تعبیر خواب بدن | تعبیرستان
بدنفهرست تعبیر خواب - حرف بفهرست تعبیر خواب - حرف ب
×
بستن

تعبیر خواب بدن

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

فهرست این تعبیر: تعبیر کلی قدرت و بزرگی ضعف شعله‌وری بدن سوختن بدن و حرارت آتش آسیب،آزردگی،نقص لرزیدن صحبت با بدن سایر موارد داستان

تعبیر کلی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بدن انسان، غم و اندوه و همچنین زندگانی و معیشت می‌باشد و هر کم و زیادی در آن ببینی به معیشت برمی‌گردد.
قدرت و بزرگی
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدن تو چاق شده است، تعبیرش ثروتمندی و گشایش در کارها و حل مشکلات.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدن تو قوی و استوار است و تندرست می‌باشد، یـعـنـی کار تو منظم و رو به راه می‌شود و رازت مخفی می‌ماند، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بدن خودت بزرگی و توانایی ببینی، تعبیرش قدرتمندی و توانگری و پیروزی بر دشمن است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر افزایش و بزرگی در بدن، به دست آوردن مال و اموال می‌باشد، ولی اگر آن بزرگی باعث ضرر و زیان تو شده است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال و ابتلای به بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
ضعف
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کارها می‌باشد، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی لاغر شده‌ای، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی و اگر همراه لاغر شدن دچار ضعف و سستی هم شده‌ای و رنگ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی دچار بیماری و غم و اندوه می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بدنت را ضعیف ببینی، یـعـنـی فقیر می‌شوی و رازت فاش خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می‌باشد، غمگین و ناراحت می‌شوی، ‌‌‌‌‌و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت می‌باشد:
سر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر تو ضعیف شده است، یـعـنـی جاه و بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود.
چشم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم تو دچار ضعف شده است، یـعـنـی دختر یا زن تو از دنیا می‌رود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قدرت دید تو کم شده است، یـعـنـی در ظاهر و باطن انسان دورو و منافقی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی در بندگی و طاعت خدا دچار ضعف و اشکالی می‌شوی.
بینی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بینی تو ضعیف شده است، یـعـنـی مقام و منزلت تو کاهش می‌یابد.
دهان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دهان تو ضعیف شده است، یـعـنـی رزق و روزی بر تو تنگ می‌شود و در مضیقه و کمبود قرار می‌گیری.
گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردن تو ضعیف شده است، یـعـنـی امانت مردم به گردن تو خواهد بود.
کتف: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کتف تو ضعیف است و صحیح و سالم نمی‌باشد، یـعـنـی حق مردم بر گردن تو خواهد بود.
دوش: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف و شکسته می‌باشد، یـعـنـی دارای وقار و بردباری و جمال و زینت نخواهی بود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دوش تو سست و ضعیف است، یـعـنـی نمی‌توانی امانت‌داری کنی.
ساعد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ساعد تو ضعیف شده است، یـعـنـی دختر تو ضعیف می‌شود.
بازو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می‌شود. ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی هیچ خیر و منفعت و قوتی از برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد به تو نمی‌رسد.
سینه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سینۀ تو ضعیف شده است، یـعـنـی سخاوت و بخشندگی را کنار می‌گذاری.
ران: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ران پای تو لاغر و باریک شده است، یـعـنـی فامیل تو ضعیف می‌شوند.
باسن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باسن تو ضعیف می‌باشد، شخصی از بستگانت که بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد، ضعیف خواهد شد، در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی باسن تو کوچک و ضعیف می‌باشد، یـعـنـی فرزندت سالم و سرحال نخواهد بود.
قلب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلب تو ضعیف شده است، یـعـنـی تدبیر و اندیشه خود را از دست می‌دهی.
شکم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شکم تو ضعیف شده است، یـعـنـی پشت و پناه تو ضعیف می‌شود.
پهلو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.
تعبیر مرتبط :   گرسنگی یا سیری  
شعله‌وری بدن
انگشت شصت: اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی.
عورت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از «آلت مردی»

منظور از "آلت مردی"، آلت تناسلی جنس مذکر (کیر) می‌باشد.
تو آتشی بیرون آمد که نیمی از آن به سمت مشرق و نیمی دیگر به طرف مغرب رفته است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که «پادشاه»

اصلاً این فکر را دور بریز که منظور از پادشاه فقط کسی است که تاجی بر سر دارد و روی تخت باشکوهی نشسته، زیرا در اینجا منظور از پادشاه، شخصی است که دارای بالاترین مقام ریاست و حکومت در جائی بوده و بر اوضاع تسلط دارد، بنابراین ممکن است تعبیر مربوط به تصمیم‌گیرنده و بزرگ یک خانه یا رئیس و مدیر یک کارگاه یا حاکم یک شهر و یا حتی شخص اول مملکت باشد.
کل جهان خواهد شد (مانند ذوالقرنین). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از «فرج»

در اینجا منظور از فرج آلت جنسی زن (کُس) می‌باشد.
تو آتش بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندان تو جهان را فتح و تصرف می‌کنند و جهانگیر می‌شوند.
سر و صورت: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سر تو آتش شعله‌ور شده است، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر نورِ آتشِ دست یا صورت و یا لباس تو به حدی زیاد است که همه را دچار تعجب و حیرت کرده است، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت در دنیا و آخرت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَدْخِلْ یَدَكَ فِی جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ... _ و دستت را در گریبانت داخل کن که سپید و روشن بدون رنج درآید... (نمل-12) که یکی از معجزه‌های حضرت موسی (ع) برای فرعون بود.
دهان: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از دهانت آتش بیرون می‌آید، یـعـنـی تهمت و بهتان و حرف‌های دروغ خواهی گفت.
تعبیر مرتبط :   آتش  
سوختن بدن و حرارت آتش
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آتش گرم و سوزان است، یـعـنـی دچار تب می‌شوی.
اگر ببینی بدنت بر اثر آتش سوخته است، یـعـنـی به اندازه سوختگی دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آتش بدون نوری تو را سوزانده، یـعـنـی دچار بیماری سرسام می‌شوی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده‌ای، یـعـنـی به خاطر ضعف و بیماری‌هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخچه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی کسی تو را در آتش انداخته و سوزاند، یـعـنـی «پادشاه»

