نگه می دارد در سالیان آتی سبب پیری مان می شود. پژوهش های او روی (تلومر) متمركز است و آن ساختاری است مشتمل بر بخشی از توالی (دی ان آ) كه در دو انتهای هر كروموزم بدن انسان یافت می شود. در سال ۱۹۹۰ كلوین هارلی كه در حال حاضر كارشناس ارشد یك شركت داروسازی زیستی در جرون است كشف كرد كه با تقسیم یاخته ها تلومرهای یاخته ای جدید، كوتاه تر می شوند.
بعدها معلوم شد كه با فزونی سن طول تلومرها نیز كوتاه تر می شود. هنگامی كه تلومرها خیلی كوتاه شوند، نشانه هایی به یاخته می فرستند تا آن را از تقسیم بازدارند و پدیده ای طبیعی به نام كهنسالی رخ دهد. كمپی سی بر این باور است كه نخستین عملكرد این دوره از زندگی، پیكار با سرطان است.
او می گوید: (یاخته های پیر نمرده اند بلكه كاملا زنده هستند. تنها می توان گفت كه هرگز تقسیم نمی شوند و چنانچه تقسیم یاخته ای متوقف شود، توده سرطانی به هیچ وجه تشكیل نخواهد شد.)
پژوهش های كمپی سی آشكار ساخته است كه هر قدر عمرمان طولانی تر شود، شمار فزون تری از یاخته های پیر در تنمان جمع می شوند و این یاخته ها هستند كه نقش عمده ای را در پیر جلوه دادن و احساس سالخوردگی ما برعهده دارند و موجب بروز چین و چروك پوست، كاهش قدرت بینایی و تورم مزمن در بدنمان می شوند.
در صورتی كه كمپی سی بتواند دیدگاه خویش را به ثبات برساند یكی از عوامل اصلی سالخوردگی را شناسایی كرده است. سبب پیری ما مرگ یاخته ها نیست بلكه توقف تقسیم یاخته ای است و آغاز این اختلال ها به كهولت می انجامد.
بنا به گفته كمپی سی، تحقیقات خیلی شبیه به یكی از سرگرمی های مورد علاقه او یعنی آشپزی است، كمی از این و اندكی از آن. لذیذترین خوراك ها با دستورهای پخت و پز از پیش تنظیم نشده به دست می آیند كه بر اثر شم درونی و تجربه تهیه می شوند. رابرت لانزا، رئیس بخش پزشكی فن آوری پیشرفته یاخته ای در وورستر ماساچوست هم از چنین نگرشی برخوردار بوده و ابراز می دارد: (آدمی قادر است در سطح یاخته ای به فناناپذیری دست یابد اما نمی دانم این وضعیت چگونه در گسترش چرخه عمر، شدنی است.) او می افزاید: (بی تردید در طول دو یا سه دهه ما خواهیم توانست هر عضوی از اندام های بدن انسان را عوض كنیم.)امیر دیوانی

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
علت ضعف قوای جنسی؟ (استاد خیراندیش)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند