راهكارهای عملیاتی كردن تولید علم | تعبیرستان
راهكارهای عملیاتی كردن تولید علمعلم و فناوریدانستنیها
×
بستن

راهكارهای عملیاتی كردن تولید علم

راهكارهای عملیاتی كردن تولید علم

فهرست این مقاله:●  مقدمه●  قدم اول: ●  قدم دوم: ●  قدم سوم: ●  قدم چهارم: ●  قدم پنجم: ●  قدم ششم: ●  قدم هفتم: ●  قدم هشتم: ●  قدم نهم: ●  قدم دهم:

  مقدمه

تولید علم و نظریه پردازی یكی از مهمترین گزینه ها برای خروج كشور از انفعال و به دستگیری ابتكار عمل میباشد. كشور ما استحقاق دستیابی به درجات عالی تولید علمی و تكنولوژیكی را دارد مشروط به اینكه بجای توقف بر روی شعار به سوی عملیاتی كردن این آرمان بزرگ حركت كنیم.

  قدم اول:

▪ شناخت ظرفیتها
ابتدا باید دارائیها و استعدادهای بالقوه و بالفعل كشور برای تولید علم به دقت مورد مطالعه قرار گیرد چراكه هرگونه برنامه ریزی بدون توجه به این امر، اجرای برنامه را با ناكامی مواجه خواهد ساخت. علاوه براین، شناخت ظرفیتها مسیر ارتقا و توسعه آن در عرصه های مهم را روشن مینماید.

  قدم دوم:

▪ آگاهی از نیازها
اینكه كشور ما برای دستیابی به نقطه مطلوب نیازمند چه دستاوردهایی است موضوع مهمی است كه عملا جریان تولید علم را با واقعبینی روبرو خواهد كرد. درحال حاضر برخی از نیازهای علمی و تكنولوژیكی كشور، ما را در عرصه بین الملل با انفعال و ضعف مواجه ساخته است كه لازم است پاسخگویی به آنها در اولویت قرار گیرد.

  قدم سوم:

▪ شناسایی رقیب و رصد تولیدات جهانی
رقبای علمی ما ادامه مطلب...

تاریخ ارسال: 1390/01/11


نظر شما چیست؟

تا 25 مرداد امکان پاسخگویی و تعبیر خواب توسط مدیر سایت وجود ندارد. لطفاً از بامداد 25 مرداد مراجعه فرمایید.