افزایش کارائی فیلترها | تعبیرستان
افزایش کارائی فیلترهاعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

افزایش کارائی فیلترها

افزایش کارائی الکتروفیلترهای موجود:
۱) در دهه گذشته، با توجه به آلودگی هوا توجه عمومی بیشتری به محیط زیست گردیده و در این راستا اثرات آلودگی بر طبیعت و
افزایش کارائی فیلترها سلامتی افراد مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گرفته است. شرایط و نحوه انتشار آلودگی ها تحت کنترل بیشتری واقع و قوانین نیز سخت تر گردیده. بنابراین فیلترهای الکتریکی می بایست مدرنیزه و یا در ساختمان موجود آنان تغییراتی حاصل گردد. افزایش کاردهی آنان از لحاظ اقتصادی زمانی به نفع می باشد که از لحاظ مکانیکی و الکتریکی کاملاً سالم، و با افزایش مواد، عبور آن به سهولت انجام و گرد و غبارزدائی صورت پذیرد و با تغییر مواد اولیه و سوخت از بازدهی آن کاسته نشود.
جهت قضاوت دستگاه الکتروفیلتر نصب شده تنها نمی توان به قدرت بازدهی آن اکتفا کرد بلکه بایستی وضعیت مکانیکی عمومی و تأسیسات مجهز شده برقی آن و شرایط کاری مورد بررسی قرار داد.
۲) طرز کار الکتروفیلتر:
الکتروفیلترها از حدود صدسال تاکنون در سیستم گرد و غبارزدائی تأسیسات صنعتی مورد استفاده داشته است. این نوع فیلترها از کانال های موازی گازی که از الکترودهای نشست فلزی تشکیل وارث گردیده (Metal Collecting Electrodes) و درست در میانه آنان الکترودهای اسپری کننده (دیشارژها) واقع که به صورت منفی به یک منبع برق فشار قوی وصل می باشند (شکل ۱) Dischargelectrodos در سطح آنان به لحاظ وجود حوزه برق فشار قوی یک نوع قوس الکتریکی ایجاد و باعث می گردد تا یون های گاز بین صفحات نشست و دیشارژ تزریق گردند.
غبار باردار شده گاز و یا به عبارتی دیگر، پارتکیل های موجود در گاز که در این کانال فیلتر جریان دارند توسط یون های گاز باردار شده و به سمت قطب مثبت الکترود نشست گرد و غبار حرکت و در آنجا جمع می گردند و در فاصله زمانی تعیین شده توسط یک سیستم مکانیکی ضربه ای گرد و غبار از سطح الکترود نشست جدا تا فضا مجدداً بین صفحات کلکتور آزاد گردد. در فیلتراسیون، مقاومت الکتریکی گرد و غبار در حلا نشست رول اصلی بازی می کنند. به لحاظ یک حوزه قوی الکتریکی در لایه گرد و غبار احتمال ایجاد Back corona وجود دارد. که البته انتشار یون های مثبت از قشر گرد وغبار، ایجاد تخلیه پاریتکل های باردار منفی در پی خواهد داشت در فضاهای خالی قشر گرد و غبار، با توجه به وجود حوزه قوی، تخلیه الکتریکی نشست و دیشارژها جریان پیدا می کنند. نیروهای ترانسپورت الکتریکی کاهش پیدا کرده و در حالتی که دیشارژها به صورت برگشتی عمل کنند می بایستی ولتاژ را تا ۵۰ درصد تنظیم نمود. که هر دو حالت باعث افت کارکرد فیلتر می گردد.
دوباره به جهش آوردن پارتیکل ها (Re-entrainment) و حرکت غشاء گرد و غبار در نتایج نشست گرد و غبار الکتروفیلتر رول اصلی بازی می کنند، زیرا ماتریال پراکنده شده مجدداً می بایست باردار و نهایتاً نشست کنند. این پدیده به صورت کلی از سه وضعیت به وجود می آید: به واسطه ضربه ای که بر صفحات نشست گرد و غبار پدید آمده، به وساطه حرکت و انتقال نامناسب جریان مواد از بونکر، به واسطه انتقال مستقیم قشر مواد به لحاظ نیروهای هیدوردینامیکی.
جهت بررسی دقیق این موضوع که کجا این پدیده به درستی ظاهر می گردد می بایستی الکترود نشست گرد و غبار مورد بازرسی کامل قرار داد. با کاهش قطر دانه بندی مواد، اثر فیلتر کاهش یافته و بعد از ادامهٔ این حالت و رسیدن به حداقل دانه بندی پارتیکل ها استحکاک در گاز کاهش یافته و مجدداً کارائی فیلتر افزایش می یابد.
۳) افزایش قدرت الکتروفیلترها:
به صورت کلی چهار مورد را می بایستی در راستای افزایش بازدهی الکتروفیلترها مورد بازنگری دقیق قرار داد. که شامل طراحی و دیتاهای اپوریشن الکتروفیلتر، خواص گاز خروجی، خواص گرد و غبار و شرایط اپورشین. لذا با حالت های ذکر شده می بایست موارد را بررسی تا به نتایج دلخواه رسید.
۱ـ۳) ارتقاء وضعیت الکتروفیلتر:
اولین گام در راستای افزایش توان الکتروفیلتر بررسی وضعیت موجود فیلتر است. برای اینکه فیلتر الکتریکی را با موقعیت و کارائی بهتر مجهز نمود، بایستی طراحی فعلی آن و دیتاهای اپوریشن قبل از فاز راه اندازی و یا تغییر فاز ساختمانی به درستی بررسی گردد. و موارد زیر را مدنظر داشت:
سیستم نشست گرد و غبار، سیستم خروج، سیستم گرد و غبارزدائی، تقسیم گاز، سیستم مسیر هدایت گاز، خوردگی ترانسپورت گرد و غبار، تجهیزات الکتریکی و ترانسفورماتورها، منحنی جریان ولتاژ و نهایتاً اثربخشی الکتروفیلتر.
۱ـ۱ـ۳) سیستم نشست گرد و غبار:
توان الکتروفیلتر را می توان از قشر نشست گرد و غبار روی صفحات و یا الکترود نشست گرد و غبار مورد بررسی قرار داد.
در صورتی که الکترودها منحرف و یا کج شده باشند تأثیر به سزائی بر نحوهٔ جذب گرد و غبار خواهد داشت به طوری که در یک پاساژ ۲۵۰ میلی متری نبایستی بالاتر از ۶۵ میلی متر انحراف ظاهر شود و در صورتی که اگر یکی از الکترودها تا ۲۰ میلی متر انحراف پیدا کند احتمال تخلیهٔ الکتریکی و جرقه زدن در هنگم افت ولتاژ وجود دارد.
یک لایه کمتر از چند میلی متر روی الکترودها قابل قبول است ولی در صورت وجود قشر زیادتر از پارتیگل های ریز روی آن، ولتاژ بالاتری نیاز می باشد تا جریان Corona را به راحتی انجام پذیرد. در ضمن قشری از گرد و غبار با مقاومت بالا باعث Back Corona و نیز افزایش نیروی چسبندگی شده و عمل گرد و غبارزدائی را سخت تر می کند.
۲ـ۱ـ۳) سیستم دیشارژ:
در ماه های اول راه اندازی احتمال بروز فالت هائی در سیستم الکترودهای نشست گرد و غبار به وجود می آید که احتمالاً از یک نقطه فیلتر منشاء گرفته که بایستی مورد بررسی قرار داد که احتمالاً شاید از سست شدن الکترود و یا خوردگی و سایش یکی از آنان باشد و بایستی برطرف نمود.
۳ـ۱ـ۳) سیستم گرد و غبارزدائی:
سیستم گرد و غبارزدائی تنها بخش متحرک در الکتروفیلتر بوده که از لحاظ معیوب شدن بسیار حساس تر است. نقاطی که توسط چکش تحت ضربه قرار می گیرد و همچنین ریل های گرد و غبار زدائی بایستی دقیق مشخص، تا از حداکثر انرژی مصرفی جهت تخلیه گرد و غبار استفاده و از معیوب شدن آن جلوگیری به عمل آید در ضمن چکش ها روی شافت کاملاً بسته و برنیگ مربوطه نیز دارای توان گردشی مناسب و صحیح باشد. و مضاعفاً از یک سیستم ایزوله خوبی برخوردار بود به لحاظ تنظیم دقیق شدت ضربات و فرکانس سیستم گرد و غبارزدائی می توان به نتایج بهتری رسید. آخرین محدوده نیاز به تمیزکاری مانند ردیف اول ندار. یکی از مهم ترین نکات حساس سرویس تمیزکاری می باشد. خیلی از سیستم های گرد و غبارزدائی بروش پنواتیک، ویبره، مکانیکی، الکتریکی و چکشی کار می کنند.