اصلاً این فکر را دور بریز که منظور از پادشاه فقط کسی است که تاجی بر سر دارد و روی تخت باشکوهی نشسته، زیرا در اینجا منظور از پادشاه، شخصی است که دارای بالاترین مقام ریاست و حکومت در جائی بوده و بر اوضاع تسلط دارد، بنابراین ممکن است تعبیر مربوط به تصمیم‌گیرنده و بزرگ یک خانه یا رئیس و مدیر یک کارگاه یا حاکم یک شهر و یا حتی شخص اول مملکت باشد.
و فرمانروا به تو ستم می‌کند، ولی به سرعت نجات پیدا می‌کنی و بشارت و خوبی به تو می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُلْنَا یَا نَارُ كُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِیمَ _ گفتیم: ای آتش بر ابراهیم خنک و سالم باش (انبیاء-69).
تعبیرهای مرتبط :   تاول   -   آتش  
آسیب،آزردگی،نقص
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بدن خودت کمبود و نقصانی ببینی، تعبیرش فقر و شکست از دشمن است. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عضوی از بدنت دچار تباهی و نابودی شده است، یـعـنـی در راه راست قرار نداری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دختر تو ناقص می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوه و نگرانی می‌شوی و حال و روز تو بدتر خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی اعضای بدنت را بریده‌ای و پراکنده می‌کنی، یـعـنـی خانواده و بستگان خود را در شهرها پراکنده و متفرق می‌کنی. اگر ببینی اعضای بدنت بریده یا جدا شده، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و افراد فامیل تو پراکنده و متفرق می‌شوند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عضوی از بدنت جدا شد، یـعـنـی کسی از افراد فامیل تو به غربت می‌رود، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی کسی به زور مال تو را می‌گیرد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی [احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می‌شود؛ برای دیدن تعبیر هر پرنده‌ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود]. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد و از آن خون می‌رود، یـعـنـی به تو ضرر و زیانی می‌رسد.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی یکی از اندام‌های تو شکسته است، باید دید که تعبیر آن عضو مربوط به کدامیک از بستگانت می‌باشد، زیرا به سبب آن فرد دچار ضرر و زیان خواهی شد [مثلاً اگر ران پا شکسته است به قسمت ران مراجعه شود].
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی اعضای بدنت آزرده و ناراحت شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تمام بدنت درد می‌کند، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
تعبیرهای مرتبط :   زخم   -   خون  
لرزیدن
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تمام بدن تو می‌لرزد، یـعـنـی دچار سختی و مشقت می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لرزیدن اندام بدن عبارتند از: 1- ضعف احوال 2- بیم و ترس 3- غم و اندوه 4- ضرر و زیان و بیماری (دفع بلا و گرفتاری).
صحبت با بدن
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست با تو حرف می‌زند، یـعـنـی معاش و معیشت تو خوب و نیک می‌شود. اگر ببینی عضوی از بدنت با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی در بین مردم رسوا می‌شوی ، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا قَالُوا اَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی اَنطَقَ كُلَّ شَیْءٍ... _ به پوست بدن خود می‌گویند چرا علیه ما شهادت دادید می‌گویند خدایی که هر چیز را به زبان می‌آورد ما را به زبان آورد... (فصلت-21).
اگر ببینی تو به اندامی از اندام بدنت چیزی گفته‌ای، یـعـنـی خودخواه می‌باشی، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَیْدِیهِمْ وَاَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ _ بترسید از روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال آن‌ها گواهی دهد (نور-24) .
تعبیر مرتبط :   زبان و سخن  
سایر موارد
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی اعضای بدنت بیشتر شده، یـعـنـی خانواده و بستگان تو بیشتر می‌شوند و تو در جای خودت پایدار و برقرار می‌مانی .
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عضوی از بدنت به راه دیگری می‌رود، یـعـنـی کاری را انجام می‌دهی که به آن اعتماد داری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رشته و طنابی از بدن تو بیرون می‌آید و مرتباً دراز می‌شود، یـعـنـی زندگی را به خوشی و فراوانی نعمت می‌گذرانی و مال و اموال تو زیادتر می‌شود، ولی اگر ببینی رشته پاره شد تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کنار آتشی قرار داری و به تو صدمه نمی‌زند، یـعـنـی به تو خیر و خوبی می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَرَاَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ _ آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده‌اید؟ (واقعه-71).
داستان
روزى گروهى از مسلمین به محضر رسول اکرم (ص) آمده و عرض کردند: "اى رسول خدا دو سه شب است ام الفضل همسر عمویت عباس، بسیار ناراحت است و گریه مى کند به طورى که آسایش را از ما سلب نموده، و هر چه بانوان از او در مورد علت گریه مى پرسند، او پاسخ نمى دهد". پیامبر(ص) عمویش عباس را به حضور طلبید و با او در این مورد گفتگو کرد. عباس گفت: آرى، چنین است، ولى من نیز وقتى از او مى پرسم چرا گریه مى کنى، مى گوید: خوابى دیده ام مرا به وحشت انداخته، ولى خوابی که دیده را براى هیچ کسى نقل نمى کند. پیامبر(ص)، ام الفضل را به حضور طلبید و از او پرسید: "چه خوابى دیده اى؟" او عرض کرد: "اى رسول خدا! خوابى دیده ام که بسیار هولناک است، چند روز قبل هنگام ظهر، اندکى خوابیدم [که به آن خواب قیلوله گویند] و خواب عجیبى دیدم. پیامبر (ص) فرمود: "این وقت ظهر، ساعتى است که خواب دیدن در آن دروغ نیست، ولى هر خوابى داراى تعبیرى است، خواب خود را نقل کن تا من تعبیر کنم". ام الفضل عرض کرد: "در عالم خواب دیدم، قطعه اى از گوشت بدن پیامبر (ص) جدا شد و آن را در دامن من گذاشتند!" پیامبر (ص) خندید و فرمود: "خواب نیکى دیده اى، بزودى پسرى از فاطمه (س) متولد مى شود، او را به تو مى دهد تا از او پرستارى کنى". پس از مدتى امام حسین (ع) متولد شد، پیامبر(ص) ام الفضل را طلبید و بچه نوزاد را به ام الفضل داد، ام الفضل او را گرفت و بوسید و در دامن خود گذاشت. پیامبر (ص) خندید و فرمود: هذا تاءویل رؤیاک من قبل قد جعلها ربّى حقا _ این تعبیر خواب تو از قبل است که پروردگار آن را لباس وجود بخشید. حسین از من است و من نیز از حسین هستم، حسین عضوى از اعضاى من است، گوشت او، گوشت من و خون او خون من است، ما یک روحیم اندر دو بدن (منبع: کتاب داستان دوستان - تالیف محمد محمدی اشتهاردی).
بی نماز و روزه کافر حساب میشه؟ (حجت الاسلام وحیدپور)
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابت رو توی فرم پایین بنویسی و ارسال کنی تا (مدیر سایت) که تا حالا بیش از نه هزار خواب رو تعبیر کرده، خواب تو رو تعبیر کنه .
البته قبل از این کار باید عضو سایت بشی. عضویت هم کار خاصی نداره و ظرف یک دقیقه انجام میشه.. فقط کافیه یه اسم و یه رمز عبور انتخاب کنی.. ایمیل و شماره همراه رو هم اگه دوست داشتی ثبت کن. به طور کلی عضویت رایگان هستش منتها پاسخهای ویژه هزینه مختصری داره.
کد امنیتی شکل بالا در کادر زیر درج شود

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

 
پیام عضو تعبیرستان:
negin1369
(19 ساعت پیش) 05:26:55
سلام مادرم ساعت ٥ صبح از خواب بيدار شد وگفت خواب ديده ك تو هيئتي بودن و اونجا نذري ميدادن مادرم به اون خانوم گفت ك ميشه به من ي چيز خوب بدي من نياز دارم اون خانوم هم بهشون يك سرويس طلا دادن و گفتن ك خيلي با ارزشه - خواهش ميكنم تعبير و بهم زود بگيد ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
narman
(21 ساعت پیش) 03:37:21
سلام،وقت بخیر،من قبلا یه دختری دوست داشتم باهم به تفاهم نرسیدیم وهیچ رابطه ای هم نداشتیم وهیچ علاقه ای بهش ندارم..خواب دیدم  مادرش نشسته پیشم وضع مالیشون خراب شده داره واسه من حرف میزنه تشکروسپاس فراوان بابت تعبیرای عالی شما ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
rozniloo
01:48 - 99/03/06
سلام وقت بخیر من خواب دیدم مادر مادر بزرگم که فوت شده اند تو خونه ما بودند و در خواب به عنوان شخص زنده بودند تقریبا سرحال بودند و اینکه موهای بلند داشتند که در حال شانه زدن آنها بودند( حال و احوالش خوب بود) بعد با خانواده ام که یادمه چند نفر بودند دقیق نمی دونم چه کسی بود ولی فقط خواهر بزرگم یاد هست و همین مادر مادر بزرگم وارد ی باغ شدیم ی سفینه فضایی در آسمان دیدیم که سریع دراز کش روی زمین شدی ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
nima..........
00:51 - 99/03/06
من امروز بعد از ظهر خواب دیدم که توی خونه هستم افراد خانواده باهم رابطه خوبی ندارند و همچنین لامپ های خونه نور خیلی کمی از خودشون تولید می کردن . لطفا سریع تر جواب بدید ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
معصومه.رحیمی
00:15 - 99/03/06
سلام مادرم یه ماه هست فوت کرده خواب دیدم اومده توخوابم لب بالایش سیاه و کبود ووقتی بهش گفتم مامان تومُردی گریه کرد چندباردیگه هم خواب دیدم که میگفتم مامان تومردی فقط اروم گریه میکنه هیچی نمیگه ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
تعداد سوالات ارسالی: 9640
    

