سكوتی نه از سر رضایت | تعبیرستان
سكوتی نه از سر رضایتپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

سكوتی نه از سر رضایت

سكوتی نه از سر رضایتپرستاری تنها تجسم زنی در لباس سفید نیست كه انگشت بر بینی می فشارد و شما را دعوت به سكوت می كند و یا با پرونده ای در آغوش، طول و عرض اتاق بیماران را در كنار یك پزشك می پیماید. هرازگاهی كه كتاب یا فیلمی در زمینه بیمارستانهای روانی یا عوارض وحشتناك و غیرقابل بازگشت سوختگی و تصادفات یا جرایم توجه اطرافیانم را معطوف خود می كند در دل می گویم این داستان ها تنها گوشه ای از خاطرات پرستارانی است كه هر روز شاهد این گونه مسائل هستند و پرستاران واحدهای روانپزشكی كه عهده دار مرمت روح های زخمی اند، مسئولیتی بس خطیر و حساس را به دوش می كشند. اغلب بیماران روانی كه دچار اختلال فكر شده و آگاهی شان را از دست داده اند به سختی توسط افراد خانواده و بستگان در این مراكز بستری می شوند و اینجاست كه پرستاران با اجرای دقیق داروها و اجرای سایر روش های درمانی، روزها و هفته ها را به امید درمان به بیمارانشان چشم می دوزند؛ بیمارانی كه می توانند برای خود و دیگران خطرناك باشند.
پرستاران بخش های ویژه چون icu و ccu كه در محیطی بسته و با نوعی دقت وسواس گونه كار می كنند و میزان مرگ و میری كه در بیشتر شیفت ها اتفاق می افتد، معمولاً خسته و عصبی
می شوند و یا پرستاران حاضر در بخش های سوختگی كه شاهد بدن های سوخته و بی پوست مصدومین هستند و باید در كنار فریادهای جگرخراش بیماران، كار درمان و مداوا را انجام دهند و یا پرستاران بخش اورژانس، كه صدای هر آژیر و یا فریاد كمك خواهی آنان را چون دانه های اسپند از جا می پراند و برای عملیاتی جدید آماده می كند، آیا به راحتی می توان این گونه پنداشت كه همگی پس از مدتی به دیدن جسد، صدای آژیر و فریاد و خون عادت می كنند؟ به عنوان مثال از دانشجویی كه یك دوره كارآموزی چند هفته ای را در بخش اعصاب و روان یا سوختگی طی نموده، می توان توقع داشت كه چون پرسنلی ورزیده و با تجربه در شروع دوره طرح ظاهر شود؟ شایان ذكر است بی اعتمادی برخی از بیماران و همراهانشان به پرستاران كم سابقه موجب رنجش خاطرشان می شود. بارها مشاهده می كنیم كه برخی از بیماران آرام در گوش پرستاران زمزمه می كنند كه اگر ممكن است شما...، نه آن خانم بسیار جوان و كم سابقه. و البته اوقات تلخی های برخی از پزشكان را هم در مواجهه با پرستاران تازه كار باید به این مهم افزود.
ساعت كاری كه به علت درگیری ذهن، تقریباً تمام وقت می شود، از مسائل دیگر پرستاران است. بارها از زبان همكارانم شنیده ام كه چگونه فوت یك بیمار، نگرانی یك مورد خاص و... آرامش را در خارج از ساعت و محیط كارشان از آنها سلب می كند و مسائل شغلی پای در دامان زندگی خانوادگی شان می كشاند. كار در سه شیفت صبح، عصر و شب آن هم به صورت در گردش، مجال یك زندگی منظم و برنامه ریزی شده را نمی دهد. ادامه مطلب...

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

تا 25 مرداد امکان پاسخگویی و تعبیر خواب توسط مدیر سایت وجود ندارد. لطفاً از بامداد 25 مرداد مراجعه فرمایید.