تعبیر خواب دریا | تعبیرستان
دریافهرست تعبیر خواب - حرف دفهرست تعبیر خواب - حرف د
×
بستن

تعبیر خواب دریا

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

فهرست این تعبیر: تعبیر کلی کیفیت یا مقدار دریا خوردن آب دریا در دریا سایر موارد

تعبیر کلی
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر دریا، «پادشاه»

اصلاً این فکر را دور بریز که منظور از پادشاه فقط کسی است که تاجی بر سر دارد و روی تخت باشکوهی نشسته، زیرا در اینجا منظور از پادشاه، شخصی است که دارای بالاترین مقام ریاست و حکومت در جائی بوده و بر اوضاع تسلط دارد، بنابراین ممکن است تعبیر مربوط به تصمیم‌گیرنده و بزرگ یک خانه یا رئیس و مدیر یک کارگاه یا حاکم یک شهر و یا حتی شخص اول مملکت باشد.
یا عالم و دانشمند می‌باشد.
کیفیت یا مقدار دریا
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آب دریا صاف و روشن می‌باشد، یـعـنـی پادشاه عالم و دانشمند است، ولی اگر تیره و ناپاک باشد، یـعـنـی پادشاه مفسد و ظالم است.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا زیاد شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه زیاد می‌شود، ولی اگر کم شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه کم می‌شود. اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.
خوردن آب دریا
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب شور دریا را می‌خوری، یـعـنـی کسب و روزی حلال را کنار می‌گذاری و به کسب حرام مشغول می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آب گندیده و ناگوارای دریا می‌خوری، یـعـنـی دشمن بزرگ و خطرناکی پیدا می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَتَجَرَّعُهُ وَلاَ یَكَادُ یُسِیغُهُ... _ به زحمت، جرعه‌جرعه آن را سر می‌کشد ولی هرگز به میل خود حاضر نیست آن را بیاشامد... (ابراهیم-17). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از آب تیرۀ دریا می‌خوری، یـعـنـی آن چه که به دست می‌آوری همراه با رنج و سختی و بیم و ترس می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و داغ است، یـعـنـی مرتکب گناه و معصیت می‌شوی و تعبیرش فوق‌العاده بد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءهُمْ _ ... آبی جوشیده می‌نوشند که اندرونشان را پاره‌پاره می‌کند (محمد-15).
اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و خیلی سرد است، یـعـنـی اگر عالم و دانشمند می‌باشی، از علم استفاده و بهره فراوانی می‌بری، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی... _ بگو اگر دریا مرکب کلمات پروردگار من باشد پیش از آنکه کلمات پروردگارم تمامی گیرد دریا تمامی پذیرد... (کهف-109).
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آب گوارای دریای می‌خوری، یـعـنـی پادشاه و فرمانروا به تو مال و نعمت می‌دهد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، ولی هیچ تاثیری روی تو نداشته است، یـعـنـی پادشاه یا دانشمندی را از بین می‌بری.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن عزت و بزرگی به دست می‌آوری.
تعبیر مرتبط :   خوردن آب  
در دریا
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دریا می‌باشی، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی یا از مرد عالم و دانشمندی اطاعت و فرمانبرداری خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی وارد آب دریا می‌شوی، یـعـنـی توفیق طاعت و بندگی خداوند را به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بین دریا متحیر و سرگردان شده‌ای، یـعـنـی کار تو خطرناک خواهد بود. اگر ببینی در دریا شنا می‌کنی و نمی‌توانی خود را به ساحل یا کناری برسانی، یـعـنـی از بند و گرفتاری خلاص نمی‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی دریا راه می‌روی و پای تو خیس نمی‌شود، یـعـنـی از آتش جهنم ایمن می‌شوی و کارهای دنیا را به راحتی انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و... راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.
اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در آب دریا غرق شدی و جسد تو بعد از مردن بروی آب آمده است، یـعـنـی غرق در حرص و طمع کارهای دنیوی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی در دریا غرق شدی و زنده بیرون آمدی، یـعـنـی از کارهای دنیوی خلاص می‌شوی.
اگر ببینی شناکنان از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی با صحت و سلامتی از زندان یا خدمت پادشاه خلاص خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شناکنان از آب دریا بیرون آمده‌ای و لباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از کار برای پادشاه خلاص می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی بی‌غم و اندوه می‌شوی.
سایر موارد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا صید می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ... _ حلال شده است برای شما شکار دریایی... (مائده-96).
اگر ببینی آب دریاها و رودخانه‌ها یک‌جا جمع شده‌اند، یـعـنـی پادشاه آنجا اموال و خزانه خودش را در یک‌جا جمع خواهد کرد.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از دور به دریا نگاه می‌کنی و نزدیک آن نمی‌روی، یـعـنـی به چیزی که به آن امید داری نمی‌رسی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا موجی بلند شده است، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت و گذران زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو فراخ و گسترده می‌شود. اگر ببینی از دریا امواج بزرگی بلند می‌شود و ابرها جهان را تاریک کرده‌اند، یـعـنـی مردم آن سرزمین گناهکار می‌باشند، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ... _ ... (یا چون ظلماتی است به دریایی ژرف که) موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد... (نور-40).
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر شستن سر و بدن با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، یـعـنـی خلاص می‌شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بهبود پیدا می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در آب رود یا دریا غسل کرده‌ای، یـعـنـی دیندار و درستکار خواهی بود و غم و اندوه تو از بین می‌رود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کند، یا چنانچه بدهکار هستی تعبیرش این است که بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر بنده و «برده»

امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست.
هستی خلاص می‌شوی .
فرزندم نماز نخونه منم گرفتارم؟ (حجت الاسلام عالی)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابت رو توی فرم پایین بنویسی و ارسال کنی تا (مدیر سایت) که تا حالا بیش از هفت هزار خواب رو تعبیر کرده، خواب تو رو تعبیر کنه .
کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
پیام عضو تعبیرستان:
سعید.لاوانی.چوبینی
(6 ساعت پیش) 02:02:14
سلام و خسته نباشید .من خواب دیدم همراه پدرم رفتم آموزش رانندگی، من پشت فرمان بودم .و پدرم صندلی کنارم نشسته بود. و حرکت کردم اما وقتی خواستم متوقف بشم .ترمز نمیگرفت، خیلی تلاش کردم. اما پدال ترمز عمل نمیکرد .بعد ماشین های کنارم رد شدن و من با مهارت از خطر تصادف جلو گیری کردم. و به پدرم گفتم به جای اینکه برم داخل زمین های اطراف و ماشین واژگون بشه .میرم جلو تر یه دریاچه هست خودرو رو میندازم داخل ش ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
عزیزدلم
(6 ساعت پیش) 01:25:41
سلام نصف شب قبل اذان صبح( صبح29دی یا شب28دی)خواب دیدم دندونی که قبلا شکسته بود وخراب و الان جاش روکش کردم در واقعیت، اون دندون قبل برگشته وبا دستم تکونش میدم لق هس این دندون تو فک پایینی دهانم و سمت راست (ازسمت خودم)هستش یه مهمونی هم خونه خالم بودش که به نظر میزبانش دخترخالم بود ولی خانمای دوستای همسرم هم اونجا بودن و کمک میکردن!!!من خودم هم خیلی کمک میکردم تو پذیرایی وجمع کردن سفره فقط نمیدونم چر ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
احمدرضا12
(6 ساعت پیش) 01:19:31
سلام خواب دیدم که برای خرید خانه ای رفتم وقتی وارد خانه شدم خانه بزرگتر از چیزی بود که توی اگهی دیده بودم خونه را دیدم اتاق های تو در تویی داشت به سبک خونه های قدیمی و دیوار هاش با کاغذ دیواری خیلی قشنگی پوشونده شده بودن بعد احساس کردم که پرواز کردم و از بالا هم خانه و اطرافش را دیدم بعد از اینها به صاحب خانه گفتم خانه خیلی خوبی دارید ولی من توانایی خریدش را ندارم توی اگهی خیلی متراژش پایین زده ش ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
donia
(6 ساعت پیش) 01:12:32
سلام من خواب دیدم ک به گردش یا مسافرت رفته بودم و تو راه دخترعموم و دوستمو میبینم ک اوناهم به گردش یا مسافرت رفته بودن،منم میرم پیش اونا احوال پرسی میکنم و یهو ک انگار میخام از روی ی دره‌‌بیفتم دوستم منو میگیره و نمیذاره بیوفتم،بعدش باهم چن روز اینجا میمونیم و پسرعمومم انگار با چن نفر میاد و من اونارو نمیبینم،بازم میمونیم،و وقتی برمیگردیم خونه پسرعمومو ت خونه میبینم ک ( البته تو خواب تغیر کرده بو ادامه پیام ...
 
پیام عضو تعبیرستان:
lilano
(7 ساعت پیش) 01:08:12
سلام - خواب دیدم در جایی هستیم که دوست و اشنا در فضایی تاریک و بی مکان و نشان، کلبه کلبه هاییدارند ودایما مشغول مهمانی دادن هستن، و من دایما دارم قاشق چنگالارومرتب میکنم کل طول خواب و اینکهناگهان یک مار زرد یا کرم رنگه کلفت وبزرگ که همه ازش میترسیدن به سمتم اومد وشروع کرد گوشت از ران های من میخورد که نه دردداشت و نه خونریزی ومن ازش نمیترسیدم و فرار نمیکردم و اون دایما داشت ادامه میداد و بدون اینکه ادامه پیام ...
 
تعداد سوالات ارسالی: 9020
    

بیشتر بدانید!
تعبیر با تقویم
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1393/11/19
روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست، یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود و به همین ترتیب تمام روزهای ماه را فرموده‌اند و این روایت تا حدودی هم شایع شده و گسترش پیدا کرده است.
دقت کنید که چیز کمی نیست!... یعنی شما که دیشب خوابی را دیده‌اید با دانستن تاریخ دیشب، می‌توانید ادامه مطلب...
تعبیرها و اشتباه‌ها
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1393/11/27
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1394/02/25
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1394/11/19
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1395/01/10
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1395/03/01
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1395/06/26
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
خواص درمانی بادکش (دکتر میرغضنفری)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند