لغتنامه دهخدا

(حدود 340 هزار لغت)

با تایپ کلمۀ مورد نظر در کادر جستجوی لغت در بالا می توانید معنای آن را مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر روی هر یک از حروف کناری می توانید کلیۀ لغاتی که با آن حرف شروع شده اند را مشاهده نمایید.