بیشتر بدانید!
تعبیرها و اشتباه‌ها
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1393/11/27
همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب و یا حتی می‌تواند نتیجه تلقین شیطان باشد و فقط پیامبران و معصومین (علیهم السلام) هستند که تمام خواب‌هایشان درست و صادق بوده و حسابشان جدا است. حضرت امام صادق (علیه السلام) به مفضل که از ادامه مطلب...
تعبیر با کتاب
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1394/02/25
در این مقاله می‌خواهم در مورد این بنویسم که هر کسی می‌تواند بعضی از خواب‌ها را با کتاب تعبیر خواب، تعبیر کند. بنابراین اجازه دهید ابتدا تعریفی کلی و خلاصه از نحوۀ تعبیر خواب ارائه کنم.
خواب‌هایی که ما می‌بینیم یا می‌خواهند معنایی را به ما بفهمانند و یا خیر؛ حالا چرا بعضی از خواب‌ها می‌خواهند معنایی را بفهمانند ولی بعضی خیر؟... چون این سوال بحث دیگری است نمی‌خواهم دربارۀ آن صحبت کنم.
خود این خواب‌های بامعنا نیز اکثراً به صورت مثال ادامه مطلب...
مبارزه با فراموشی خواب
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1394/11/19
تحقیقات نشان داده است که همۀ افراد در طی خواب خودشان رویا می‌بینند (به جز در برخی بیماری‌های شدید روانی)، منتها خیلی‌ها آن‌ها را فراموش کرده و فکر می‌کنند که اصلاً رویایی ندیده‌اند. هر چند خیلی از این رویاها ممکن است جزء رویاهای بدون تعبیر باشند ولی به هر حال رویا بوده‌اند.
حال سوال این است که چطور خواب خود را فراموش نکنیم؟ چطور صحنه‌های خواب را خوب و روشن به یاد آوریم؟ برای رسیدن به این هدف راه‌های زیادی وجود ادامه مطلب...
دفع بلا با صدقه
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1395/01/10
احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد. زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است). البته این یکی از آثار صدقه می‌باشد. ادامه مطلب...
رسیدن تعبیر به دیگری
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1395/03/01
این نکته را به خاطر داشته باشید که تعبیر خواب شما ممکن است به همان کسی که در خواب دیده‌اید نرسد و به شخص دیگری مربوط شود. در واقع تعبیر خواب شما کیلومترها با آن شخصی که در خواب دیده‌اید فاصله داشته باشد! تجربۀ خودم من از خواب‌هایم این بوده که در موارد خیلی خیلی خیلی کمی تعبیر خواب به همان افرادی رسیده که در خواب دیده‌ام (به طوریکه در اکثر موارد فقط یک درصد احتمال می دهم که تعبیر ادامه مطلب...
دفع بلا و گرفتاری
نویسنده:
تاریخ ارسال: 1395/06/26
بعضی از خواب‌ها آینده را پیشگویی کرده و می‌گویند که بلا و مصیبت و گرفتاری در پیش است و یا اینکه عمل زشت یا گناهی را مرتکب خواهیم شد. اگر این خواب‌ها درست و اصطلاحاً صادقه باشند، در واقع از مقدرات الهی می‌گویند و چیزهایی که پیش‌بینی آن شده حتماً به وقوع می‌پیوندند.
ولی خداوند راه‌هایی را تعیین کرده که نگذارید آن بلایا به وقوع بپیوندند و در واقع مقدرات خدا تغییر کند. در اصل خود خدا مقدرات را بوجود آورده ادامه مطلب...
عرفان حلقه چیه؟
اشخاصی که در کلیپها مشاهده می کنید تعبیرگر خواب نیستند