پزشکی چین، درمان کامل | تعبیرستان
پزشکی چین، درمان کاملپزشکی و بهداشتدانستنیها
×
بستن

پزشکی چین، درمان کامل

پزشکی چین، درمان کاملپزشک چینی معاینهٔ بیمار را با گرفتن نبض او به شیوه ای کاملاً خاص و با سه انگشت، آغاز می کند. سپس با دقت تمام و صرف وقت بسیار، زبان بیمار را معاینه می کند. پزشک تشخیص خود را در قالب یک زبان تصویری بیان می کند. برای مثال می گوید: « باد و سرما به ریه هایتان حمله کرده اند».
پزشکان چینی اغلب از داروهای گیاهی برای درمان استفاده می کنند، اما مواد جانوری و کانی نیز تجویز می شود. برای مثال، در مورد بالا (حملهٔ باد و سرما به ریه ها)، هدف از تجویز دارو می تواند «بیرون راندن باد و سرما و افزودن مقداری خاک برای تولید طلا» باشد. در موردهای دیگر، پزشکان ممکن است یک جلسه طب سوزنی، سوزاندن گیاهان داغ فتیله ای، یا ماساژ چینی برای «باز کردن نصف النهار ها» را تجویز کنند. درمان های دیگری نیز همچون بادکش کردن، مالیدن ضماد و استفاده از سوزن هایی مخصوص به روی نقاط خاصی از بدن وجود دارد.
مفهوم تعادل
هر چند پزشکی چین به قدمت تمدن چین است، اما تنها پس از سدهٔ سوم پیش از میلاد، شکل یک آموزهٔ رسمی را یافت. بنیان های نظری این آموزه که از آن پس بی تغییر مانده اند، برگرفته از اصول تائوئیسم است که عبارتند از: یین و یانگ، پنج جنبش و «کی». تائوئیست ها این انگاره ها را برای توصیف پدیده های طبیعی به کار می گیرند. بر این مبنا، روز معرف یانگ است و شب معرف یین. این دو، با درهم تنیدن و در هم آمیختن، یک روز کامل را شکل می دهند. تمامی کیهان بر مبنای همین اصل کار می کند. هنگامی که یین و یانگ در هماهنگی با یکدیگرند ما سالم و تندرست هستیم. برعکس، وقتی در هماهنگی با یکدیگر نیستند بیمار می شویم. و آن هنگام که یین و یانگ از یکدیگر جدا می شوند مرگ فرا می رسد.
هدف پزشکی چینی بازگرداندن تعادل و هماهنگی میان یین و یانگ از رهگذر ترکیب «پنج جنبش» است، پنج عنصر مادی طبیعت که بیش از همه مشترک است. یعنی چوب، آتش، خاک، فلز و آب، معرف این پنج حرکت است. تائوئیست ها روابط میان این پنج عنصر را مطالعه و بررسی می کنند و بر مبنای آن نظام مرجع ها را تهیه می کنند که این نظام امکان درک جهان، از آن جمله امکان درک تمامی جنبه های زندگی را به آنان می دهد.
نقشهٔ بدن
پزشکان بر مبنای این نظام، بدن را به پنج گروه از کارکردها تقسیم می کنند که هر گروه با یک «اندام» مشخص می شود. از لحاظ فیزیولوژیک؛ هر کارکرد، پایهٔ کارکرد دیگر است و در همان حال تحت نظارت کارکرد سوم. برای مثال، «ریه ها» با «طحال» حمایت می شوند و تحت نظارت «جگر» هستند. بیماری، نتیجهٔ مختل شدن این رابطه است. اگر طحال به اندازهٔ کافی از ریه ها حمایت نکند، ریه ها بیمار می شوند. پس برای درمان ریه ها، باید طحال را نیز تحریک کرد تا از ریه ها بهتر حمایت کند و ادامه مطلب...

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

تا 25 مرداد امکان پاسخگویی و تعبیر خواب توسط مدیر سایت وجود ندارد. لطفاً از بامداد 25 مرداد مراجعه فرمایید.