۴ـ۱ـ۳) سیستم تقسیم گازی:
سیستم تقسیم نامناسب گاز باعث عدم کارائی الکتروفیلتر گردیده و می بایست محدوده توزیع گاز یا به اصطلاح Screen آن را از لحاظ گرفتگی مورد بررسی قرار داد و حتی توسط یک دستگاه Anemometer سرعت جریان گاز را اندازه گیری نمود و در صورت لزوم نسبت به تغییر تقسیم کننده گاز اقدام نمود.
۵ـ۱ـ۳) صفحه هدایت گاز (بافل پلیت ها):
محل و تعداد صفحات توزیع گاز در بالا و کناره های سیستم نشست گرد و غبار و نیز در هاپرها بایستی کاملاً دقیق باشند. زیرا جریان یک سیستم بای پاس در اطراف سیتسم نشست گرد و غبار که بازده آن ۵/۹۹درصد می باشد، غیر قابل قبول است.
۶ـ۱ـ۳) فرسایش و خوردگی:
به لحاظ بررسی وضعیت الکتروفیلتر می بایستی محفظه آن را به درستی مورد ارزیابی قرار داد که این مهم از طریق سقف و یا دریچه های جانبی امکان پذیر است تا با توجه به خوردگی احتمالی، زمان پایداری و مقاومت آن را کاملاً کنترل نمود. با توجه به بعضی از پروسس ها با درجه حرارت کم و نقطه شبنم بالا خوردگی به دنبال خواهد داشت، از لحاظ ایزولاسیون حرارتی کاملاً آب بندی و از نشت هوا جلوگیری به عمل آورد.
۷ـ۱ـ۳) سیستم ترانسپورت گرد و غبار:
سیستم ترانسپورت گرد و غبار به عنوان بخشی از الکتروفیلتر محسوب نمی گردد. اما می بایست در ارتباط با احتمال گرد و غبار به صورت Re-Entraiment و ورود هوای False در قسمت قیفی سیستم کاملاً کنترل لازم صورت پذیرد.
۸ـ۱ـ۳) تجهیزات و ترانسفورمارتورهای الکتروفیلتر:
سیستم عمومی آن را می بایست کاملاً چک کرد و در صورت مشاهده عدم تنظیم و یا مشکلات خاص دیگر مورد را به درستی بررسی کرد.
۹ـ۱ـ۳) منحنی جریان ولتاژ:
در هنگام اپوریشن معمولی بایستی برای همه بخش های الکتروفیلتر منحنی V/I که نشانگر ولتاژ به جریان است به تصویر کشیده شده باشد تا وضعیت آنان را نسبت به هم مورد بررسی قرار داد تا سریعاً Misalignmentsها الکتروفیلتر و علائم پدیده Back Corona مشخص گردد.
۱۰ـ۱ـ۳) درجه تأثیر الکتروفیلترها:
اندازه گیری میزان غلظت گرد و غبار ورودی و خروجی می تواند اطلاعات بسیار مهمی در اختیار ما قرار دهد و ضمن بررسی نتایج آن می توان جوانب احتیاط را جهت افزایش بازدهی فیلتر به اجراء گذاشت.
۲ـ۳) خواص گاز خروجی:
مهم ترین اثر و بازده الکتروفیلترها بستگی به خواص گرد و غبار موجود در گاز دارد که شامل اندازه پارتیکل ها و بافت آنان، مقاومت الکتریکی می باشد. که کلاً بستگی به مواد تشکیل دهنده آنان (مقدار گوگرد)، رطوبت گازهای پروسس و درجه حرارت دارند جهت انتخاب یک الکتروفیلتر بسیار خوب می بایست، خواص گاز خروجی، انتشار گرد وغبار، حجم جریان، درجه حرارت، میزان آب، CO۲، CO و شرایط پروسس کاملاً مشخص باشد. در رابطه با خواص گاز که مشخص گردیده می توان از: مقاومت گرد و غبار، آنالیز شیمیائی، مقدار کربن و نیز در حالت های بسیار خاص میزان پراکندگی دانه بندی گاز مدنظر داشت. و می توان آنان را در محل اندازه گیری نمود و در شرایط ویژه تصمیم جدی برای کارائی بهتر فیلتر گرفت.
۳ـ۳) شرایط اپوریشن:
اغلب یک تغییر جزئی در سیستم اپوریشن می تواند وضعیت را بهبود بخشد یکی از مهم ترین شاخص ها، حفظ وضعیت باثبات در سیستم می باشد نوسانات درجه حرارت و نقطه شبنم می توانند تأثیر جدی برای چند ساعت روی الکتروفیلتر داشته باشند در راه اندازی الکتروفیلتر وقتی آسیای مواد خام موازی با برج خنک کن استارت و یا متوقف می گردد، می بایست رعایت بعضی از تنظیمات انجام گردد. برج خنک کن می تواند به صورت نرمال درجه حرارت را از ۳۰۰ به ۱۵۰ درجه رساند و نقطه شبنم را افزایش دهد و به این لحاظ انتشار گرد و غبار را در حد فاکتور ۱۰ تا ۲۰ واحد کاهش داده در صورت مقاومت بالای گرد و غبار می توان از طریق یک نوع تزریق قلیائی به برج، مقاومت را کاهش داد.
۴) افزایش توان:
۱ـ۴) الکتروفیلتر با اندازه مناسب:
برای حالت اول از لحاظ اندازه های فیزیکی نمی توان تغییری حاصل نمود. برحسب وضعیت و مدت کارکرد الکتروفیلتر با تعویض قطعات مکانیکی و تقسیم محدوده های بزرگ به کوچک تر، جداسازی محدوده، تعویض منبع تغذیه کننده ولتاژ، تعویض سیستم کنترل اتوماتیک، نصب ژنراتورهای Pulse، خنک کردن آب، یا افزایش توان برج خنک کن فعلی می توان توان الکتروفیلترها را افزایش داد.
۱ـ۱ـ۴) تعویض قطعات مکانیکی داخلی:
اگر الکترودهای نشست گرد و غبار به دلائلی معیوب و یا الکتروفیلتر به درستی به لحاظ سیستم تمیزکننده آن عمل نکند می بایست این مورد را هرچه سریع تر انجام داد.
۲ـ۱ـ۴) تقسیم محدوده های بزرگ تر (خانه های بزرگ تر به کوچک تر و یا محدوده کاملاً جدا:
درجه حرارت گاز و جریان خود گاز در محل ورود کاملاً یکنواخت نمی باشد و در ضمن الکتروفیلتر از ابتداء به شکل خانه های بزرگ طراحی گردیده است.
۳ـ۱ـ۴) تعویض تجهیزات ولتاژ بالا:
تجهیزات فعلی به Selenium rectifiers مجهز بوده و با ولتاژ بسیار بالا تکافوی وضعیت اپوریشن جدید را نمی دهد.
۴ـ۱ـ۴) تعویض سیستم کنترل اتوماتیک:
تغذیه الکتریکی سیستم های الکتروفیلتر تأثیر به سزائی در نحوهٔ عملکرد آن دارد و در حال حاضر با استفاده از میکروپروسسور در راستای استفاده از ولتاژ بالای برق در جهت استانداردهای جهانی گام مؤثری برداشته شده است و با به کارگیری تنظیم کننده های دیجیتال می توان کل سیستم را کنترل نمود در ضمن جهت کاهش مقدار انرژی در حال حاضر نیز سیستم Semi – Pulse and Energy – control جایگزین می گردد. سیستم میکروپروسسور دارای عملکردهای زیر می باشد.
ـ کنترل انرژی اپوریشن از طریق تغذیه متناوب.
ـ مدیریت سیستم کنترل انرژی که از یک سیستم مرکزی مقدار مصرف کنترل گردیده و حتی یک ژیگنال مربوط به گرد و غبار خروجی روی مانیتور را بررسی می کند.
ـ سریعاً اقدام به افزایش ولتاژ در هنگام ایجاد جرفه می کند.
ـ بررسی وضعیت Back – Corona و امکان سریع و اتوماتیک جهت برقراری ولتاژ بهینه در الکتروفیلتر
ـ برقراری یک مدل مناسب در هنگامی که مقاومت گرد و غبار بالا بوده و نهایتاً برقراری و تنظیم پارامترهای صحیح از لحاظ تأمین جریان مناسب، کاهش جریان و اثرات جرقه و تخلیه الکتریکی.
ـ گرد و غبار زدائی از سیستم متحرک الکتروفیلتر و تنظیم جریان در خانه های مربوطه.
۵ـ۱ـ۴) به کارگیری و نصب: Pulse generator
در توسعه جدید تکنولوژی فیلترهای الکتریکی مبنا بر این است که فیلترهای کوچک تر و ارزان ت اما با بازده فیلترهای متعارف فعلی در مدار قرار گیرند. یکی از این گونه توسعه ها به کارگیری Pulse – Energization در فیلترهای معمولی است که در آن تغییرات مکانیکی خاصی انجام نمی گیرد. این نمونه در الکتروفیلترهائی که گرد و غبار آن دارای مقاومت بالا و نیز از چندین نوع سوخت استفاده می گردد، قابل جایگزینی است و یکی از مزایای آن ثابت نگه داشتن میزان انتشار گرد و غبار است.
این تکنولوژی جدید دارای مزایای بیشتری بوده و اگر در دو نوع الکتروفیلتر دارای یک طراحی و ساخت باشند و در یکی از آنان اینگونه تکنولوژی به کار گرفته شود خواهیم دید که سطحی که برای نشست گرد و غبار در نظر گرفته شده در Pulse energited – Filters در مقایسهبا الکتروفیلتر DC حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که مقاومت گرد و غبار ohm‌Cm۱۰۱۲ یا بالاتر می باشد و از آن نتیجه می گردد، میزان انرژی صرفه جوئی شده حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در مقایسه با الکتروفیلتر معمولی است به غیر از این در مقایسه می بینیم طرح سیستم ذخیره انرژی در تکنولوژی جدید FLS میزان انرژی مصرفی نیز ۶۰ تا ۶۵ درصد کاهش داشته و از هزینه ها اپوریشن کاسته می شود. در این گونه تکنولوژی پالس های برق فشار قوی به صورت کوتاه و تکراری یا از طریق ولتاژ DC و یا مستقیم به Precipitator عرضه می گردد. این تکنولوژی تنها روش جدیدی است که در عمر یکصدساله الکتروفیلتر که در آن گرد و غبار با مقاومت متوسط و بالاست، به کار رفته و بر افزایش توان آن اثر چشم گیری گذاشته است.
به کارگیری این روش جدید، بسیار ساده است و در ساختمان الکتروفیلتر تغییری حاصل نگردید و تنها از تغییر تغذیه برق DC به Pulse-Energized می باشد و اینک چنین انتظار می رود که در بعضی از کارخانجات سیمان با به کارگیری این روش برج خنک کن در آنان غیرضروری خواهد بود.
۶ـ۱ـ۴) درجه حرارت اپوریشن بالا باشد، و بایستی آب اسپری گردد تا درجه حرارت پائین آورده شود و نقطه شبنم افزایش یابد که این عمل نیز باعث کاهش مقاومت گرد وغبار می گردد و اگر برج خنک کن به درستی عمل نکند می بایست در سیستم اسپری کننده ها تغییراتی داد.
۷ـ۱ـ۴) حالت و وضعیت گرد و غبار خروجی:
اگر مقاومت گرد و غبار بالاست و با به کارگیری روش های ذکر شده تغییری حاصل نگردید بهتر است از طریق به کارگیری روش SO۳ استفاده نمود.
۲ـ۴) غیرکافی بودن سایز الکتروفیلترها:
در این حالت با توجه به محدوده مورد نیاز می بایستی از طریق تغییرات به صورت موازی یا سری عمل نمود و یا اینکه در محفظه فعلی آن یک خانه به صورت سری اضافه نمود.
۱ـ۲ـ۴) Precipitator ججدید در حالت موازی:
در صورتی که الکتروفیلتر از لحاظ مکانیکی دارای وضعیت خوبی است و میزان حجم جریان گرد و غبار بالاتر ز طراحی اولیه بود. می بایست به انتشار گرد و غبار توجه بیشتری شود، تا سرعت گاز به حد قابل قبولی برسد ضرورت دارد که یک خانه به موازات فیلتر ساخته شود.
۲ـ۲ـ۴) Precipitator جدید در وضعیت سری:
مانند حالت قبل، اگر الکتروفیلتر از لحاظ مکانیکی دارای وضعیت خوبی است و میزان حجم جریان گرد و غبار بالاتر از طراحی باشد، می بایست الکتروفیلتر توسعه یابد و یک Precipitator جدید به صورت سری ساخته شود.
۵) پایان سخن:
در تفسیر این مقاله، همان گونه که به وضوح دیده شد، راه های فراوانی جهت امکان افزایش توان و بازده الکتروفیلترهای موجود می باشد و جدیدترین آنها همانا Pulse Energition است که توسط FLS ارائه و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در انرژی ذخیره به عمل آمده و هزینه اپوریشن کاسته گردیده است.مترجم: نوذر جمالی
منبع: M.Schioth / Denmark ZKG ۲/۲۰۰۳
ماهنامه صنعت سیمان

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
توصیه به دختران مطلقه (حجت الاسلام شهاب مرادی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند