تعبیر خواب کوه | تعبیرستان
کوهفهرست تعبیر خواب - حرف کفهرست تعبیر خواب - حرف ک
×
بستن

تعبیر خواب کوه

پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

فهرست این تعبیر:   تعبیر کلی   بالا و پائین رفتن از کوه   قرارگیری بر کوه   رفتن داخل کوه   افتادن از کوه   برداشتن کوه- کوه کندن   اذان و نماز در کوه   سایر موارد

  تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کوه، به دست آوردن مال و اموال با حیله و نیرنگ می‌باشد.

  بالا و پائین رفتن از کوه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از کوه بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یـعـنـی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی (دفع بلا و گرفتاری).
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، یـعـنـی به زودی به خواسته‌ات می‌رسی، ‌‌‌‌‌اگر نردبان از خشت و گِل باشد تعبیرش بهتر است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر نردبان از مس و برنج باشد، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه از آهن باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از کوه یا پشت بامی پائین آمده‌ای، یـعـنـی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.

  قرارگیری بر کوه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی کوه قاف نشسته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.
اگر ببینی روی کوه لسان نشسته‌ای، یـعـنـی با علما و دانشمندان ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.
اگر ببینی روی کوه طور نشسته‌ای، مورد اعتماد «پادشاه» قرار می‌گیری.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

  رفتن داخل کوه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی وارد درۀ کوهی شده‌ای، یـعـنـی زندانی می‌شوی یا اینکه از دنیا می‌روی.
اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته‌ای، یـعـنـی از راز «پادشاه» باخبر می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی از راز پادشاه آگاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی از آن سوراخ چیزی بیرون آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که بیرون آورده‌ای پادشاه چیزی به تو می‌دهد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کوهی پنهان شده‌ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، یـعـنـی با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می‌کنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی، یـعـنـی گرفتار کاری می‌شوی و نمی‌توانی خلاص بشوی (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیر مرتبط :  غار   

  افتادن از کوه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از کوه افتاده‌ای، یـعـنـی به خواسته‌ات نمی‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و... افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بر روی دامنۀ کوهی مستقر شدی و اقامت کردی، ولی از آنجا به پائین افتادی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

  برداشتن کوه- کوه کندن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کوهی را از جا کنده‌ای، یـعـنـی شخص بزرگی را شکست می‌دهی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن کوه هستی، یـعـنـی بر مردم حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به راحتی در حال کندن کوهی هستی، یـعـنـی کسی به تو چیزی می‌دهد.

  اذان و نماز در کوه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی.
اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیرهای مرتبط :  اذان  -  نماز   

  سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از کوه سنگ برمی‌داری و به هر جائی پرتاب می‌کنی، یـعـنـی نامه‌های مختلفی خواهی نوشت.
اگر ببینی کوهی می‌لرزد و تکان می‌خورد، یـعـنـی شخص بزرگی در آن سرزمین ناخوش می‌شود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کوه عبارتند از: 1- «پادشاهی» 2- دلیری و شجاعت 3- پیروز شدن 4- بلندی و بلندپایگی و والایی 5- ریاست.تعبیرهای مرتبط با موضوع اصلی:
تپه  -  دره  -  برف  -  سنگ  -  بالا رفتن  -  پایین آمدن  -  افتادن  -  صحرا   

سوالات مهم

چه خوابی دیدی؟

میتونی خیلی راحت خوابتو ارسال کنی تا (مدیر سایت) که تا حالا بیش از ده هزار خواب رو تعبیر کرده، خواب تو رو تعبیر کنه.
پیام عضو تعبیرستان:
عا_طی
سلام، من خواب دیدم داشتم میرفتم خونه داییم که وسط راه صدای پرنده شکاری میومد بعد به آسمون نگاه کردم دیدم پرنده بازه، بعد انگار قصد داشت منو شکار کنه،چند بارهم حمله کرد و بهم نوک زد اما بعدش نمیدونم چطور شد که دیگه تو خونه داییم بودم اونم بود، دستم رو چنگ زد، بعدش یه گربه خونه داییم بود برای اینکه باز به ما آسیب نرسونه گذاشتیمش پیش گربه که باز مثل مار پنتون گربه رو درسته قورت داد، بعدش قصد داشتیم ن ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
حمصانه
سلام،من ساعت ٥صبح خواب ديدم تو يه جمعي نشستم خيليي ناراحت بودم،حالا جمع رو يادم نيست انگار دانشجو بودن يه خارجي(عرب) هم توش بود،بعد يه زن فقير اومد گفت بهم كمك كنيد منم داشتم پولا تو كيفممو جمع ميكردم بدم بش ك زياد پول نداشتم اما بيشترشو برداشتم دادم بش،بعد يه ٥٠٠از دستش افتاد برداشتم از رو زنين اونم بهش دادم،زنه در حقم يه دعاي خيري كرد دعاشو يادم نيستت من تو دلم گفتمم يعني دعاش ميگيره در حقم. ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
rashti
سلام علیکم وقتتون بخیر.خواب دیدم یه جایی زندگی میکنم که مقداری کوچک بود بعد نمیدونم چطوری بود که من میتونستم یه قسمت دیگه خونه برم که بزرگتر بود.به بقیه هم میگفتم من برم قسمت خانه که محل بزرگتری هست.ظاهرا یک قسمت خونه دست کس دیگه ای بود اونها رفتند و کل خونه مال ما شد و من برنامه میریختم برم جای وسیعتر. ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
هدانا
سلام. وقتتون بخیر، دیشب خواب دیدم با شلوارک تو خیابون هستم و لحظه ای به ذهنم اومد که چرا اینجوری اومدم تو خیابون و زشته، یه جورایی خجالت میکشیدم با این وضعیت دوباره این مسیر رو طی کنم تا برسم به خونه. ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
پیام عضو تعبیرستان:
سارایی
سلام روزتون بخیر.من در خواب دیدم که با خانواده خودمون و چندتا فامیل دور(زن و بچه های برادرشوهرعمه م) توی یه خونه هستیم اول و یه پسرنوجوانی اومد که ظاهرا پسراون خانواده بود ولی چون سالها ندیده بودیمشون نمیشناختیمش و شده بود چالش که اگر گفتین کی هست؟در واقعیت هم اون خانواده پسری جز محمد که نشسته بود و میدیدمش ندارن ولی خب تو خواب حواسمون نبود وداشتیم میگفتیم پسر بزرگترته.بعد رفتیم تو باغ سرسبزی که ادامه پیام ...
1 پاسخ
 
تعداد خوابهای ارسالی: 11703