ابیراهی در عدسی | تعبیرستان
ابیراهی در عدسیعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

ابیراهی در عدسی

در سیستمهای نوری هر انحرافی از تصویر كامل تحت عنوان ابیراهی مطرح می شود كه این انحراف برای نور تكرنگ شامل ابیراهی كروی ، ابیراهی كما ، انحنای میدان ،
ابیراهی در عدسی اعوجاج و آستیگماتیسم می باشد. نور مركب علاوه بر ابیراهیهای مذكور ابیراهی رنگی نیز خواهد داشت.
در سیستمهای نوری مركزدار و عدسیها چنین فرض می شود كه در تمام حالات از طرف جسم دسته باریكی اشعه كه شعاع اصلی آن عمود بر سطح عدسی باشد، می تابد. همچنین ، جسم كوچك ، عمود بر محور اصلی و نور تابشی تك رنگ فرض می شود، ولی در عمل شرایط فوق موجود نیست، در نتیجه تصویری كه توسط دستگاهی ، از یك جسم حاصل می شود، با تصویر نظری یكسان نمی باشد، یعنی در نتیجه عدم رعایت تقریب گاوس و بكار نبردن نور تك رنگ معایبی در تصویر حاصل می شود و هر انحرافی از تصویر كامل تحت عنوان ابیراهی مطرح می شود.
انواع ابیراهی
۱) ابیراهی رنگی
هر جا كه تغییر ضریب شكست یا رنگ نور به حساب بیاید، ابیراهی رنگی مطرح می شود، زیرا ضریب شكست مواد شفاف با رنگ نور تغییر می كند. عدسی از جسم ، تنها یك تصویر نمی دهد بلكه از آن یك سری تصویر (به ازای هر رنگ موجود در دسته شعاع یك تصویر) تشكیل می دهد. مشابهت عدسی با منشور كه در لبه های آن مشهودتر است، موجب پاشندگی نور می گردد. بزرگنمایی جانبی هم به دنبال تغییر فاصله كانونی با رنگ تغییر می كند. خود ابیراهی رنگی به دو نوع ابیراهی رنگی محوری یا طولی و ابیراهی جانبی یا عرضی تقسیم می شود.
۲) ابیراهی تكفام
انحراف هر شعاع از مسیر تعیین شده (ابیراهی آن) بوسیله فرمول گاوس برحسب پنج حاصل جمع موسوم به جمعهای سیدل بیان می شود. اگر تصویر حاصل بدون عیب می بود، تمام این حاصل جمعها صفر می شد، اما هیچ دستگاه نوری نمی توان ساخت كه در آن تمام این شرایط را یكجا داشته باشیم. صفر شدن هر یك از این جمله ها متناظر با نبودن ابیراهی معینی است. این ابیراهیها كه برای هر رنگ و ضریب شكست خاصی وجود دارد، تحت عنوان ابیراهی نور تكفام مطرح می شوند.
انواع ابیراهی نور تكفام
۱) ابیراهی كروی
هرگاه دهانه عدسی های كروی بیش از حد مجاز در تقریب گاوس باشد، تصاویر حاصل معایبی از خود نشان می دهند كه ناشی از یكسان نبودن بزرگنمایی در مركز و لبه عدسی می باشد. این عیب و تغییر شكل تصاویر ، به نام ابیراهی كروی در عدسی خوانده می شود كه تحت این شرایط میان كانون پرتو پیرامحوری و كانون پرتو كناری سطحی به عنوان سطح كمترین تاری ایجاد می شود. خود ابیراهی كروی به دو نوع ابیراهی طولی كروی ، ابیراهی جانبی كروی تقسیم می شود.
۲ ) ابیراهی كما
اگر نقطه نورانی خارج از محور اصلی عدسی باشد و یك دسته اشعه با زاویه بزرگ به عدسی فرستاده شود، اشعه خروجی پس از خروج از عدسی در روی صفحه ای عمود بر محور فرعی تصویر غیرقرینه ای بدست خواهد داد. این تصویر از نظر شكل و توزیع انرژی نامتقارن است، این ابیراهی تصویر را ابیراهی كما می نامند. در حقیقت ابیراهی كما همان ابیراهی كروی است كه از قرار گرفتن نقطه نورانی در خارج از محور اصلی حاصل می شود. خود ابیراهی كما بر دو نوع كما مثبت و كما منفی تقسیم می شود.
۳) ابیراهی آستیگماتیسم
این عیب تصویر موقعی روی می دهد كه فاصله نقطه ای از جسم ، از محور آینه مقعر تا حدی زیاد باشد و اشعه های تابشی چه باهم موازی باشند و چه باهم موازی نباشند، با آینه زاویه &#۹۶۶; می سازند. در مورد عدسی ها هم ابیراهی به همین شكل مطرح است، یعنی عدسی از نقطه دور از محور نمی تواند تصویر نقطه ای بدهد. در این صورت دچار ابیراهی آستیگماتیسم است و تصویر مبهم حاصل از آن آستیگماتیك نام دارد، زیرا خطوط شعاعی متفاوتی در كانون متفاوتی نسبت به خطوط عمودی متمركز می شوند.
۴) انحنای میدان
اگر عیب دستگاه نوری از هر لحاظ اصلاح شده باشد، باز نقایصی در تصویر به علت انحنای میدان ایجاد می شود كه میدان و تصویر در مركز واضح است و در كناره ها به كلی ناواضح است، زیرا اشعه آمده از هر یك از نقاط جسم محدود نیست. بطوری كه شعاعهای ویژه نقاط مختلف جسم از نقاط مختلف عدسی عبور نمی كند.
۵) ابیراهی اعوجاج یا واپیچش نور
ابیراهی مربوط به اعوجاج یا واپیچش در مورد اجسام مربعی بوجود می آید، بطوریكه تصویر یك شی مربعی ، دیگر مربع نباشد، زیرا بزرگنمایی جانبی در تمام جهات یكنواخت نیست، ممكن است اضلاع به درون خمیده باشند كه واپیچش بالشی ایجاد كنند، یا اضلاع به بیرون خمیده شوند و تولید واپیچش بشكه ای كنند.
كنترل و بهینه سازی ابیراهی ها در دستگاههای نوری
ابیراهی در عدسی به نوع شیشه عدسی كه نوع محیط عدسی نیز تعبیر می شود، توان (فاصله كانونی) تك تك اجزای نوری در صورتی كه توان اجزا مختلف عوض شوند، یكسری از ابیراهی ها تصحیح می شوند كه در رفع كما و آستیگماتیسم عامل مهم است.
شكل عدسی (میزان خمیدگی عدسی) توان عدسی تغییر كند، شعاع سطوح عوض می شود، آنچه بر ابیراهی ها اثرگذار است، شكل عدسی ، فاصله بین عدسی ها یا اجزای نوری دستگاه كه این فاصله بر ارتفاع پرتو و یا توان كل ذستگاه تاثیر دارد. ضخامت عدسی ها محل دریچه در مورد ابیراهی آستیگماتیسم ، واپیچش ، انحنای میدان ، رنگی عرضی و كما این عامل اثر گذار است.ایجاد شده توسط: حسین خادم
شبکه فیزیکی هوپا

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
تعبیر خواب
تعبیر با تقویم
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
کلیپ و ویدیو
مضرات وحشتناک وای فای (مومن نسب)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند