گوی سنج(اسفرومتر) | تعبیرستان
گوی سنج(اسفرومتر)علم و فناوریدانستنیها
×
بستن

گوی سنج(اسفرومتر)

گوی سنج(اسفرومتر)اسفرومتر، یکی از وسایل بسیار ضروری (درحد لنزمتر) برای یک مؤسسه ی عینک سازی می باشد. این وسیله تشکیل شده از یک صفحه ی مدرج ساعتی شکل که در انتها به یک سه پایه ختم می شود که دو پایه ی آن ثابت و پایه ی وسط به داخل و خارج حرکت می کند. حرکت این پایه براساس یکسری روابط هندسی است و مقدار توان مثبت + و یا منفی - عدسی را توسط عقربه نشان می دهد.
این وسیله، جهت سنجش عدسی های معمولی با ضریب شکست 1.53 تنظیم می باشد. نزدیک ترین عدسی به این ضریب شکست ، عدسی های کراون (1.52) می باشد. از آنجا که اسفرومتر، یک وسیله ی اپتیکی است و کاربرد آن در سهولت کار مؤثر و مورد نیاز عینک سازان می باشد، چند مورد از کارایی های این وسیله ارائه می گردد:
1) تشخیص توان پایه (base curve) و متعاقباً پی بردن به نوع عدسی
2) تشخیص توان عدسی های معمولی (کراون )
3) تشخیص نوع استوانه ی عدسی (استوانه از بیرون یا داخل )
4) تشخیص عدسی های فشرده
5) تشخیص عدسی های تدریجی (پروگرسیو)
6) تشخیص ضریب شکست عدسی ها
7) تشخیص عدسی های غیر کروی
درساختمان عدسی، توان یکی از سطحهای آن به عنوان توان پایه، جهت تعیین توانهای دیگر ملاک قرار می گیرد. توان اولیه ای که توان نهایی عدسی، توسط آن به دست می آید، توان پایه(Base Curve) نامیده می شود.
با مشخص شدن توان بیرونی و داخلی عدسی، می توان به نوع عدسی پی برد و توان پایه (base curve) را مشخص نمود (هنگام تعویض عدسی جدید، در صورت رضایت بیمار می توان از مشخصه های اپتیکی عدسی قبلی استفاده نمود).
1) توان پایه (Base Curve):
در ساختمان عدسی، توان یکی از سطحهای آن به عنوان توان پایه، جهت تعیین توانهای دیگر ملاک قرار می گیرد. توان اولیه ای که توان نهایی عدسی، توسط آن به دست می آید، توان پایه(Base Curve) نامیده می شود. اگر استوانه ی عدسی مثبت باشد و به اصطلاح استوانه را از رو ساخته باشند، در سطح بیرونی خود دو توان دارد. در این حالت، توان کمتر را توان پایه (Base Curve) و توان بیشتر را توان متعامد(Cross Curve) می نامند که در این حالت، سطح داخلی آن، از توان یکسانی برخوردار است .
اگر استوانه ی عدسی منفی باشد و به اصطلاح استوانه از داخل ساخته شده باشد، توان بیرونی یکسان می باشد و به عنوان توان پایه (Base Curve) به حساب می آید و از دو توان داخلی، توان بیشتر را توان متعامد (Cross Curve) و دیگری را توریک بیس (Toric Base Curve) می نامند.
2) تشخیص توان عدسی های اسفر (کروی):
از آنجا که جمع جبری توان بیرونی و داخلی عدسی های کروی مساوی است با توان عدسی ، از این طریق می توان، به توان عدسی های کروی پی برد (عدسی های معمولی ) که به توان ظاهری معروف می باشد.
ـ مثال:
اگر توان بیرونی یک عدسی کروی +6 ادامه مطلب...

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
دیگر دزد نخواهد بود (استاد انصاریان)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند