طب انرژی و کاربردش در پزشکی امروز | تعبیرستان
طب انرژی و کاربردش در پزشکی امروزانرژی درمانیطب سنتی و مکملپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

طب انرژی و کاربردش در پزشکی امروز

طب انرژی شاخه ای علمی از پزشكی است كه به بررسی ارتباط بدن انسان با انرژی های الكتریكی، مغناطیسی، میدان های الكترومغناطیسی مانند نور و صوت، همچنین انواع دیگر انرژی
طب انرژی و کاربردش در پزشکی امروز نظیر جاذبه، انرژی گرمایی، انرژی شیمیایی و فشار؛ نحوه پاسخ دهی بدن به این انرژی ها؛ امكان كاربرد این انرژی ها به منظور حفظ سلامت، پیشگیری و درمان بیماری ها می پردازد.
تا چند دهه پیش میدان های انرژی زیستی از نظر پزشكی روز وجود خارجی نداشت. در حالی كه اكنون ما نه تنها وجود چنین میدان هایی را به صورت علمی ثابت می كنیم، بلكه می توانیم نحوه تولید آن و این كه چگونه در اثر بیماری ها تغییر می یابند را نیز توضیح دهیم.
امروزه با كمك علم فیزیك می دانیم كه همه ما یك انرژی جمعی و از یك سرچشمه ایم. در واقع آن چه هست، فقط سطوح مختلف ارتعاش است. تمام شكل های ماده در سطوح مختلف، انرژی ارتعاشی دارند. ما از میدان های انرژی متراكم تر كه آن را بدن فیزیكی می نامیم و میدان های كم تراكم تر (میدان های انرژی لطیف) تشكیل شده ایم. فرایند افزایش انرژی و سامان یافتن میدان انرژی لطیف، فرایند شفا است. و انسان نمی تواند سطح آگاهی هشیار خود را بالا ببرد مگر این كه ذهنش را با حقیقت و عشق بپالاید.
حیات وابسته به انرژی فوتون متصاعد شده از خورشید است. در چرخه حیات، نخست فوتون به وسیله كلروفیل درختان جذب می شود تا در فرآیندی شیمیایی (فتوسنتز) با دیگر مواد تركیب شده و در نهایت گلوكز و اكسیژن به دست آید.
از دیدگاه فیزیك و مطابق با نظرات ریچارد فینمن برنده جایزه نوبل سال ۱۹۶۵ برهمكنش الكترومغناطیسی، نقش بنیادی در بیولوژی ایفا می كند. الكترومغناطیس مسئول ساختار و رفتار اتم ها، مولكول ها، سلول ها و در نهایت بدن انسان می باشد. و در اصل ارگانیسم انسان یك سیستم الكترومغناطیسی است.
از دیرباز در شرق، اعتقاد بر این بوده كه سلول های زنده نوعی انرژی تحت عنوان «نیروی حیات» Qi,Chi) و Prana ) از خود ساطع می كنند. بر همین اساس، صدها سال است كه متخصصان طب سوزنی تلاش می كنند با تحریك نقاطی از بدن و متعادل ساختن نشر این تشعشع بتوانند تعدادی از بیماری ها را درمان كنند.
در سال ۱۹۶۰ كشف شده كه سلول های زنده نوعی نشر همدوس به نام «بیوفوتون» از خود منتشر می كنند. امروزه از دیدگاه بیوفیزیك یك ارگانیسم زنده مجموعه ای پیچیده از بارهای الكتریكی است كه به گفته فینمن تنها از طریق فوتون ها بر هم اثر متقابل دارند. بنابراین در ارگانیسم زنده بیوفوتون هایی وجود دارد كه با اجزای ارگانیسم یعنی اتم ها، مولكول ها، ماكرومولكول ها، ارگان ها و كل بدن برهمكنش دارند.
Ruth و Popp نشان دادند كه حیوانات، گیاهان و انسان ها تحت شرایط خاصی شروع به تابش یا جذب فوتون می كنند كه قابل اندازه گیری است. در سال ۱۹۷۲ آلن و همكارانش تابش فوتون از سلول سفید چند هسته ای را در طی فاگوسیتوز كشف كردند. در سال ۱۹۷۶ نلسون و همكارانش موفق به كشف تابش فوتون از ماكروفاژ ها شدند. روشجر ، گرانیگر و كلیما نخستین كسانی بودند كه موفق شدند طیف فوتون متصاعد شده از فاگوسیت ها را اندازه گیری كنند. طیف فوتون متصاعد شده از فاگوسیت ها نزدیك به طول موج های ۴۸۰،۶۳۰،۷۰۰ نانومتر است و نوعی واكنش مهم سیستم ایمنی محسوب می شود. ایجاد سوراخ با سوزن در طب سوزنی سبب حمله فاگوسیت ها و تولید بیوفوتون با طول موج ۶۳۰ نانومتر در محل تحریك می شود.
كاربرد روزمره طب انرژی در پزشكی مدرن در تشخیص و درمان به شرح زیر است:
▪ تشخیص
ـ Xray
ـ MRI
▪ اندازه گیری فعالیت الكترومغناطیسی بدن توسط:
- نوار قلب (Electrocardiogram=ECG)
- نوار مغز(Electroencephalogram=EEG)
- نوار عضله (Electromyogram=EMG)
▪ درمان:
- دستگاه محرك اعصاب پوستی (Transcutaneous Nerve Stimulator)
- ضربان ساز قلب (Pacemaker)
- دفیبریلاتور (دستگاه شوك قلبی) (Defibrilator)
- لیزر
- الكتروكوتر
- Radio Frequency
دكتر اینتهون Einthoven با اختراع دستگاه الكتروكاردیوگراف و ثبت انرژی الكتریكی قلب موفق به دریافت جایزه نوبل در سال ۱۹۲۴ شد و حدود ۲۵ سال بعد دكتر برگر Berger با اختراع دستگاه الكترو انسفالوگراف، ثبت و اندازه گیری میدان انرژی الكتریكی مغز را انجام داد و ثابت شد:
▪ ارگان هایی مثل قلب و مغز قادرند جریان های الكتریكی تولید كنند.
▪ این جریان های الكتریكی به طریقی در تمام بدن منتشر می شوند و می توان آنها را در هر نقطه از بدن به وسیله الكترودهایی در سطح پوست ثبت و اندازه گیری نمود.
از طرفی قانون آمپر در فیزیك بیان می كند:
« وقتی جریان الكتریسیته از یك جسم هادی مثل یك سیم و یا یك موجود زنده می گذرد، یك میدان مغناطیسی در فضای اطراف آن ایجاد می شود.
از آنجا كه بافت های بدن انسان (مغز و رشته های عصبی و قلب و عروق و عضلات) هادی الكتریسیته هستند … در اطراف بدن انسان هم، یك حوزه الكترومغناطیسی به نام میدان بیومغناطیسی (Biomagnetic Field) وجود دارد.
در سال ۱۹۶۳ Baule و McFee در دانشگاه Syracruise نیویورك با استفاده از دو سیم پیچ كه هر یك ۲ میلیون دور داشت، میدان بیومغناطیسی قلب را اندازه گیری نمودند و اعلام كردند: « قدرت آن معادل یك میلیونیوم میدان مغناطیسی زمین است»
مایكل فارادی دانشمند انگلیسی، در سال ۱۸۳۱، پدیده القاء را برای اولین بار به طور علمی توضیح داد:
«با حركت دادن یك آهنربا در مجاورت یك جسم هادی، جریانی قابل اندازه گیری در آن جسم هادی به وجود می آید.»
قانون القاء فارادی كه یك قانون زیربنائی از علم الكترومغناطیس به شمار می آید، بعدها، پایه گذار علم نوین زیست شناسی مغناطیسی (Magnetobiology)شد كه به بررسی تاثیرات میدان های مغناطیسی بر روی موجودات زنده می پردازد.
به طور همزمان در دانشگاه Cambridge تحول بزرگی در طب انرژی اتفاق افتاد:
ـ Zimmermann دستگاهی به نام دستگاه تداخل كوانتومی فوق هادی Super Conducting Quantum Interference Device (SQUID)ساخت، كه منجر به دریافت جایزه نوبل شد. او با این دستگاه توانست با دقت بسیار بالاتری نسبت به دستگاه های قبلی، وقایع الكترومغناطیسی درون و بیرون بدن را ثبت و اندازه گیری كند.
ـ دستگاه Pulsed electromagnetic field) PEMF): در اوائل دهه ۷۰ میلادی Brighton و Basset در دانشكده پزشكی و جراحی دانشگاه كلمبیا در نیویورك، توانستند با استفاده از میدان الكترومغناطیسی با فركانس بسیار پائین (ELF) Extremely Low Frequency استخوان هایی را كه پس از شكستگی به هیچ عنوان جوش نخورده بودند حتی پس از گذشت ۴۰ سال التیام دهند.
مكانیسم علمی شفابخشی با دست:
در سال ۱۷۷۳ فرانس آنتوان مسمر با حركات دست در اطراف بیماران درمان هایی انجام داد و معتقد به وجود نوعی مغناطیس حیوانی (Animal Magnetism) بود.
در حال حاضر، در سراسر جهان ـ از كشورهای جهان سوم گرفته تا كشورهای پیشرفته ـ روش های مختلف شفابخشی با انرژی دست، با استقبال بسیار گسترده مردم و پزشكان مواجه شده و به موازات طب رایج، در منازل، مطب ها، كلینیك ها و حتی بیمارستان های بزرگ برای حفظ و ارتقای سلامتی و بهبود كیفیت زندگی و پیشگیری و درمان بیماری ها و ناتوانی های مراجعین استفاده می شود.
▪ مثال هایی از رایجترین مكاتب شفابخشی با دست:
ـ Hands On Healing
ـ Reiki
ـ Pranic Healing
ـ Psychic Healing
ـ Therapeutic Touch
ـ Quantum Touch
ـ Quantum Touch
ـ Chi Qong & Tai Chi
▪ دكتر Zimmerman در تحقیقات خود نشان داد:
ـ درمانگران انرژی در سبك های مختلف از دستان خود میدان مغناطیسی با فركانس بسیار پایین با ماهیتی ضربان دار EMF به طرف بدن بیمار ساطع می كنند. (مشابه با دستگاه PEMF كه منجر به ترمیم بافت های بدن می گردد)
ـ شدت این میدان مغناطیسی نسبت به هر میدان زیست مغناطیسی دیگری بیشتر است. (۱۰۰۰ بار قوی تر از میدان مغناطیسی قلب یك میلیون بار قوی تر از میدان مغناطیسی مغز)
ـ چنین كیفیتی در اطراف دستان افراد عادی كه برای شفابخشی آموزش ندیده اند مشاهده نمی شود.
پژوهشگران دانشگاه استانفورد با به كارگیری وسایل حساسی كه جریان انرژی ورودی به بدن را اندازه گیری می كنند مشخص كردند كه انرژی ریكی از تاج سر (چاكرای تاجی) درمانگر وارد و از دست های او خارج می شود. به نظر می رسد انرژی ریكی وقتی فعال شد در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت و با حركتی مارپیچی شبیه مارپیچ های دو گانه DNA جریان می یابد.
در سال ۱۹۳۹، سمیون كرلیان Semyon Kirlian یك مهندس برق اهل روسیه متوجه شد وقتی افراد تحت درمان با دستگاه الكترو تراپی قرار می گیرند بین الكترود دستگاه و دست بیمار، جرقه ضعیفی ایجاد می شود كه توسط فیلم حساس، قابل ثبت است. و این كشف باعث ساخت دوربین كرلیان Kirlian Camera گردید.
-۴۰ سال تحقیق كرلیان و همسرش در مورد حوزه بیومغناطیسی بدن انسان و سایر موجودات نشان داد كه اشیاء بی جان بر خلاف موجودات زنده تصویری به دست نمی دهند. همچنین هاله انرژی اطراف انگشتان دست انسان در حالت سلامت، كاملا منظم و در زمان بیماری نامنظم است.
حوزه انرژی انسان مجموعه ای از تشعشات انرژی حیاتی است كه در فضای اطراف بدن موجود می باشد.
این حوزه انرژی كه در زبان عامه با نام هاله معروف است توسط متخصصان فیزیك به نام میدان تشعشعی موجود زنده نامیده می شود. این میدان محدوده وسیعی از طیف الكترومغناطیسی ـ از ماورای بنفش (۱۰ به توان ۱۵ هرتز) تا فركانس های بسیار پایین (در حد چند هرتز) ـ را شامل می شود. در انتهای پایین این طیف امواج الكتریكی مغز و قلب وجود دارد كه با وسایل معمول طب رایج قابل اندازه گیری می باشند. در انتهای بالای طیف، امواجی وجود دارند كه توسط شمارش گرهای حساس فوتون قابل سنجش می باشند. در روش تصویربرداری كرلیان به یك میدان الكتریكی پرفركانس ـ پرولتاژ نیاز است.
طریقه عكسبرداری به این صورت است كه دست فرد بر روی یك ورقه كاغذ عكس برداری یا فیلم قرار می گیرد و خود این فیلم بر روی یك صفحه فلزی (آلومینیومی) گذاشته می شود كه توسط جریان الكتریسیته شارژ شده است و فضای بین فیلم و صفحه فلزی را یك صفحه شیشه ای پر می كند.
هنگامی كه تصویر برداری به این روش ثبت می شود، شعاع هایی از نور دیده می شوند كه از انگشتان فرد خارج شده و در اطراف دست شخص خودنمایی می كنند، كه حاصل الگوی تداخلی بین حوزه انرژی فرد با میدان الكتریكی فوق خواهد بود.
براساس شیوه های طب شرقی از جمله طب سوزنی، انرژی بدن در مسیرهایی به نام نصف النهارهای انرژی یا مریدیان ها جریان دارد. این مسیرها كه هر یك مربوط به یكی از اعضای بدن می باشد در انتهای انگشتان ختم می گردد. علاوه بر طب سوزنی، در دانش های دیگر همچون بازتاب شناسی و سوجوك تراپی نیز نظیر این ایده وجود دارد.
براساس این علوم تحقیقات مختلفی در دنیا انجام شده كه از جمله آنها تحقیقات ۱۴ ساله پروفسور پیتر مندل آلمانی بر روی ۸۰۰ هزار تصویر GDV می باشد.
بر این اساس سیستمی با نام تحلیل منطقه ای Sector analysis شكل گرفته است كه با كمك آن می توان از حوزه انرژی انگشتان جهت پی بردن به اعضای مختلف بدن استفاده كرد. روش تصویربرداری GDV در واقع شیوه بسیار پیشرفته عكسبرداری كرلیان می باشد. كه در آن از روش های تفسیری نوین و فن آوری و محاسبات پیچیده كامپیوتری در جهت تحلیل تصاویر ثبت شده استفاده می گردد. در این شیوه از میدان با خصوصیات خاص و زمان تخلیه ویژه برای ثبت تصاویر خاصی كه به آنها Beogram گفته می شود، استفاده می گردد.
خصوصیاتی همچون یك نواختی یا عدم یكنواختی تصاویر، سوراخ ها، بریدگی ها و بیرون زدگی های انرژی نشان دهنده سلامتی و بیماری فرد می باشد.
از سال ۲۰۰۲ بیوالكتروگرافی با دستگاه GDV به دنیا معرفی گردید كه ابتدا در روسیه شروع شد و سپس به اروپا و آمریكا راه پیدا كرد و همزمان با همین موج نوین، در ایران نیز از سال ۲۰۰۴ در مركز تحقیقاتی طب مكمل و جایگزین واقع دربیمارستان میلاد تهران، با كمك دستگاه GDV ثبت انرژی اطراف بدن در تعداد بسیاری از افراد داوطلب انجام شده و نتایج تحقیقاتی جالب توجهی توسط تیم پزشكان این مجموعه علمی، آموزشی، پژوهشی به دست آمده است. از آنجا كه بسیاری از بیماری ها (تقریبا تمامی آنها) قبل از بروز در جسم سبب ایجاد تغییراتی در هاله یا حوزه انرژی افراد می شود ، لذا امروزه در تعداد زیادی از بیمارستان ها و درمانگاه ها و موسسات تحقیقاتی كشورهایی نظیر آمریكا، انگلستان، اسپانیا و آلمان از این شیوه برای بررسی حالات سلامتی و بیماری افراد استفاده می شود.
▪ برخی از ویژگی ها و توانایی های این دستگاه عبارتند از:
ـ سنجش وضعیت روحی افراد و تعیین میزان استرس آنها
ـ بررسی و تحلیل مراكز انرژی (چاكراها)
ـ تعیین میزان انرژی اعضاء مختلف بدن
ـ سنجش سیر بیماری
ـ سنجش پاسخگویی بیماران در طی درمان
ـ بررسی آثار مدی تیشن و سایر تكنیك های ذهن ـ بدن
ـ بررسی همخوانی و هماهنگی و تاثیر افراد بر روی یكدیگر
ـ بررسی و تحلیل اثر مواد، داروها و امواج بر حوزه انرژی انسان
ـ مقایسه انرژی بین دو نیمه راست و چپ بدن
با توجه به این واقعیت علمی كه بسیاری از بیماری های بشر امروزی، در ذهن و روان (به عنوان ماهیت های ادغام شده با حوزه انرژی زیستی انسان) ریشه دارد، با این سیستم می توان بیماری های متعددی را حتی پیش از وقوع تشخیص داده، برای درمان در مراحل اولیه به تیم های پزشكان متخصص در هر زمینه ارجاع داد.



نویسنده :دکتر میترا حاجی زاده
پایگاه اطلاع رسانی درمانگر

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
پیام کاربر میهمان:
نعمتی
09:08 - 98/06/07
سلام این متن خیلی عالی بود و من درمانگر هستم و واقعا در درمان به این موارد خیلی مواجهه داشتم ممنون از توضیحات علمی تون ادامه پیام ...
 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
قاری قرآنی که معتاد شد (حجت الاسلام دانشمند)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند